Beteendestörningar hos katter: De fyra vanligaste

Beteendestörningar hos katter kan drabba deras familjer på många sätt, från aggression till avföring på olämpliga platser.
Beteendestörningar hos katter: De fyra vanligaste

Senaste uppdateringen: 03 april, 2021

Att dela utrymme och rutin med en annan djurart är en upplevelse som kan vara mycket berikande för människor. Det är dock mycket viktigt att uppnå en god samexistens för att förebygga beteendestörningar hos katter. Vill du lära dig mer om kattens natur och vilka beteendestörningar som kan utvecklas utifrån deras naturliga egenskaper? Härnedan hittar du mycket användbar information.

Det är precis så katter är

Ignorera titeln på detta avsnitt. Katter har, som alla arter, sin egen individuella och unika natur. Även om vissa raser delar vissa egenskaper, är det viktigt att du verkligen lär känna din katt för att kunna bedöma när din katt uppvisar eventuella beteendestörningar.

Arg katt visar tänderna.

Trots kattens individualistiska natur finns det ett antal allmänna idéer om beteendet hos tamkatter som du kan ta hänsyn till. Dessa egenskaper är ofta vanligt förekommande:

  • Katter är enstöriga djur: De tenderar att jaga och röra sig individuellt. Dessutom markerar och försvarar katter sitt eget territorium. I naturen söker de sig vanligtvis bara till andra katter för att para sig.
  • Katter är självständiga: Människor misstar ofta katter för att vara kalla och avlägsna djur, men ingenting kan vara längre ifrån sanningen. Det är bara att det finns tillfällen då katter inte är särskilt intresserade av att interagera med sin ägare. Katter kräver inte heller jättemycket uppmärksamhet för att tillfredsställa sitt behov av sällskap.
  • Katter är väldigt nyfikna: I allmänhet kommer alla nya objekt att väcka kattens intresse, och din katt kommer alltid att vilja utforska nya horisonter när världen runt omkring blir för liten. Som du kommer att läsa senare är detta något du bör tänka på för att förhindra stress och vissa olyckor.
  • Katter har varit med oss ​​i många år: Att hantera katter är något som går många civilisationer bak i tiden. Därför kan både katt och människa instinktivt förstå varandra. Var alltid uppmärksam på beteenden du observerar hos din katt.

Katter och stress

Samexistensen mellan katt och en människa i en miljö avsedd enbart för den senare kan leda till en viss grad av stress för kattdjuret. Det är viktigt att identifiera vilken av dessa stimuli som kan stressa kattdjuret, eftersom katter i allmänhet är benägna att bli stressade när någonting i deras miljö förändras.

Vissa beteendestörningar hos katter

Här är de vanligaste beteendestörningarna hos katter. Det finns många fler, men det är de här som orsakar flest besök hos veterinären.

1. Avföring utanför kattlådan

Det är många som klagar när katter antingen lämnar avföring eller kissar utanför kattlådan. Alla kattägare kommer någon gång att vara med om en sådan olycka. Men om du analyserar beteendet noggrant hittar du nästan alltid en bakomliggande orsak.

Anledningen till just det här beteendet att “missa” kattlådan kan bero på flera bakomliggande faktorer:

  • Någonting i kattens miljö orsakar stress. Det kan vara så att din katt helt enkelt inte tycker om kattlådan, eller så står den på en plats som ger din katt ångest. Katter kan drabbas av stress på grund av höga ljud, starka dofter eller något annat som du kanske inte inser är ett problem.
  • Territorialitet. Detta är vanligare hos okastrerade hanar än hos andra individer. Men alla katter kan någon gång urinera utanför kattlådan för att markera sitt territorium. Detta inträffar vanligtvis när katten känner att dess utrymme har blivit invaderat, vilket kan hända om det kommer nya människor, eller nya djur, till hemmet. Vissa dofter kan också påverka denna instinkt.
  • Hälsoproblem. Katter kan uppvisa detta mönster på grund av ett hälsoproblem – till exempel smärta eller problem med njurarna. Mängden urin, färgen eller avföringens form och/eller konsistens är tecken att vara på sin vakt för när man överväger ett medicinskt problem.

2. Aggressivitet

Aggression eller fientliga beteende hos huskatter kan ha många orsaker. Dessutom är det nödvändigt att vara beredd som ägare, eftersom aggresivitet vanligtvis manifesterar sig genom attackbeteenden, som att klösa och bita.

Isolerat aggressivt beteende bör man dock inte förväxla med beteendestörningar hos katter. Liksom alla andra djur reagerar katter negativt på aggressiva stimuli, som att någon invaderar deras territorium eller personliga utrymme. För att undvika dessa är det bäst att lära känna din katt så att du verkligen förstår ditt djurs behov.

3. Beteendestörningar hos katter: onormalt matintag

Om en katt äter för mycket, för fort, eller till och med ingenting kan det vara ett tecken på en beteendestörning. Det är viktigt att ta hänsyn till miljöförhållandena i det utrymme där katten äter, som till exempel temperatur eller närvaron av andra djur.

Mängden mat vid matningstiden kan också vara viktig. Om din katt till exempel har varit tvungen att någon gång i sitt liv gå hungrig, kan den ha utvecklat ångest kring matsituationen. Å andra sidan, om din katt lider av stress på grund av en yttre faktor eller sjukdom, kan den helt och hållet sluta äta.

4. En klösande katt

Man måste skilja mellan en katts typiska klösande för att vässa klorna, och klösande för repmarkering. Katten utför det senare i informativt syfte, snarare än aggressivt, för att indikera sin egen närvaro inom sitt territorium.

När repmarkering utförs tvångsmässigt kan det vara en indikation på en beteendestörning hos din katt. Du kan anta att din katt känner behov av att markera de föremål den anser som sina egna – och att den inte vill att någon ska röra vid dem – för att din katt känner stress över sitt personliga utrymme.

Katt ligger på en säng.

Vikten av att be om hjälp med beteendestörningar hos katter

Att lära känna det kattdjur som bor i ditt hus är viktigt för att veta vad som är normalt beteende, och vad som kan vara en indikation på beteendestörningar. Men om försök att avhjälpa dessa beteenden inte lyckas är det dags att besöka veterinären.

Detta kanske intresserar dig
Att adoptera en katt när du redan har hund
My Animals
Läs det My Animals
Att adoptera en katt när du redan har hund

Tänk om man vill adoptera en katt trots att man redan har hund? Vad bör man tänka på och vad ska man akta sig för? Det ska vi tala om idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chávez Contreras, G. (2016). Etología clínica veterinaria del gato: guía práctica de abordaje para médicos veterinarios. Ediciones Universidad Santo Tomás.

  • Bueno, Á. R. (2020). Etología felina: Guía básica sobre el comportamiento del gato (1.a ed.). Amazing Books.

  • Velásquez Pulgarin, A. F., Bernal Velasco, M. A., & Suarez Cárdenas, M. A. (2016, julio). Conductas estereotípicas y compulsivas en perros y gatos; diagnostico y tratamiento. Revista CENderos6. http://mail.cen.edu.co/investigacion/volumen6.pdf#page=10


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.