Buller stör fåglar: Ett av deras största hot

För fåglar som bor i städer kan buller orsaka mer skada än bara hörselnedsättning. Enligt nya studier kan det till och med förkorta deras liv.
Buller stör fåglar: Ett av deras största hot
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Buller är en verklighet i alla storstäder runt om i världen, särskilt i de städer som växer snabbt. Varje nytt expansionsprojekt för med sig ytterligare oljud, vilket mest av allt faktiskt påverkar fåglar. Stadsplanering och industrialisering förändrar inte bara landskapet och matkällorna utan också fåglarnas häckningsvanor och andra viktiga aspekter av deras liv. I dagens artikel får du lära dig om hur buller i storstäder stör fåglar.

Hinder för att studera buller som stör fåglar

Det är viktigt att fastställa att det är ganska svårt att studera vilka effekter buller har på fåglar i deras habitat. Detta beror på att forskare måste identifiera vilka av de många stressfaktorerna i stadslivet som är mest skadliga för fåglar. Dessutom reagerar fåglar olika på olika aspekter av ljud, inklusive frekvens, volym, repetition och varaktighet.

Vissa fågelarter reagerar mer negativt på buller än vad andra gör. Till exempel så är fåglar som samlas i kolonier mycket mer mottagliga för buller än fåglar som inte gör det, och när en fågel reagerar gör de andra fåglarna i kolonin också det.

Minskar reproduktiv framgång

Buller kan faktiskt påverka äggproduktion, ruvning, vård av fågelungar och förmågan att fly från rovdjur som attackerar boet. Dessutom kan buller också påverka fågelns sannolikhet för att hitta eller locka till sig en individ av det motsatta könet under parningstid. Tyvärr kan det också påverka föräldrarnas förmåga att snabbt reagera på deras ungars rop.

Alla dessa faktorer kan bidra till lägre reproduktionshastigheter och i slutändan orsaka en minskning av populationen.

Fåglar sitter på en elledning

Buller stör genom att maskera kommunikation mellan fåglar

Inom alla fåglararter är kommunikation med ljud grunden för sociala relationer, särskilt kommunikation genom vokaliseringar. Bakgrundsbrus kan dämpa, eller till och med helt dränka, fåglarnas försök att kommunicera eller upptäcka hot. Forskare hänvisar till detta fenomen som “maskering”.

Maskering kan störa parningsrop, försvaga fåglars förmåga att försvara sitt territorium samt minska förmågan att fly från potentiella hot, eftersom buller också kan maskera kommunikation om faror och överraskningar. Dessutom är det viktigt att vi tar hänsyn till att vokaliserad form av kommunikation hjälper gruppen att hålla ihop. På grund av detta kan maskering potentiellt resultera i att vissa fåglar flyger vilse eller så bryter det upp fågelkolonin helt.

För att ytterligare förvärra detta problem konkurrerar ofta fågelns morgonssång med en av dagens mest trafikerade rusningstider. Av dessa, och andra skäl, påverkar ljudföroreningar som buller både fåglarnas livskvalitet och deras reproduktiva framgång direkt.

Förändrade fågelsamtal och frekvenser

Enligt vissa fältstudier sjunger hanfinkar som bor i bullriga områden, som till exempel städer, vissa delar av sin sång under längre perioder än deras motsvarigheter som bor i tystare områden. Dessutom kommunicerar dessa fåglar genom snabba och strida kvitter.

Forskare föreslår att dessa förändringar i sång kan vara ett sätt att locka till sig honfinkar samtidigt som de reducerar neuromuskulär trötthet.

Intensivt brus kan störa samtalsmönster

Det finns rapporter om att sydnäktergalar i städer har justerat sina dagliga sångstunder för att undvika störningar. I en annan studie dokumenterade forskare att dvärgempiden (Empidonax minimus) och den rödögda vireon (Vireo olivaceus) ändrade sina sångscheman för att undvika att deras sånger kolliderade.

Buller verkar vara en anledning till förändringen från dagliga till nattliga sånger bland rödhaken (Erithacus rubecula) i vissa städer. Det är intressant att notera att liknande förändringar i grodors sångscheman också har blivit förknippat med höga ljud.

Kan orsaka för tidig död

Enligt den här senaste rapporten framkallar exponering för trafikbuller stress i zebrafinkar (Taeniopygia guttata). Exponering för buller kan även relateras till för snabbt åldrande och en kortare livslängd. Det bör noteras att forskare använde telomerer, eller väsentliga delar av DNA relaterade till åldrande, för att utvärdera livslängden. Telomerer är ett lock i slutet av varje DNA-sträng som tjänar till att skydda kromosomer, liknande plasten som skyddar änden av ett skosnöre.

När telomerer drar sig tillbaka och så småningom försvinner börjar cellerna åldras.

I denna rapport fann forskarna betydande förlust av telomerer hos unga fåglar som blivit utsatta för 100 dagars exponering för trafikbuller. Det är ännu inte känt om dessa fåglar faktiskt kommer att leva en kortare tid än den grupp som inte utsattes för trafikbuller.

Fiskmås sitter på ett tak i en stad.

Buller som stör fåglar går bortom örat

Buller påverkar fåglar på många sätt, inklusive fysisk skada på öronen. Det orsakar också förändringar i fåglarnas svar på stress, tillfälliga hot och hur de reagerar på rovdjur de måste fly från. Dessutom har forskare observerat förändringar i deras kommunikation, födosökande beteende, samt reproduktiva framgång. Alla dessa variationer kan resultera i en minskning av fågelpopulationer.

Detta kanske intresserar dig
En lista på sjukdomar som duvor kan bära på
My Animals
Läs det My Animals
En lista på sjukdomar som duvor kan bära på

Många städer anser duvor vara en pest och de beskylls för att överföra sjukdomar till människor. I artikeln får ni vetskap om sjukdomar som duvor b...

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brian T. Klingbeil, Frank A. La Sorte, Christopher A. Lepczyk, Daniel Fink, Curtis H. Flather (2019). Geographical associations with anthropogenic noise pollution for North American breeding birds. Global Ecology and Biogeography DOI: 10.1111/geb.13016
  • Dorado-Correa, A.M., Zollinger, S., Heidinger, B. et al. (2918). Timing matters: traffic noise accelerates telomere loss rate differently across developmental stages. Front Zool 15, 29. https://doi.org/10.1186/s12983-018-0275-8
  • Ortega, C. P. (2012). Chapter 2: Effects of noise pollution on birds: A brief review of our knowledge. Ornithological Monographs, 74(1), 6-22. https://www.jstor.org/stable/10.1525/om.2012.74.1.6?seq=1

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.