Fysiska förändringar hos katter efter kastrering

Förändringarna hos katter efter kastrering eller sterilisering är främst beteendemässiga, men vissa fysiska förändringar förekommer också.
Fysiska förändringar hos katter efter kastrering

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2022

Att förstå förändringarna hos katter efter kastrering är viktigt eftersom det hjälper ägaren att acceptera nödvändigheten av detta ingrepp. Kastrering av hankatter är en vanlig metod för att förhindra oavsiktlig eller urskillningslös avel och för att minska aggressiviteten.

Dessutom eliminerar denna åtgärd vissa potentiella hälsorisker, till exempel testikelcancer, i vuxen ålder. Det kan också förhindra potentiella skador som orsakas av strövande och slagsmål med andra hankatter.

En annan konsekvens av kastrering är att det kan framkalla vissa fysiska förändringar hos ditt husdjur. I den här artikeln diskuterar vi några av de fysiska förändringar som du kan se hos din katt efter kastrering.

Vi kommer att växla mellan termerna kastrering och sterilisering i den här artikeln; sterilisering är den neutrala termen för båda könen och kastrering hänvisar till avlägsnandet av testiklarna hos hankatter.

Vilka är de långsiktiga effekterna av kastrering?

Vid kastrering avlägsnas de hormonproducerande organen hos hankatter. Dessa hormoner, även kallade könshormoner, framkallar specifika beteenden hos katter, särskilt i samband med könsdrift och territorialitet.

Det är lätt att anta att om dessa producenter saknas kommer förändringar i kattens beteende att inträffa, liksom förändringar i dess ämnesomsättning.

Kommer din katt att bli fet efter kastrering?

Du har förmodligen hört talas om sambandet mellan kastrering och en tendens till fetma. Viktökningen hos kastrerade hankatter anses vara en följd av två faktorer: å ena sidan en minskning av energiförbrukningen och å andra sidan ett högre födointag om den har tillgång till enkelt överkomligt foder.

Utan tvekan kommer okastrerade hankatter att vara mycket mer aktiva och som utekatter vandra betydligt mer, de kan vandra ett dygn eller mer åt gången. På dessa utflykter täcker de mycket mark för att söka en partner eller patrullera sitt revir, och de kanske inte äter särskilt bra under tiden.

Hos katter efter kastrering elimineras dock detta behov och därmed kommer den inte längre att vara lika aktiv. I detta sammanhang kan ditt husdjur gå upp i vikt om intaget bibehålls och energiförbrukningen minskar. Flera studier har uppskattat att en minskning av intaget med 13 till 27 procent är tillräcklig för att bibehålla kroppsvikten så som den var före kastreringen.

Således kan minskningen av din katts fysiska aktivitet efter kastreringen potentiellt leda till viktuppgång.

En ätande katt.

Förändringarna i samband med kastrering varierar från katt till katt

En katts förändrade beteende efter kastreringen kan påverka specifika egenskaper, så minskningen av den fysiska aktiviteten varierar från husdjur till husdjur.

Av den anledningen är det svårt att förutse exakt hur din katt kommer att reagera på behandlingen. I allmänhet rekommenderas kastrering för alla djur som inte är avelsdjur.

Vad kan du göra för att garantera ditt husdjurs livskvalitet när det blir mindre intresserat av att ströva i det fria, slåss och para sig? Du kan minska kaloriintaget och erbjuda alternativa former av lekar och aktivitet.

Sker det endokrina förändringar hos katter efter kastrering?

Hittills vet vi att vuxna hankatter som genomgår ingreppet visar en omedelbar ökning av aptiten. Å andra sidan har den direkta effekten av kastrering på ämnesomsättningen hos kattdjur undersökts med inkonsekventa resultat. Dessa resultat pekar på en multifaktoriell orsak till viktökning.

Det bör noteras att beteenden som har utvecklats oberoende av hormonella influenser, t.ex. jakt, inte påverkas.

En fet katt.

För närvarande är det oklart om de främsta orsakerna till viktökning i samband med kastrering är ökat intag eller minskad energiförbrukning.

Andra fysiska förändringar: Minskad urinlukt

Hos osteriliserade katter är urinlukten mycket stickande. Denna lukt är en följd av kattens feromoner (t.ex. felinin), verkan av testosteron och retrograd ejakulation som transporterar spermier till blåsan.

Dessa urinlukter är utformade för att optimera utsändningen av signaler med vilka katten skapar territoriell markering. I detta avseende tror man att sterilisering kan eliminera urinsprayande aktiviteter hos upp till 87 % av katterna.

Detta kanske intresserar dig

Så uppför sig hundar efter kastrering
My Animals
Läs det My Animals
Så uppför sig hundar efter kastrering

Beteendet hos hundar ändrar sig en aning efter kastrering men kastrering kommer inte att lösa ditt husdjurs potentiella beteendeproblem.  • Kanchuk, M. L., Backus, R. C., Calvert, C. C., Morris, J. G., & Rogers, Q. R. (2002). Neutering Induces Changes in Food Intake, Body Weight, Plasma Insulin and Leptin Concentrations in Normal and Lipoprotein Lipase–Deficient Male Cats. The Journal of nutrition, 132(6), 1730S-1732S.
  • Allaway, D., Gilham, M. S., Colyer, A., Jönsson, T. J., Swanson, K. S., & Morris, P. J. (2016). Metabolic profiling reveals effects of age, sexual development and neutering in plasma of young male cats. PloS one, 11(12), e0168144.