Dagsvärmarens roll som pollinatör

Stor dagsvärmare är en glupsk pollinatör. Dagsvärmarens roll som pollinatör är framträdande då den med sin karakteristiska flygning spelar en nyckelroll vid pollineringen av små blommor.
Dagsvärmarens roll som pollinatör
Miguel Mata Gallego

Skriven och verifierad av Biolog Miguel Mata Gallego.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Fjärilen eller dagsvärmaren (Macroglossum stellatarum) är en vacker nattfjäril. Med sin utbredda förmåga att flyga och sitt stora behov av föda spelar den en nyckelroll vid pollinering av många vilda växter och fruktträdgårdar. Vi berättar mer om dagsvärmarens roll som pollinatör.

Så anekdotisk som denna egenskap kan tyckas vara, är det viktigt att betona florans väsentliga betydelse i våra ekosystem. Den är grunden för livsmedelskedjan som förbinder alla levande varelser, och därför är närvaron av pollinerare grundläggande i dess miljö. Pollinatören uppmuntrar helt enkelt florans reproduktion.

En helt unik typ av fjäril

Dagsvärmaren är utan tvekan en märklig insekt. Det tillhör familjen Sphingidae, en grupp av malfjärilar som kännetecknas av sin speciella rundade form och sina smala och stora vingar. Namnet sfinx, som används ibland, kommer från larvernas ovanliga form. De har upphöjda huvuden som påminner om den mytologiska sfinxen.

Många tror att denna insekt är en fjäril eftersom den, i motsats till andra malar, syns till även på dagtid. Det är vanligt att se den söka föda på södra Europas fält och att höra dess karakteristiska surrande ljud. Dagsvärmaren kan ta sig ända upp till Norrland under varmare somrar. Detta är en av de mest imponerande bevingade insekterna som vår fauna kan erbjuda oss.

dagsvärmaren pollinatör

Fågel eller fjäril?

Den familj som dagsvärmaren tillhör är väldigt speciell och denna art har ett antal särdrag. Det mest slående är dess annorlunda sätt att flyga, vilket påminner om en kolibri. På engelska kallas den för hummingbird hawk-moth, vilket närmast beskriver dess likhet med kolibrifågeln då den flyger.

Den liknar sannerligen fågeln som har fått ge upphov till dess engelska namn, med sin uthållighet och den hastighet med vilken den flaxar med sina vingar. Många har förväxlat denna nyfikna fjäril med en fågel på grund av dess speciella sätt att pollinera blommor.

Dagsvärmarens roll som pollinatör

Trädgårdsmästare är mycket förtjusta i dagsvärmaren, då den är en alldeles utmärkt pollinatör. Dess stora kapacitet att transportera ligger i hastigheten och kontrollen när den flyger. Detta gör det möjligt för dagsvärmaren att samla pollen från många blommor samtidigt. Det är vanligt att se den flyga från blomma till blomma på ett nästan frenetiskt sätt och söka efter blommornas söta nektar.

Dessutom kan dessa fjärilar komma ihåg vilka blommor de har besökt och var det finns grupper av blommor. På grund av detta är det ganska vanligt att se samma dagsvärmare besöka samma blomma under en tidsperiod.

Dessa insekter kan komma ihåg var det finns blommor med nektar på avsevärda avstånd.

Dagsvärmarens roll som pollinatör: En god allierad för vilda växter

Du kan hitta dagsvärmaren i praktiskt taget hela Eurasien, men de exemplar man funnit i de nordligaste områdena flyttar med årstiderna eftersom de inte tål de kalla vintrarna. Enligt vissa publikationer verkar det som om denna insekt har en förkärlek för salvia, rosmarin, tistel och verbena, vilka är typiska för bergiga och buskbevuxna marker i medelhavsområdet.

Det är i dessa områden dagsvärmaren är vanligast, närmare bestämt i områden som har gräs och låg växtlighet och som är fria från skog.

Den enorma investeringen i energi som dagsvärmaren gör när den flyger är en annan faktor som förklarar dess behov av att pollinera många blommor. Naturligtvis gör detta fjärilen till en nyckelfaktor i många ekosystem. I själva verket är insekter i allmänhet oerhört viktiga för att ha en frodig och välmående trädgård. Men dagsvärmarens roll som pollinatör är mer framträdande genom dess stora påverkan.

Locka dagsvärmaren till din trädgård

Den stora kapaciteten och hastigheten vid pollineringen hos denna lepidopter gör det intressant att använda den som pollinatör i trädgårdar och fruktträdgårdar. Några saker som du kan göra för att locka till dig dagsvärmaren är följande:

  • Ha ett brett utbud av färgglada och iögonfallande växtarter för att locka insekter som vill pollinera.
  • Ha växter som har rikligt med nektar, vilket är vad insekterna letar efter. Några exempel på sådana blommor är tulpan eller salvia. Dessa går att köpa i princip vilken plantskola som helst.
  • Plantera blommorna tillsammans då det underlättar pollinering. Det är naturligtvis också en viktig faktor att undvika användning av bekämpningsmedel.
dagsvärmaren pollinatör

Pollinatörernas betydelse

Vi har berättat i föregående stycken den enorma pollineringsförmågan hos dagsvärmaren. Dagsvärmarens roll som pollinatör och dess betydelse för ekosystemens funktion är också välkänd.

Tyvärr hotas många av dem av mänsklig aktivitet. Till exempel förstörelse och fragmentering av livsmiljöer och användning av bekämpningsmedel och jordbrukskemikalier i industrin.

Om vi vill skydda vår naturliga miljö är det därför mycket viktigt att vi undviker att skada en av de viktigaste delarna av livsmedelskedjan.

Detta kanske intresserar dig
Kontrollinsekter som används för biologisk skadedjursbekämpning
My Animals
Läs det My Animals
Kontrollinsekter som används för biologisk skadedjursbekämpning

Ofta måste vi hantera de skadliga effekterna av skadedjur. Ett effektivt sätt är att använda rovinsekter som biologisk skadedjursbekämpning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kelber, A. L. M. U. T. (1997). Innate preferences for flower features in the hawkmoth Macroglossum stellatarum. Journal of Experimental Biology200(4), 827-836.
  • Kelber, A., & Henique, U. (1999). Trichromatic colour vision in the hummingbird hawkmoth, Macroglossum stellatarum L. Journal of Comparative Physiology A184(5), 535-541.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.