Kan man säga att hundar har känslor?

Kan man säga att hundar har känslor?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Alla som har haft eller som för närvarande har en hund vet att hundar har känslor och att de känner ren och osjälvisk kärlek. Det är inte alla som tror att djur kan ha känslor, medan andra hävdar att hundarna har utvecklat känslor genom den avling vi har utsatt dem för under de tusentals år vi har haft dem i våra hem. Det finns dem som anser att känslorna därmed är ett inlärt beteende och ett sätt att få människorna att bry sig om och ta hand om dem.

Hundar som nosar på varandra.

Studier och undersökningar som visar att hundar har känslor

Forskarna har länge hävdat att hundar egentligen inte känner några känslor, men i och med etologins uppkomst (studien av djurs beteenden) har detta fenomen börjat studeras mer noggrant.

Det har förekommit studier som visar att hundar kan känna kärlek, men det är ändå många som inte accepterar dessa resultat. Hundar känner dessutom andra känslor, som lycka och ledsamhet; de kan till och med känna av när människor upplever sådana känslor.

Hundar har komplexa hjärnor som kan göra så mycket mer än bara svara på stimuli, speciellt med tanke på att den process som förekommer i dem när de upplever känslor är lika komplex som hos oss. Man kan därför säga att hundar har känslor precis som människor.

Oxytocin: kärlekshormonet

En av de mest intressanta upptäckterna var att både hundar och katter producerar oxytocin, som är ett hormon kopplat till känslor av välbehag.

Denna kemikalie spelar en viktig roll, både hos djur och människor, när det kommer till att bilda band mellan mammor och deras barn. Samma effekt ger upphov till bandet mellan hunden och ägaren.

Hundar upplever kärlek, men bara mot de personer som förtjänar det

Etologer, neurobiologer och andra specialister fann även att vissa hundar visar mer omtanke än andra. De ägare som “tränar” sina hundar eller behandlar dem illa kommer ofta få hundarna att känna sig ängsliga, och de kommer då inte att älska sina ägare.

Familjen och flocken är samma sak

De flesta familjer som adopterar hundar gör hunden till en “fullvärdig medlem” av hushållet. I vissa fall behandlas hundarna till och med bättre än människorna.

Hundarna ser upp till sina ägare och ser dem som en flock eller familj. Det är därför hundarna har sådana livslånga, starka band till sina ägare. Hundarna är många gånger även villiga att offra livet för sina ägare.

Hundar känner kärlek, glädje, ledsamhet och avundsjuka

Etologernas uppgift är att försöka reda ut om och hur hundar upplever känslor. Studier har visat att hundar kan bli glada och ledsna baserat på stimuli från den omgivande miljön. Hundar kan också känna av dessa känslor hos sina ägare.

Hundens naturliga instinkt gör att den har en fallenhet för att vilja ge stöd åt personer i dess närhet som verkar vara upprörda. Det händer även att de försöker trösta främlingar.

Ägarens känslor kan påverka hundens. Om personerna i hundens närhet är glada kommer även han själv att vara glad. Hundar kan vidare bli avundsjuka och svartsjuka, precis som människor. Precis som hos har även hunden svårt med att dölja dessa starka känslor.

Hund som ler mot kvinna.

Hur hundar uttrycker kärlek

Många hundar är väldigt uttryckliga när det gäller att uttrycka sina känslor. Att hunden viftar glatt på svansen är ett sådant tecken. Andra tecken på att hundar har känslor kan vara då han slickar dina händer och ditt ansikte och vill att du ska leka med honom.

Om en person i familjen är sjuk så kommer hunden sitta bredvid för att ge stöd och tröst.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.