Dyrs lugtesans: Kan dyr lugte frygt?

Har du nogensinde spekuleret på, om dit kæledyr kan lugte frygt? Læs videre for at få mere information!
Dyrs lugtesans: Kan dyr lugte frygt?
Ana Díaz Maqueda

Skrevet og kontrolleret af biologen Ana Díaz Maqueda.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Dyr kan tydeligt afgøre, hvornår et andet dyr er bange. Kan dyr lugte frygt? Lad os finde ud af mere!

Evnen til at lugte frygt er veldokumenteret hos dyr, der oplever stress og frygt. Disse typer dyr producerer kemiske advarselssignaler. Advarselssignalerne forårsager ændringer i adfærd gennem endokrine eller immunologiske variationer. Hos dyr af samme art kan disse ændringer forekomme både i det bange dyr og et observerende dyr.

Så kan et rovdyr lugte frygt, når de jager deres bytte? Sikkert ikke. Dyr kan kun lugte frygt hos individer af samme art. Imidlertid kan de adfærdsændringer, der sker, når et dyr er bange, opfattes af et dyr af en anden art, så længe de er bekendt med, hvordan denne art opfører sig, når de er bange.

Lugteorganer

Nogle hvirveldyr har to lugteorganer. På den ene side er der det vigtigste lugteorgan. Dette system er ansvarligt for bevidst at detektere molekyler i luften. For eksempel tillader dette system dyr at lugte en blomst, kaffe, arter og kropslugt fra andre dyr.

Når vi lugter disse partikler direkte, indånder vi dem. Disse binder sig til lugtreceptorer i næseborene. Receptorerne sender informationen til hjernen. Følelsesmæssige tilstande, som frygt, genererer ikke generelt denne slags lugtende molekyler.

Rådyr lugter til en hun

På den anden side er der et andet lugteorgan, kaldet det vomeronasale organ. Dette er placeret over den bløde gane i munden og under næsehulen. Dette lugtesystem registrerer højspecifikke lugtmolekyler. Derefter passerer information om molekylerne gennem lugtekolberne.

Lugtenerverne transporterer information fra begge lugtsystemer til det limbiske system. Det limbiske system er den del af hjernen, der er ansvarlig for følelsesmæssig reaktion. Imidlertid detekterer det andet lugtsystem ikke lugt i luftmolekyler. I stedet er det designet til at “læse” feromonbeskeder.

Feromoner er kemikalier, der kommunikerer information om territorium, aggression og reproduktion.

Er det muligt at lugte frygt?

Det sekundære lugtesystems rolle er social kommunikation. Dette antyder, at dyr kan lugte frygt. Det limbiske system i hjernen detekterer, behandler og fortolker disse stoffer skabt af frygt. En af hoveddelene i det limbiske system er mandelkernen. Mandelkernen er ansvarlig for at opfatte og reagere på frygt.

På den anden side er det ifølge undersøgelser kun medlemmer af den samme art, der kan kommunikere via feromoner på denne måde. Derfor er det umuligt for et dyr at lugte frygt fra en anden art gennem dette sekundære lugtesystem.

Af denne grund antyder eksperter, at hvorvidt et dyr kan opfatte frygt hos en anden art, mere afhænger af adfærdsmønstre end duftsignaler.

Hos heste er for eksempel visuelle og auditive stimuli de vigtigste faktorer for at aktivere adfærdsrespons. Dette gælder, selvom heste har en af ​​de bedste lugtesanser.

Hvis du føler dig bange omkring en hest, kan hesten føle din frygt på grund af din kropsholdning. Som et resultat vil hesten sandsynligvis ikke svare på kommandoer. Når nogen er bange, er deres kommandoer normalt mere pludselige. Hesten vil have lært at kigge efter disse signaler fra tidligere interaktioner.

En hest kan fornemme menneskers frygt baseret på kropssprog

Kan dyr lugte frygt hos medlemmer af samme art?

I forskellige undersøgelser med fugle, bløddyr og leddyr har forskere vist, at dyr kan lugte frygt ved at opfatte visse kemikalier.

I nogle arter af havsnegle frigøres der for eksempel stoffer for at advare andre snegle af samme art, når en individuel snegl angribes eller såres. Disse andre snegle har tendens til at flygte eller skjule sig, når de først opfatter stofferne. Dette gælder også for forskellige arter af krabber.

I en fugleart er der stadig en debat om, hvorvidt de er i stand til at lugte. Eksperter har imidlertid set, at når ungerne er bange, udskiller de et meget ildelugtende stof. Dette stof advarer forældrene, der derefter undgår at komme til reden for at beskytte sig selv.

Så kan dyr lugte frygt?

Som konklusion er dyr i stand til at opfatte frygt blandt andre dyr. Imidlertid forekommer dette sandsynligvis ikke typisk gennem lugt. I stedet er dyr i stand til at opfatte frygt baseret på specifik adfærd.

Der har været mange undersøgelser, der undersøger dette område. En undersøgelse undersøgte duftindtrykket af kortisol. Kortisol er et stresshormon, som dyr frigiver i skræmmende situationer. Forskerne var imidlertid ikke i stand til at opnå endelige resultater eller påvise dyrenes evne til at opdage kortisol gennem lugt.

Det kan interessere dig ...
Hunden som beskytter: Kan din hund lugte onde hensigter?
My Animals
Læs den på My Animals
Hunden som beskytter: Kan din hund lugte onde hensigter?

Hunden vil altid være hos dig, ved din side, villig til at ofre sig selv for dig. Det er ikke svært at forestille sig at hunde kan lugte onde hensi...  • Ackerl, K., Atzmueller, M., & Grammer, K. (2002). The scent of fear. Neuroendocrinology Letters, 23(2), 79-84.
  • Chen, D., Katdare, A., & Lucas, N. (2006). Chemosignals of fear enhance cognitive performance in humans. Chemical senses, 31(5), 415-423.
  • Knight, K. (2012). CRABS SMELL FEAR THROUGH ANTENNULES. Journal of Experimental Biology
  • Parejo, D., Amo, L., Rodríguez, J., & Avilés, J. M. (2012). Rollers smell the fear of nestlings. Biology letters, 8(4), 502-504.

Indholdet på My Animals er skrevet med formålet om at dele information. Det kan ikke erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at tale med en betroet specialist.