Czym jest szóste masowe wymieranie i dlaczego powinniśmy się nim przejmować?

Szóste masowe wymieranie jest tematem debaty w społeczności naukowej, która ujawniła ogromny kryzys ekologiczny, przed którym stoi świat.
Czym jest szóste masowe wymieranie i dlaczego powinniśmy się nim przejmować?
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Napisane i zweryfikowane przez biologa Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Ostatnia aktualizacja: 06 sierpnia, 2023

Masowe wymieranie to długie okresy charakteryzujące się nagłym zniknięciem wielu gatunków. Chociaż prawdą jest, że zjawisko to ma charakter cykliczny i powtarzało się wielokrotnie w historii, ma ono poważny wpływ na równowagę ekosystemu. Co więcej, jego skutki mogą być katastrofalne, a nawet zagrażać istnieniu człowieka.

Niestety, kilka badań twierdzi, że obecnie doświadczamy tak zwanego szóstego masowego wymierania. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę ze znaczenia i powagi tej kwestii. Dlatego w tym miejscu omówimy główne konsekwencje, pochodzenie i niektóre powody, dla których powinniśmy być zaniepokojeni tą sytuacją. Nie przegap tego!

Co to jest masowe wymieranie?

Masowe wymieranie można zdefiniować jako przedział czasu, w którym wymierają gatunki z dużej liczby grup taksonomicznych. Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Current Biology straty wynoszą ponad 75% wszystkich żywych istot, chociaż liczba ta została kilkakrotnie przekroczona w historii.

Masowe wymierania często powodują efekt “domina”.

W wyniku nagłej utraty różnorodności biologicznej, wiele innych form życia morskiego, lądowego i powietrznego zaczyna zanikać. Innymi słowy, powstaje niestabilność ekologiczna, która szkodzi innym gatunkom, pogłębiając w ten sposób wymieranie.

Chociaż jest to zjawisko “nagłe”, masowe wymieranie trwa tysiące lub miliony lat. Oczywiście w geologicznej skali czasowej ten okres jest “krótki”, ale dla istot żywych są to wydarzenia o ogromnej długości.

Rodzina małp.
Masowa utrata gatunków może również modyfikować klimat i wygląd siedlisk. Z tego powodu masowe wymieranie jest zjawiskiem o głębokim wpływie ekologicznym. Źródło: Shutterstock.


Co powoduje masowe wymieranie gatunków?

Przyczyny masowego wymierania
Masowe wymieranie

Masowe wymieranie gatunków jest spowodowane wieloma czynnikami. W rzeczywistości różne przyczyny wywołały każde z dotychczas znanych wydarzeń, co bardzo utrudnia ustalenie jednego źródła. Mimo to, zgodnie z badaniem opublikowanym w Greener Journal of Physical Sciences czynniki najbardziej związane z występowaniem masowego wymierania są następujące:

 • Globalne ochłodzenie: obniżenie globalnej temperatury oznacza, że gatunki przystosowane do ciepłego klimatu nie są w stanie przetrwać w swoim środowisku. Ponadto uważa się, że jest to czynnik wywołujący zlodowacenie i obniżenie poziomu oceanów.
 • Zlodowacenie: tworzenie się dużych mas lodu na kontynentach zmienia ekosystem i dostępność zasobów żywych istot, prowadząc do ich wyginięcia.
 • Obniżenie poziomu oceanów: wraz ze wzrostem ilości zamarzniętej wody obniża się poziom morza, wpływają na parametry fizyko-chemiczne wody i zmniejszają się dostępne siedliska. Jest zatem normalne, że morska różnorodność biologiczna ulega zmniejszeniu, a wiele gatunków zanika.
 • Zmniejszenie ilości dostępnego tlenu w oceanie: zmiany w oceanie wraz ze spadkiem jego poziomu często prowadzą do wzrostu ilości materii organicznej i ułatwiają rozwój fitoplanktonu. Fitoplankton może powodować anoksję – warunki niskiego stężenia tlenu – gdy jego populacja gwałtownie wzrośnie.
 • Erupcje wulkaniczne: Chmury dymu uwalniane przez aktywne wulkany mogą zmniejszyć ilość światła słonecznego docierającego do Ziemi. Pogłębia to obniżenie globalnej temperatury i wpływa na przetrwanie różnych roślin. Ponadto popiół wpadający do morza może modyfikować ekosystemy morskie.
 • Zjawiska pozaziemskie: wydarzenia lub katastrofy, które nie mają swojego źródła na Ziemi, ale pochodzą z kosmosu. Najlepszym przykładem jest uderzenie asteroidy.

