Träning med koppel: när hunden vägrar gå på promenad

Om din hund vägrar gå ut då du sätter på honom kopplet så kan detta bero på ett träningsproblem. Läs mer om detta i den här artikeln!
Träning med koppel: när hunden vägrar gå på promenad
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Du tar med hunden ut på promenad och helt plötsligt stannar den och vägrar gå längre. Har detta hänt dig? Låt oss prata om träning med koppel, en teknik som kan hjälpa dig med hundpromenaderna.

Men först ska vi titta på några anledningar till varför din hund helt plötsligt stannar.

Varför vill min hund inte gå på promenad?

Det kan vara en frustrerande situation då hunden vägrar gå med på promenad. Det är vanligt att man börjar dra i kopplet för att få hunden att röra på sig, och du kanske börjar bli lite frustrerad.

Det finns många anledningar som kan få hunden att stanna till då ni är ute på promenad.

Bland de mest frekventa anledningarna har vi att:

Det är inte lätt att ta reda på vilken av dessa anledningar som gäller. Det kan också krävas att man anlitar en djurexpert för att hitta en lösning på problemet.

Hund med koppel i munnen.

Vad är träning med koppel?

Problemet kan många gånger ha att göra med hur hunden ser på kopplet. Hur kan du få hunden till att acceptera kopplet och se det som en förlängning av din arm?

Du kommer behöva bekanta hunden med kopplet innan ni går på promenad. Träning med koppel innebär att man utför vissa aktiviteter för att bygga upp hundens förtroende för det.

Det först steget börjar i hemmet: låt din hund lukta på kopplet och undersöka det. Förstärk sedan gott beteende. Du kan gömma kopplet och belöna hunden då den hittar det.

Det är framförallt viktigt att du inte tappar tålamodet med din hund. Då du har tagit de första stegen så kan du sätta på kopplet på hunden gradvis och återigen belöna gott uppförande.

Om du har nått fram till denna punkt och din hund fortfarande vägrar gå ut på promenad så kan du kanske behöva använda dig av stegen ovan för träning med koppel under själva promenaden.

Se till att du inte skriker på hunden eller drar i kopplet. Ha tålamod och fortsätt gå själv. Om hunden springer efter dig ska du använda positiv förstärkning med lite hundgodis.

Hund som luktar på gräs.

Många gånger har problemet att göra med otillräcklig träning. I dessa fall bör man ta med en annan tränad hund som “guidehund” på promenaden.

Tänk om hunden är rädd eller sjuk?

I dessa situationer är det bäst att du tar med hunden till en etolog. Denna person är expert gällande djurbeteende och kan hjälpa hunden att komma över sina rädslor.

Om du å andra sidan har märkt att hunden har ont då ni är på promenad, eller om det rör sig om en äldre hund, så bör du ta med den till veterinären oftare.

Det är ditt ansvar att göra allt du kan för att se till så att hunden är så frisk och glad som möjligt.

Detta kanske intresserar dig
7 typer av hundkoppel och hur man använder dem
My Animals
Läs det My Animals
7 typer av hundkoppel och hur man använder dem

Därför bör du använda lämpliga typer av hundkoppel eftersom detta kommer hjälpa dig att undvika olyckor och incidenter med hunden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • LEVINE, Bernard I. Dog leash training device. U.S. Patent No 6,612,264, 2 Sept. 2003.
  • García, C. A. L. (2004). Adiestramiento canino cognitivo-emocional. Ediciones Díaz de Santos.
  • Trigosso, R. (2007). Manual de Adiestramiento canino: Obediencia básica. recuperado el 7 de septiembre de 2022, disponible en: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34639663/Manual-de-Adiestramiento-Canino-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1662514231&Signature=YYigVAfM86ARR4ZgZ-YptqgqO-PJaVn1E5qnZ3XppW2h96lqHM9HKAm5Fu6myYstWUvO~tiCQbsTwNRPvJGNeO7NBsbkOZS2TyIaEPz17WPbFdWpF22lZHyWrMzVQvkuBuXk927xnLANCykAkywy0Z1xmAxVMWf-RP1kMHLApUbdnvrnlCxWyV4lFfs9kNpqTlipY-AxjFjZdsYlTk11-lpxGBXl~TuVbx4n6TTNQTU7ePRXROPCLNUX-SqiJtrOzxwUOJjv2eGXw7OmYDgFu8gwwwXSzbsCRsEBXeazzwGN3MGtqIiy1O3mi0jwshAg5z6maX~4W6hzIiOQx5ikFQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.