5 viktiga tips då du reser med din fågel

Innan du reser bör du tänka på att varje husdjur har sin egen karaktär. Du bör välja ett lämpligt transportmedel med en lämplig plats för husdjuret samt ta hänsyn till en tid för anpassning.
5 viktiga tips då du reser med din fågel
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När semestern närmar sig börjar många människor undra hur de bäst kan resa med sina husdjur, oavsett om det sker med bil, motorcykel eller flyg. Även om hundar och katter är de vanligaste reskamraterna så följer även fåglar ibland med sina ägare. Här följer några tips på hur du reser med din fågel på ett säkert sätt.

5 viktiga saker att tänka på innan du reser med din fågel

Beakta ditt husdjurs karaktär

Det är viktigt att ta hänsyn till våra husdjurs karaktär innan vi utsätter dem för en förändrad miljö och nya rutiner. Detta gäller alla arter, även tamfåglar.

Varje djurart och varje individ har sina egna fysiska och beteendemässiga egenskaper. En fågel har inte samma karaktär som en hund, och de finns till och med många skillnader från fågel till fågel. Alla dessa aspekter är viktiga när du bestämmer dig för om du reser med din fågel eller lämnar den i andras vård.

Om din fågel har en sällskaplig natur och god fysisk uthållighet kan det vara en utmärkt idé att ta med den på semester. Men om den är bräcklig eller mindre sällskaplig kan ett byte av miljö och nya rutiner vara skadligt för dess hälsa och välbefinnande. Du måste noga överväga om det är ett ansvarsfullt och säkert beslut.

Om du inte är säker på ditt husdjurs karaktär eller dess specifika behov är det idealiska att rådgöra med en veterinär eller annan sakkunnig. Experten kommer att kunna vägleda dig som ägare i beslutet om huruvida det är lämpligt att du tar med dig ditt husdjur på semester, eller inte.

Att välja den lämpligaste buren för din fågel

När du har bestämt dig för att du reser med din fågel så är det första steget att se till att den är säker och bekväm under hela resan. Det säkraste sättet att transportera din fågel är att köpa en portabel bur eller en transportbur.

Reser med din fågel och andra djur

Det finns mängder av alternativ online och i djuraffärer, och det är viktigt att välja det som är rätt för just ditt husdjur. För att säkerställa ett bra beslut är det viktigt att ta hänsyn till din fågels storlek, dess beteende, ålder och hälsa.

När du har valt den idealiska transportburen är det dags att utrusta den för din fågel. Ditt husdjur kommer att tillbringa många och långa timmar där och därför måste den få tillgång till sätt att roa sig. Under en lång bilresa är det också viktigt med en foder- och vattenautomat för att förhindra uttorkning.

Se till att du hittar den perfekta platsen då du reser på semester med din fågel.

För sanna resenärer är nästan var som helst en bra destination för att vi ska kunna utöka våra kunskaper samt roa oss. Men om vi reser med våra husdjur måste vi vara lite mer försiktiga i valet av resmål.

Alla arter har inte en god anpassningsförmåga och plötsliga miljöförändringar kan rent av vara skadliga. För att välja den lämpligaste platsen för din fågel är det viktigt att ta hänsyn till klimatet, luftfuktigheten, det tillgängliga utrymmet, förekomsten av andra djur, och så vidare.

Det är också viktigt att tänka på huruvida vi kommer att ha tillräckligt med tid att ta hand om våra husdjur under semestern . Då du reser med din fågel innebär det ett stort ansvar, och särskild omsorg krävs för att se efter dess välbefinnande. Det är inte bra för din fågel om du tar med den och sedan lämnar den ensam hela tiden.

Fåglar i bur

Respektera din fågelns anpassningstid till transportburen.

Anpassning är en gradvis process och varje djur tar sin egen tid på sig för att känna sig bekväm och säker i en ny miljö. Innan du reser med din fågel är det viktigt att du avsätter några veckor för att få den att anpassa sig till sin transportbur.

Denna process kräver tålamod och positiv uppmuntran från ägaren. Till en början är det idealiskt att bara lämna fågeln i transportburen i några minuter (eller sekunder, beroende på djurets reaktion). Sedan belönar vi dess goda beteende med en godbit; undan för undan kommer fågeln att förstå att den här miljön är säker.

Rådgör med en veterinär innan du reser med din fågel.

Innan du reser med din fågel bör du kontakta en veterinär för att bekräfta dess hälsotillstånd. Förebyggande medicin är också något som du bör ta hänsyn till.

För att bevara din fågels välbefinnande under hela året bör du följa dessa riktlinjer:

  • Regelbundna besök hos en veterinär.
  • Regelbundna vaccinationer och avmaskningar.
  • Komplett och balanserad kost i enlighet med varje arts näringsbehov.
  • Fysisk och mental stimulans.
  • Hållbara hygieniska vanor.

Detta kanske intresserar dig

Varför tappar min kanariefågel sina fjädrar?
My Animals
Läs det My Animals
Varför tappar min kanariefågel sina fjädrar?

Din kanariefågel tappar sina fjädrar och du vet inte varför. Här ger vi dig svaret och möjliga lösningar på detta skeende.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.