Vad innebär fenomenet aposematism hos djur?

Aposematism är en försvarsmekanism hos insekter, reptiler och amfibier. Den varnar andra djur genom slående drag. Med andra ord varnar deras utseende rovdjur om att de är ett potentiellt giftigt djur.
Vad innebär fenomenet aposematism hos djur?

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2019

Aposematism är den ljusa färgteckningen hos vissa djur. Vanligtvis har djur med glada färger giftkörtlar. En annan metod för aposematism hos djur är genom ljud, såsom de ljudliga varningar en skallerorm avger.

Ordet aposematism utgörs av två grekiska: apo, som betyder långt bort eller isär, och sema, som betyder tecken. Därför är aposematism motsatsen till kamouflage.

Hur aposematism hos djur fungerar

Aposematism hos djur är nästan alltid en försvarsteknik. Den varnar rovdjur om att man är potentiellt farlig. För att dessa varningstecken ska vara effektiva måste det dock finnas tidigare kunskap hos det attackerande djuret, så att det vet vad färgen eller ljudet betyder. Denna kunskap är instinktiv, alltså en ärvd reaktion som arten lärt sig av tidigare möten.

Aposematism är en extremt effektiv försvarsmetod. Djuren räknar med att deras ljusa färger ska varna potentiella rovdjur, och av den anledningen utvecklar de oftast inga andra försvarsmekanismer mot rovdjur. Deras färger eller ljud avger varningar utan att djuret behöver använda någon energi. Tack vare det har djur med aposematism få fiender.

Det finns dock undantag, för vissa arter har lyckats anpassa sig till gifterna ifråga.

Att härma aposematism

Vissa icke-giftiga djur härmar utseendet hos djur med aposematism. Detta kallas för mimikry och är en annan form av försvarsmekanism.

När de härmar aposematism får de rovdjur att tro att de är farliga på grund av deras ljusa färger. I verkligheten är de dock harmlösa. Ett bra exempel på detta är falska korallormar – de delar teckningen hos de riktiga korallormarna, men färgernas ordning är annorlunda.

Falsk korallorm som härmar aposematism

Aposematism finns även närvarande i vissa växter, även om det är ett sällsynt fenomen. Vissa växter som är relativt giftiga har dålig smak eller törnar, och detta signalerar till djur att de inte är ätliga.

Några djur med aposematism

De vanligaste och mest välkända arterna med aposematism är bin och olika typer av getingar. De har tydliga ringar av gult och svart som meddelar andra djur att de har ett giftigt stick. De flesta har nog erfarit att de inte tvekar att använda detta stick om de uppfattar fara eller en attack mot kupan.

Larver

Larver drar också nytta av sin färgteckning för att undvika att ätas av sina naturliga fiender. Tack vare detta finns det en rad olika färger och former hos larver, vilket varnar om att de innehåller gift.

En färggrann larv

Pilgiftsgrodor

Pilgiftsgrodor är ytterligare ett exempel på djur med aposematism. Dessa grodor visar att de är giftiga genom sin slående och ljusa färgning. De utsöndrar en extremt giftig substans genom sin hund, och de lever i Central- och Sydamerika.

En pilgiftsgroda

Korallormar

Korallormar är en grupp ormar med färggranna ringar som är extremt farliga. De mest välkända är de som har följande ordning på ringarna: röd, svart och vit. De bor i tropiska regioner och utgörs av 73 arter på västra halvklotet och 16 på det östra.

Korallormen använder aposematism

Drakfisk

Drakfisken lever i Indiska oceanen och Stilla havet, och står ut för sina röda och vita ränder. De har ett både intressant och hotfullt utseende.

Drakfisk i havet

Taggarna som sticker upp från ryggen har giftkörtlar som innehåller ett farligt gift, kapabelt att starkt påverka stora däggdjur.

Detta kanske intresserar dig
Faunan i det stora barriärrevet: ett skyddat ekosystem
My Animals
Läs det My Animals
Faunan i det stora barriärrevet: ett skyddat ekosystem

Det stora barriärrevet är det största undervattensområdet på jorden. Det är så stort att astronauter kan se det från rymden.  • Mappes, J.; Marples, N. &  J. Endler (2005). “The complex business of survival by aposematism”. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 20, N° 11: 598-603.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.