6 orsaker till varför du inte ska bestraffa hundar

Både fysiska och psykologisk bestraffning begränsar inte bara din hund från att lära sig att bete sig bättre, utan hindrar även deras inlärningsprocess.
6 orsaker till varför du inte ska bestraffa hundar

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2018

Alla familjer som har hundar bryr sig om att träna dem. Vi lär konstant ut saker till hundar, och även om de endast imiterar oss så slutar de aldrig att lära sig. Vi vet om att när vår hund gör något som vi gillar så bör vi belöna den. Och den när gör något dåligt är det många som bestraffar den. Men vi måste fråga oss själva, är bestraffningar lämpliga Hjälper de hundar lära sig? Här är sex orsaker till varför inte ska bestraffa hundar.

Att bestraffa fysiskt och psykiskt

Ett “straff” kan definieras som en obehaglig upplevelse som kommer efter ett beteende vi inte vill ska upprepas . Till exempel är ett straff att dra lite i kopplet när den försöker springa efter en cykel.

Generellt sett finns det två typer av straff: fysiska och psykiska. Exempel på fysiska straff är smällar, sparkar eller slag  men även att dra i kopplet eller att lamslå en hund.

Eftersom de är mindre kända, måste vi även minnas att psykiska straff också kan vara skadliga. Detta är straff som inte gör fysisk skada, men de hotar det mentala välmåendet hos hunden: hot, skrik, skällande, det kända och bestämda “Nej!”, att isolera en hund

En ledsen hund

Båda typer av straff kan orsaka skada. Och båda begränsar inte bara hunden från att lära sig och bete sig bättre, utan det hindrar även dess inlärningsprocess Kort sagt, om vi väljer att bestraffa hunden kommer den lära sig långsammare och inte lika mycket.

Positiv uppmuntran

Den bästa metoden för att lära någonting till en hund (eller något annat djur, eftersom det är en teknik som används vid träning av delfiner) är positiv uppmuntran. Med positiv uppmuntran får hunden ett pris efter att den har gjort någon vi vill att den ska upprepa, och den behagliga upplevelsen uppmuntrar hunden att upprepa det . Du kan belöna hunden på många sätt: med mat, uppmärksamhet, med en leksak

1. Vi vet inte hur man använder straff

Enligt teorin om lagen av inlärning hjälper straff människor att lära sig nya saker. Däremot måste de göras med rätt intensitet och under rätt tid: människor kan inte bestraffa så precist som det behöver vara.

Vi vet inte hur man utför straff: vi utför dem för sent, för intensivt eller för försiktigt. Vi vet inte hur man använder straff för att kommunicera vad vill hunden . När straff verkar slumpmässiga för en hund är de värdelösa för inlärning.

2. Att bestraffa stör inlärningsprocessen

Ett av de mest pålitliga sätten att lära sig på är att testa sig fram. När vi ger hunden möjligheten att lära sig något kommer den försöka göra olika saker för att uppnå det vi vill. När vi belönar den ger vi den tydlig information om vad vi vill , och på så sätt kan vi lära den.

En ledsen hund

Om vi  å andra sidan straffar hunden för det vi inte gillar så stör vi denna process, och vi ger den inte chansen att visa det beteende som vi vill att den ska upprepa. Vi bestraffar för tidigt och begränsar en hunds frihet att fortsätta försöka.

3. Straff orsakar rädsla

Straff kan orsaka rädsla hos hunden, på samma sätt som det gör hos unga barn. Fysiska straff som chocker kan orsaka smärta utöver rädslan, men det gör även psykiska straff och tillrättavisningar.
Med icke-fysiska straff ser hunden att du konstant begränsar den från saker den inte förstår, och du ger den order den inte förstår hur den ska följa. Detta orsakar instabilitet och skada för den som mottar straffet.
Ingen människa eller djur kan vara lycklig när den är rädd. Straff skrämmer, skadar och påverkar välmåendet mycket hos våra husdjur.

4. Hunden förlorar sitt förtroende för oss

Straffen vi gör är slumpmässiga, kommer vid fel tidpunkt och kan påverka en hund känslomässigt. De verkar oberäkneliga för hundar. Vad vi uppnår av att bestraffa en hund är att se ut som oberäkneliga människor.

Våra hundar kommer inte lita på oss eller vilja vara vid vår sida om vi bestraffar dem nu och då. Vi får dem att gå igenom dåliga upplevelser utan att förstå varför. Vi blir galna personer som våra hundar inte kan lita på.

5. De ger inte information

Utav alla orsaker är denna kanske den mest viktiga till varför du inte bör bestraffa din hund: ett straff ger inte information om vad bra beteende är. Genom att bestraffa berättar vi för hundar vad vi inte vill, men inte vad vi vill ha . Om vi inte låter hunden testa olika saker tills den gissar på rätt beteende, kan vi aldrig komma åt den.

Person kramar hund

Med straff förhindrar vi en hund från att nå slutsatsen som vi önskar att den kommer till. Vi låter inte den lära sig, vi begränsar den bara. Om den aldrig var vad som är bra, är det logiskt att den aldrig kommer att få göra det.

6. De får oss att må dåligt

Få personer gillar att bestraffa eller skälla på sina hundar, och ändå mår vi mycket bra över att belöna dem. Personer som konstant tillrättavisar sin hund känner sig mindre glada och mer frustrerade . Att däremot belöna en hund för att den lärt sig något är väldigt tillfredsställande.

Om resterande orsaker till att inte bestraffa din hund övertygar dig, kanske detta kan göra det: när du bestraffar mår du också dåligt. Du kommer att vara mycket gladare och ha en bättre relation till din hund om du fokuserar på vad den gör bra och lär dig att belöna den när den förtjänar det .

Slutsatsen är att vi kan vara säkra på att straffen har dålig effekt på både människor och hundar . Att ändra träningsmetoden till en som endast är baserad på belöningar kommer att få oss att vara nöjda med oss själva.

Att använda straff när vi tränar våra hundar förhindrar inte bara dem från att lära sig, utan får oss även att vara missnöjda med oss själva . Om vi förbjuder straff och endast fokuserar på att belöna bra beteende kommer hunden att lära sig snabbare och vi kommer att vara gladare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.