Hästrasen Maremma: Ursprung och historia

Maremman är en intelligent, känslig och robust hästras. Dessutom anpassar den sig lätt till olika typer av aktiviteter och jobb.
Hästrasen Maremma: Ursprung och historia
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hästrasen Maremma är nästan utrotad i sin ursprungliga form men fortsätter att existera som en modifierad ras. Den utvecklades från den Neopalitanska hästen och andra europeiska raser. Man använde ursprungligen rasen för att arbeta i jordbruk och med boskap i den toskanska regionen Maremma, norr om Rom.

Detta är utan tvekan en av de viktigaste antika, italienska hästraserna. För närvarande finns det ett systematiskt reproduktionsprogram för att upprätthålla den antika genotypen och garantera större variation inom rasen.

Historien om rasens ursprung

Denna hästras historia går tillbaka till antiken. Som vi redan nämnt har hästrasen Maremma sina rötter i Italien, trots en lång historia av blandning med andra raser. Denna häst kunde man hitta längs den tyrrenska kusten. I själva verket var det etruskernas hästras (800 f.Kr.), de första italienarna som tog hästavling på allvar.

Under romarrikets era blandade man rasen med många andra. Under denna tid ignorerade romarna den försiktighet med vilken etruskerna hade avlat hästrasen. Därefter ser vi en lång period utan produktivitet. Under renässansen (1500-talet) återupplivade man emellertid den vetenskapliga avlingen av hästar.

Uppgång och fall inom aveln av hästrasen Maremma

Maremma springer på ett fält.
Dess robusta morfologi och dess ymniga man och svans har varit mycket uppskattade egenskaper.

Man ägnade utan tvekan stor uppmärksamhet åt aveln av hästrasen Maremma i storhertigdömet Toscana. Tack vare dessa hästars styrka och kraftfulla uppförande använde folk dem under den tiden för att dra statliga vagnar.

Under denna period i historien blandade man blod från arabiskt fullblod, berberhäst och andalusiska hingstar med Maremman. Efter föreningen av Italien (1860) bredde rasens berömmelse ut sig. För att förbättra andra hästraser skickade man Maremman över hela Italien. Det var mest hingstar, men en del ston fick också resa.

Maremman var mycket efterfrågad för kavalleri. Dessutom resulterade den noggranna avlingen med fullblod i starka ridhästar med ett vackert utseende och en utmärkt kroppsbyggnad.

Efter andra världskriget blev rasen nästan utrotad. Men på 1970-talet återupptog man intresset för dessa hästar.

Egenskaper hos rasen

Det är intressant att upptäcka att miljöförhållandena i hästens naturliga livsmiljö (Maremma-regionen) har influerat rasens anpassningsförmåga till svåra miljöer. Historiskt sett har den regionen aldrig haft gynnsamma förhållanden, vilket har resulterat i en hästras som är stark, fruktbar och lever länge.

Hästrasen Maremma är dessutom mycket motståndskraftig mot sjukdomar. Av denna anledning har denna ras en hög överlevnad, även om den blir könsmogen senare än andra.

Maremman kanske inte är den snabbaste eller mest aktrativa rasen som finns, men den är definitivt robust och en hård arbetare.

Fysiska egenskaper

Mankhöjden hos denna ras är ca 157 cm hos hanar vid 42 månaders ålder. En honas genomsnittliga mankhöjd vid samma ålder är ca 155 cm.

De här hästarna har vanligtvis stora huvuden som i vissa fall är konvexaNär det kommer till reproduktion tenderar de att vara trogna till sin typ, och de har olika distinkta egenskaper som till exempel deras bockliknande profil och tjocka hår. Dessutom har de en lång man som ofta är vågig.

Denna ras har också en stark och något lång rygg, kraftigt bakparti och en välplacerad svans. Den är bredbent med korta och starka ben. Dess hovar är hårda och stadiga.

Maremman kommer i olika färger. Det är vanligt att se dem med en päls som är svart, brun, lagerblad och kastanj (det senare förekommer endast hos ston).

Maremma hästar

Användningen av hästrasen Maremma

Traditionellt var Maremman alltid den mest använda hästen i jordbruk och man anpassade deras selektiva avel för att tillgodose olika behov. Under åren har förändrade behov haft ett stort inflytande på rasens utveckling.

Efter 1900-talets mekaniseringen av armén, liksom de flesta former av jordbruk, ser framtiden dyster ut för denna ras. För närvarande upprätthåller Maremman och fullblod liknande produktionssystem.

Med tanke på deras foglighet, är denna ras en idealisk följeslagare för alla barn eller vuxna som tycker om att rida. Detta är också en av anledningarna till att Italiens polisryttare fortsätter att låta Maremman vara en del av polisstyrkan.

Detta kanske intresserar dig
Afrikas hästar: en evolutionär framgångssaga
My Animals
Läs det My Animals
Afrikas hästar: en evolutionär framgångssaga

Folk associerar ofta Afrika med exotiska djur som lejon, noshörningar och giraffer. Men Afrikas hästar har också en rik och intressant historia.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Silvestrelli, M. (1991). The Maremmano horse. Animal Genetic Resources/Resources génétiques animales/Recursos genéticos animales8, 69-77. http://www.fao.org/3/a-u6405t.pdf#page=74
  • Felicetti, M., Lopes, M. S., VeriniSupplizi, A., da Câmara Machado, A., Silvestrelli, M., Mendonça, D., & Distl, O. (2010). Genetic diversity in the Maremmano horse and its relationship with other European horse breeds. Animal genetics41, 53-55.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.