Visste du att hundar hatar kramar?

Visste du att hundar hatar kramar?

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2018

Det är oundvikligt att stå emot att krama våra husdjur p.g.a. deras fluffiga utseende (speciellt de små). De är så oemotståndliga att vi bara måste ge dem många kramar! Tyvärr så är det så att hundar hatar kramar enligt en ny studie. Vill du få reda på varför?

Studier visar att hundar hatar kramar

Studien utfördes av Psychology Today och hade som mål att visa de känslor som hundar hade då de blev kramade. Hur utfördes den? De tog helt enkelt bilder av runt 250 hundar då de blev kramade av sina ägare. Dessa foton visade djurens kroppsspråk som klart visade deras känslor.

Vikten av hundarnas kroppsspråk

Flicka som kramar hund

Hundar kan inte prata som människor så de använder andra sätt att kommunicera, antingen med människor eller andra hundar. En hund använder kroppsspråket som kommunikationsform, där den använder blickar och gester för att uttrycka sina känslor. Vi kan även märka ifall djuret är stressat eller har ångest genom dess kroppsspråk. Vilka är de sätt som en hund visar obehag genom kroppsspråk?

Öronen är lutade bakåt

Då en hunds öron lutar bakåt så är det ett tecken på obehag, nervositet och rädsla. Den tycker inte om något och detta är sättet som den visar det på.

Tungan ute

Ifall hundens öron pekar bakåt med öppen mun och tungan ute så finns det ingen tvekan om att din hund är stressad. Du borde släppa honom och lämna honom ifred ifall han gör detta.

Skakande

Ifall din hund skakar då den blir kramad så är detta för att den känner sig rädd och obekväm. Din hund vill att du ska sluta vad du gör för den förstår inte vad som pågår.

Att rulla ihop sig till en boll

Ifall du kallar på din hund och den rullar ihop till en boll i ett hörn i huset och tittar på dig från sidan så behöver den vara för sig själv. En kram är definitivt inte en bra idé.

Hunden skruvar på sig

Om din hund skruvar på sig så vill den att du ska sluta, oavsett ifall du har den i dina armar eller inte. Låt den vara.

Fakta från studien

Då du nu känner till meningen med kroppsspråken så låt oss nu titta på varför denna studie visade att hundar avskyr kramar. Fotona visade såklart alla de gester som djuren gjorde då ägarna kramade dem.

Studien visade att hundar hatar kramar, eftersom 81,6% av hundarna visa något av ovan nämnda tecknen på ångest, rädsla och nervositet då de blev kramade.

Hundar och ägare

Endast 7,6% visade inget obehag då de blev kramade (kanske rasen, tiden med ägaren eller det speciella band som formats mellan dem kan påverka detta).

Runt 10% av hundarna var neutrala då de blev kramade.

Skillnaden i procent var ganska stor, vilket fick forskarna att slå fast att hundar hatar kramar. Vilka anledningar ger författaren till denna studie oss för att förklara varför hundar hatar kramar?

Stanley Coren visade att hundar är flyktdjur. Detta innebär att deras kroppar, hjärnor, instinkter och impulser är designade för att springa och vara i rörelse. En kram gör en hund immobiliserad, vilket får den att känna sig instängd och oförmögen att göra vad den verkligen vill: att röra sig och springa.

Så ifall du älskar din hund så krama den inte. Ironiskt eller hur?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.