Ile było masowych wymierań?

Jak wspomniano w książce Komunikowanie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich w historii Ziemi zidentyfikowano co najmniej 5 masowych wymierań:

 1. Górny ordowik (440 do 450 milionów lat temu): nastąpiło z powodu zmian klimatycznych, które zniszczyły 25% istniejących rodzin gatunków.
 2. Górny dewon (372 miliony lat temu): globalne ocieplenie i ubytek tlenu w oceanach spowodowały utratę nieco ponad 19% ówczesnych rodzin taksonomicznych.
 3. Perm-trias (250 milionów lat temu): zmiany klimatu i ruch płyt tektonicznych były jednymi z przyczyn tego wymierania. Szacuje się, że ponad 54% rodzin taksonomicznych zostało utraconych.
 4. Górny trias (prawie 210 milionów lat temu): aktywność wulkaniczna i globalne ocieplenie spowodowały wyginięcie około 23% istniejących rodzin gatunków.
 5. Kreda i trzeciorzęd (65 do 66 milionów lat temu): głównym czynnikiem sprawczym tego wyginięcia było uderzenie meteorytu. Szacuje się, że 17% ówczesnych rodzin taksonomicznych zostało utraconych. Dinozaury zniknęły podczas tego wydarzenia.

Szóste masowe wymieranie

W ostatnich latach kilku ekspertów zasugerowało, że niedawny wzrost tempa wymierania gatunków jest oznaką początku szóstego masowego wymierania. Jednak artykuł opublikowany w Biological Journal of the Linnean Society wspomina, że może to być bezpodstawne, chociaż jasne jest, że istnieje problem utraty gatunków.

Specjaliści, którzy twierdzą, że mamy do czynienia z nowym masowym wymieraniem, argumentują, że wydarzenie to jest wynikiem działalności człowieka. W rzeczywistości, jak wspomniano w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Science Advances

Chociaż początek szóstego masowego wymierania nie jest pewny, prawie wszyscy eksperci zgadzają się, że ekosystemy znajdują się pod ogromną presją.

Oznacza to, że istnieje głęboka nierównowaga w funkcjonowaniu łańcuchów pokarmowych i ich środowiska, co może prowadzić do utraty różnorodności biologicznej na dużą skalę.

Jeśli ta “presja” będzie się utrzymywać, niektórzy specjaliści szacują, że do 2050 r. utracimy 6-10% gatunków, podczas gdy do 2100 r. odsetek ten może wzrosnąć do 27%. Oczywiście jest to tylko prognoza. Jednak rzeczywisty scenariusz może być znacznie gorszy, jeśli działania nie zostaną podjęte natychmiast.

Niedźwiedź arktyczny i masowe wymieranie.
Chociaż nie można – na razie – z całą pewnością stwierdzić, że doświadczamy szóstego masowego wymierania, jasne jest, że cała planeta cierpi z powodu kryzysu ekologicznego na dużą skalę. Źródło: iStockphoto.


Co spowodowałoby szóste masowe wymieranie?

