5 arter som är på gränsen till att bli utrotade

Det gradvisa försvinnandet av arter på vår jord har oåterkalleliga konsekvenser för vår planets flora och fauna. Lär dig om 5 arter som är på gränsen till att bli utrotade.
5 arter som är på gränsen till att bli utrotade

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2019

Alla vet numera om att global uppvärmning, ödeläggandet av ozonskiktet och klimatförändringen är något som är verkligt. Men vi fokuserar inte ofta på de viktigaste varelserna som påverkas av mänskliga handlingar: djur. Här berättar vi om fem arter som är på gränsen till att bli utrotade och som inte kommer att få en ny chans om vi inte drastiskt förändrar vårt förhållande till miljön.

Arter som är på gränsen till att bli utrotade

1. Den svarta noshörningen

I början av 1900-talet fanns det mellan fem och sex dödsfall varje dag av svarta noshörningar (bilden i början av denna artikel). Europeiska kolonisatörer älskade jakt, och som ett resultat decimerades populationen av denna art. Tyvärr återhämtade sig den aldrig, vilket ledde till att den svarta noshörningen lades till på listan över arter på gränsen till utrotning.

År 2011 förklarade International Union for Nature Conversation (IUCN) på sin röda lista att denna art var “officiellt utdöd”. Detta berodde på att tjuvskyttar jagade den svarta noshörningen för att sälja dess horn på svarta marknaden. En djurpark i Tjeckien lyckades emellertid föda två avkommor i fångenskap.

2. Den extraordinära kaliforniatumlaren

Med det vetenskapliga namnet Phocoena sinus är kaliforniatumlaren den mest sällsynta valen på planeten. Även om den bara upptäcktes för 60 år sedan har IUCN också placerat denna art på Röda listan som hotad.

Kaliforniatumlare

År 2015 sjönk befolkningen av kaliforniatumlare till 97. Sedan år 2017 drabbades befolkningen av en minskning med 67%. Som ett resultat har vi för närvarande färre än 40 kaliforniatumlare över hela världen. Några faktorer som har gjort så att arten är på gränsen till utrotning är oetiska fisketekniker liksom förorening av dess naturliga livsmiljö.

3. Amurleoparden – det mest sällsynta kattdjuret på planeten

I slutet av 1900-talet fastställde en grupp sovjetiska forskare att det bara fanns 30 av dessa leoparder kvar i naturen. Leoparden är hemmahörande i ryska tajgan. Arten har dock börjat återhämta sig under de senaste 10 åren tack vare lokala initiativ.

Amurleopard

Enligt organisationerna Leoparder i Fjärran Östern och WWF Ryssland finns idag över 90 av dessa leoparder i naturen. Detta djur kan nå upp till 40 km/h, men de kan bara springa fritt om vi arbetar för att hålla dagens bevarandeåtgärder flytande.

4. Sydkinesiska tigern och tjuvskytte

År 1950 uppskattade experter att det fanns fler än 4,000 av dessa tigrar. Men på grund av oskälig jakt har befolkningen sjunkit till ca 80 idag. Som ett resultat har reglering kring kommersialiseringen av tigerben förändrats kraftigt under det senaste decenniet. I slutet av 2018 fanns det en möjlighet att den kinesiska regeringen skulle legalisera kommersialiseringen av tigerben.

Sydkinesisk tiger

Men efter protester från det internationella samfundet beslutade Kina att skjuta upp denna åtgärd tills de kunde analysera den potentiella inverkan på landets tigerbefolkning. Även om det för närvarande är olagligt att sälja tigerben, fruktar många människor för överlevnaden av denna art på gränsen till utrotning.

5. Sumatraelefanten – en annan art på gränsen till att bli utrotad

Den ekologiska organisationen WWF uppskattar att denna art av elefant är på väg att försvinna helt. Rapporter från IUCN lägger djuret till sin röda lista över hotade arter. Dessutom säger gruppen att 85% av elefantens livsmiljö står i fara för att bli fullständigt förstörd.

Sumatraelefanten är på gränsen till att bli utrotade.

Även om sumatraelefanter är skyddade enligt Indonesiens lag ligger 85% av deras livsmiljöer utanför skyddade områden och utanför skyddssystemet, och dessa kommer sannolikt att bli omvandlade till jordbruk och andra ändamål. – IUCN Red List

Denna elefants diet och livsstil är avgörande för att bibehålla ekosystemet för indonesiska skogar. Deras försvinnande kan få oåterkalleliga konsekvenser för detta lands flora, liksom för andra hotade arter. En sådan art är sumatranoshörningen, som samexisterar med elefanten i fred och harmoni inom sitt ekosystem.

Hade du koll på att dessa arter var på gränsen till att bli utrotade?

Detta kanske intresserar dig
Iberiska vargar är utrotningshotade, men de kan räddas
My Animals
Läs det My Animals
Iberiska vargar är utrotningshotade, men de kan räddas

Iberiska vargar, som mestadels lever i Portugal och Spanien är för närvarande i allvarlig fara för utrotning. Tyvärr är deras skydd inte standardis...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.