Vogels kunnen logisch denken

Volgens verschillende onderzoeken bezitten vogels een groter aantal neuronen per eenheid hersenmassa dan de meeste zoogdieren. Men heeft zelfs geconcludeerd dat ze hetzelfde leer- en redenatievermogen hebben als een kind.
Vogels kunnen logisch denken

Laatste update: 16 september, 2022

Onderzoekers die zich aan de studie van vogels wijden vragen zich al lange tijd af hoe het mogelijk is dat deze dieren, met zulke kleine hersenen, zulke ingewikkelde taken kunnen uitvoeren. Ontdek hoe vogels logisch denken in dit boeiende artikel!

Om maar één voorbeeld te noemen: kraaien hebben een nogal ingenieuze manier om noten te openen. Ze zijn niet in staat om ze met hun snavel te openen. Daarom gaan de kraaien die in dorpen en steden leven op verkeerslichten zitten.

Vervolgens laten ze de noten te laten vallen. Als de auto’s over hen heen zijn gereden en het licht op rood springt, dalen de kleine kraaien neer om de beloning van hun vernuft in ontvangst te nemen.

Zo zijn er verschillende complexe gedragingen die vogels in verschillende omgevingen vertonen. Dankzij de vooruitgang in de technologie is het mogelijk geworden te bepalen hoe hun intelligentie overeenkomt met die van sommige primaten.

Een ander brein

Volgens het wetenschappelijke artikel (Engelse link) “Vogels hebben primaatachtige aantallen neuronen in de voorhersenen” is de samenstelling van de hersenen van vogels anders dan die van zoogdieren.

Zoals het papier stelt, hebben vogels, ondanks dat ze kleine hersenen hebben, een groter aantal neuronen in hun voorhersenen. Dat wordt in verband gebracht met intelligent gedrag. Anderzijds zijn de neuronen in deze dieren veel kleiner, dichter opeengepakt, en in grotere aantallen dan bij zoogdieren.

In tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, speelt de hersengrootte geen fundamentele rol in het cognitieve vermogen van deze soorten. Met andere woorden, vogels ontwikkelden een beter gebruik van hun hersenmassa dan andere dieren. Het is inderdaad waar dat vogels logisch kunnen denken.

Een papegaai

Vogels kunnen logisch denken

Dankzij deze anatomische samenstelling hebben vogels het vermogen om bepaalde taken uit te voeren. Taken waarvan men dacht dat ze uitsluitend aan primaten voorbehouden waren. Zo heeft de wipsnavelkraai het vermogen om takken te maken en te gebruiken als gereedschap om voedsel te bemachtigen.

Zo is ook gebleken dat dit soort vaardigheden meerdere generaties lang van de ouders op de jongen wordt overgedragen. Of het geval van de grauwe kiekendief. Die is in staat plannen voor de toekomst te maken. Hij doet dit door zaden op verschillende plaatsen op te slaan en ze dan later op te eten. Zelfs vogels als eksters hebben het vermogen zichzelf voor een spiegel te herkennen.

Er is ook het geval van duiven, die foto’s kunnen leren en onthouden tot een jaar nadat ze ze gezien hebben. Bovendien hebben ze het vermogen om gezichten en schilderijen van verschillende kunststijlen te onderscheiden.

Hun intellect maakt dat ze langer leven

Volgens onderzoek (Engelse link) dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B waarin in totaal 217 soorten papegaaien werden onderzocht, werd een verband gevonden tussen de samenstelling en de grootte van de hersenen van de vogels en hun levensverwachting.

Volgens de studie zijn vogels erin geslaagd een reeks problemen die zich in hun verschillende omgevingen voordeden te overwinnen en op te lossen. Ze deden dit met een aanpassingsvermogen dat vergelijkbaar is met dat van de mens.

Dit vermogen heeft hen tot veel flexibelere dieren gemaakt tegenover grote bedreigingen. Daarnaast zijn ze, behalve zeer intelligente soorten, ook zeer sociaal. Zo hebben ze technieken geleerd om in de natuur samen te werken en nieuwe voedselbronnen te zoeken.

Toekomstig onderzoek

Een kraai

Naast al deze ongelooflijke intellectuele vermogens die vogels bezitten, kan de studie van hun hersenen ons helpen begrijpen hoe onze eigen hersenen werken. Als voorbeeld hiervan leren vogels hun lied op dezelfde manier als wij onze taal leren.

Daarnaast kunnen we leren wat er met onze hersenen gebeurt als we slapen. Deze dieren vertonen namelijk fasen die lijken op die van ons. Door het verstand van een vogel te begrijpen, kunnen we tenslotte waardevolle inzichten krijgen in de werking en evolutie van intelligentie in de natuur. Wellicht ook interessant voor jou

Stress bij tamme vogels: oorzaken, symptomen en oplossingen
My Animals
Lees het op My Animals
Stress bij tamme vogels: oorzaken, symptomen en oplossingen

Hier leer je hoe je stress bij tamme vogels kunt herkennen, wat de oorzaken ervan kunnen zijn en hoe je het kunt oplossen. Lees snel verder!



  • Olkowicz S, Kocourek M, Lučan RK, Porteš M, Fitch WT, Herculano-Houzel S, et al. Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2016;113(26):7255-60.
  • Marino L. Thinking chickens: a review of cognition, emotion, and behavior in the domestic chicken. Animal cognition. 2017;20(2):127-47.
  • Emery NJ, Clayton NS. Tool use and physical cognition in birds and mammals. Current opinion in neurobiology. 2009;19(1):27-33.
  • Emery NJ, Clayton NS. Evolution of the avian brain and intelligence. Current biology : CB. 2005;15(23):R946-50.
  • Emery NJ, Clayton NS. The mentality of crows: convergent evolution of intelligence in corvids and apes. Science (New York, NY). 2004;306(5703):1903-7.
  • Emery NJ. Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence. Philosophical transactions of the Royal Society of London Series B, Biological sciences. 2006;361(1465):23-43.