Ålar: lär dig om deras fascinerande livscykel

Ålar föds och växer i saltvatten, men spenderar sina vuxna liv i sötvatten. Få reda på mer om den i vår artikel.
Ålar: lär dig om deras fascinerande livscykel

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2019

Ålar har blivit ett populärt inslag i många maträtter, eftersom fler asiatiska kök har spridit sig i världen. Detta djur förblir dock ett mysterium för de flesta, så idag ska vi berätta mer om ålar och deras livscykel.

De fysiska aspekterna hos ålar

Vad de flesta tänker på när man säger “ål” är för det mesta ungålar som inte är fullt utvecklade. Även om de konstant växer så är ålarna som används i kommersiellt syfte oftast små och nätta, runt fem centimeter långa.

Precis som de fullvuxna exemplaren karaktäriseras de av släta och långa kroppar. De har oftast inga fjäll, och inledningsvis är de unga ålarna transparenta. De byter dock färg i takt med att de växer, baserat på deras omgivning.

Gula ålar är till exempel transparenta när de är unga, varpå de utvecklar en brunaktig färg på ryggen när de växer. Färgen ändras sedan till grön i deras vuxna fas, varpå den avslutningsvis blir till silver i deras mognaste stadie.

Men du kanske undrar över ålarna man ser i butikerna. Kommersialiserade ålar är vita, gråaktiga eller något svarta. Detta eftersom de generellt är förkokta snarare än sålda levande. Detta bevarar dem bättre och förebygger att de ruttnar.

Ålar och deras livscykel

Ålar tillhör ordningen Anguilliform, vilken inkluderar flera strålfenade fiskar, inklusive muränor och havsålar. Alla typer av ål inkluderas i underordningen Anguilloidei. Flodålar, gyttjeålar (Heterenchelyidae) och spaghettiålar (Moringuidae) tillhör alla denna underordning.

En lång ål

Den vanliga europeiska ålen (Anguilla anguilla) såväl som alla flodålar är typer av euryhaline-fiskar. Det innebär att ålars livscykel utspelas delvis i saltvatten och delvis i sötvatten.

Det är därför de flesta ålar migrerar till floder efter att de utvecklats i saltvatten. Kort efter sin födsel påbörjar de sin första migrering till flodområdena. Det är där den viktigaste metamorfosen hos arten sker, eftersom det är där de blir faktiska ålar.

Fortplantning och könsbestämning

Ett av de mest intressanta faktumen om ålar är att de alla är honor under den första fasen av sin livscykel. På grund av detta är det omöjligt att finna hanar bland ungålar.

Ålar i grunt vatten

När de når könsmognad byter vissa av dem kön för att försäkra sig om att arten kan fortplanta sigExperter tror att salthalten hos vattnet spelar en fundamental roll i att könsbestämma ålarna. Detta eftersom endast honor migrerar till floder för att lägga sin rom.

Runt ett år efter metamorfosen, när våren kommer, migrera ålarna till sötvatten för att fortplanta sig. Migrationen markerar starten på könsmognaden och slutet av ålarnas livscykel.

När migrationen sker kan man bevittna både hanar och honor, men hanarna förblir i de saltare vattnen under nästan hela sin livscykel.

Intressant nog har experter inte kunnat ta fram högkvalitativa bilder eller videor som visar hur ålar fortplantar sig. Det är därför denna märkliga fisk fortsätter att vara höljd i dunkel.

Avslutningsvis vill vi notera att ålar är allätare. Deras kost består dock mestadels av maskar, insekter, mollusker, skaldjur och småfisk.

Detta kanske intresserar dig
Några av de dödligaste djuren i världen
My AnimalsLäs det My Animals
Några av de dödligaste djuren i världen

Vet du vilka som är de dödligaste djuren i världen? I den här artikeln får du lär dig mer om dessa. De är alla farliga på olika sätt.