Jak wskazano powyżej, działalność człowieka jest powszechnie uważana za główną przyczynę szóstego masowego wymierania. Zidentyfikowano jednak również inne czynniki, które wydają się powodować niestabilność ekosystemu, jak wspomniano w artykule w czasopiśmie Rendiconti Lincei. Na przykład:

 • zanieczyszczenie środowiska;
 • zmiana klimatu;
 • niszczenie i fragmentacja naturalnych siedlisk
 • wprowadzanie gatunków obcych;
 • zjawiska naturalne;
 • zjawiska meteorologiczne;
 • przeludnienie;
 • nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych.

Dlaczego powinniśmy przejmować się szóstym masowym wymieraniem?

Masowa utrata gatunków ma szkodliwy wpływ na środowisko, generując zjawisko zwane współwymieraniem, jak sugeruje badanie przeprowadzone przez Biological Reviews.

W tym sensie zniknięcie jednego gatunku oznacza, że inne gatunki są również dotknięte tym zjawiskiem i są bardziej narażone na wyginięcie. W ten sposób generowany jest efekt domina, który kończy się wyeliminowaniem kilku członków natury.

Kiedy jakiś gatunek znika z ekosystemu, natura jest w stanie sobie z tym poradzić, wykorzystując innych członków środowiska do zrekompensowania jego nieobecności.

Jednak w przypadku braku kilku żywych istot normalne jest, że równowaga załamuje się i w środowisku zachodzą drastyczne zmiany. Należą do nich

 • utrata bioróżnorodności
 • modyfikacja środowiska,
 • załamanie łańcucha pokarmowego.

Problem polega na tym, że wiele mechanizmów, takich jak odnawianie zasobów naturalnych, lokalna kontrola temperatury i zasilanie wód gruntowych, zależy całkowicie od stabilności ekosystemu.

W związku z tym, w przypadku drastycznych wydarzeń, takich jak szóste masowe wymieranie, ludzie będą mieli trudności z uzyskaniem żywności, czystej wody, gleby do produkcji, a nawet czystego powietrza.

Innymi słowy, obecna jakość życia ludzi wiąże się ze stabilnością ekosystemu. Im bardziej ta równowaga będzie się pogarszać, tym trudniej będzie ludziom zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Dlatego tak ważne jest, aby nie dopuścić do osiągnięcia tego punktu.

Czy możliwe jest powstrzymanie szóstego masowego wymierania?

Aby uniknąć skutków szóstego masowego wymierania, najlepiej zacząć naprawiać szkody spowodowane działalnością człowieka. Wśród działań, które zaproponowano w celu zwalczania negatywnych skutków tego zjawiska są m.in:

 • programy reintrodukcji, prowadzone przez ekspertów;
 • generowanie projektów zrównoważonej produkcji żywności
 • rozwój czystej energii;
 • naprawa i odbudowa zniszczonych ekosystemów;
 • projekty ochrony gatunków;
 • redukcja emisji dwutlenku węgla;
 • precyzyjna kontrola eksploatacji zasobów naturalnych.

Nawet jeśli każdą z tych propozycji wdroży się, musimy mieć świadomość, że niemożliwe jest całkowite powstrzymanie negatywnych skutków masowego wymierania. W rzeczywistości niektóre z jego konsekwencji są już dziś doświadczane, takie jak zmniejszona produkcja roślinna i zwiększona erozja.

Zmniejszenie szkód może być rozwiązaniem

Chociaż jest już za późno, aby zapobiec wyginięciu wielu gatunków, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu tego zjawiska. W końcu to życie na naszej planecie jest zagrożone, więc te działania mogą być tym, co pozwoli ludzkości przetrwać w przyszłości.

To może Cię zainteresować ...
Gepard – jak zachować gatunek?
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Gepard – jak zachować gatunek?

Gepard musi być chroniony, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla przetrwania tego zwierzęcia. Genetyka gatunku grozi jego zniszczeniem.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w serwisie My Animals są udostępniane w celach informacyjnych. Nie mogą zastąpić diagnozy, porady czy leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym weterynarzem.