Vet du anledningarna till varför hundar ylar?

Det är natt: staden tystnar och de mänskliga invånarna ligger nerbäddade i sängen. Och då börjar hundarna yla
Vet du anledningarna till varför hundar ylar?

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2018

Det är något vi alla upplevt. Först hör vi hur en hund börjar yla. Gradvis börjar fler och fler hundar yla. Hundar från långt borta går med i kören. Tillsammans har de skapat en stor kedja av kommunikation. Naturligtvis har vi dock ingen aning om vad de säger när de ylar.

Hundar som ylar

Hundar härstammar, som vi alla vet, från vargar. De senaste teorierna säger att vargar som var mindre rädda för människor bodde omkring byar och bosättningar för att dra nytta av skräpet som samlades där, vilket var en värdefull matkälla för de vilda vargarna. Människorna i byarna märkte så småningom att vargarna skulle kunna vara användbara under jakt. Och så började symbiosen.

ylande hund

Att hundar idag ylar är något de ärvt från dåtiden vargar. Vargar skäller ju inte direkt. Varför hundarna började skälla kan bero på att de som användes under jakt behövde kommunicera. De var tvungna att låta sin ägare veta var deras byte har gömt sig. Idag lyssnar vi människor väldigt väl på ljudet av en skällande hund.

Faktum är att det finns några raser som fortfarande inte skäller. Dessa kallas för “primitiva” hundar. Denna grupp omfattar nordiska raser som samoyed, husky och alaskan malamute. Dessa hundar kan ge ifrån sig många olika slags ljud, men skall är inte ett av dem.

Varför hundar ylar

En hund som ylar försöker att kommunicera med ett slags rop. Både hundar och vargar använder ylandet för att ta reda på vad de andra medlemmarna i deras familj eller flock befinner sig. 

Skäl till varför hundar ylar:

  • För att ropa på hjälp
  • För att lokalisera andra hundar eller vargar i närheten

Det är vanligt bland hundar som har problem eller känner sig hotade. De som ofta lämnas ensamma hemma kommer ofta att börja yla efter sin ägare – även då ägaren inte kan förstå eller ens höra det. Hundar som fastnar någonstans eller stöter på problem som de inte vet hur de ska ta sig ur börjar också att yla.

Vi ser ofta klipp på nätet då vargar ylar för att lokalisera medlemmar från deras flock. Hundar gör också detta – och det här är en av anledningarna till att när en enda hund börjar yla så börjar ofta även grannskapets hundar att yla.

En hund ylar för att ropa på hjälp eller för att ta reda på var hundarna i närheten finns, och då svarar andra hundar. Hunden som började kedjan av ylandet kan då, beroende på hur långt bort de svarande hundarna är, avgöra om den är ensam eller har andra hundar någonstans i närheten.

I naturen är det här hur hundar och vargar möter upp med sina vänner. Men nuförtiden är hundar ofta begränsade till att få röra sig inom hus eller trädgårdar. Så även om hunden som ylar kan höra att det finns andra hundar i närheten så kommer de inte kunna mötas.

Hundar ylar på grund av instinkt

Eftersom ylandet inte är särskilt användbart för hunden på grund av deras moderna livsstil så kan vi säga att dessa ylande vanor egentligen är grundade på instinkt. Så när en hund plötsligt slutar med vad den håller på med och börjar att yla så är det inte en frivillig handling, utan en handling som bygger på forntida instinkter.

På samma sätt fungerar dess önskan att svara när de hör en annan hund yla. Och det är svårt att inte svara då ylandet hörs väldigt tydligt, som till exempel på natten då allt annat ljud är tyst. 

En hund som ylar ofta är en hund med ett problem: den kan vara skadad, ensam eller hungrig. Hunden har ett visst behov och ber om hjälp för att kunna hantera det.

hund som skäller

Ambulanssiren

Det finns många hundar som bor i livliga städer som börjar yla om de hör en siren från till exempel en ambulans eller en polisbil.

Det här är en annan av hundens instinktiva svar, och det sker eftersom sirenen i själva verket låter väldigt mycket som ett ylande för hunden. Ur hundens synvinkel låter det ljudet från gatan som en annan hund som ropar på hjälp – och därför kan de inte göra annat än att reagera på det. Lyckligtvis håller ylandet efter sirener inte i sig särskilt länge eftersom sirenerna snabbt åker förbi och sedan försvinner.

Så, nu vet du varför hundar ylar och anledningen till att de skapar kedjor av ylande under nätterna. Hundarna kommunicerar och tröstar varandra genom att visa att de finns i närheten.

Ylande är instinktivt: det är ingen idé att försöka tysta en hund som ylar. Att yla handlar om överlevnad för hundarna.

Bildkälla: nathanmac87


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.