De vanligaste sjukdomarna hos grodor

Det finns flera sjukdomar som kan vara farliga för både tama och vilda grodor. Vill du veta vilka de är så att du kan undvika att de dyker upp?
De vanligaste sjukdomarna hos grodor
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Amfibier är extremt känsliga varelser. Det är därför som upp till 41 % av de testade arterna är utrotningshotade enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Detta beror på att de är benägna att drabbas av epidermala och ytliga sjukdomar, eftersom de andas delvis genom huden och har mycket tunn hud. Läs mer om de vanligaste sjukdomarna hos grodor i den här artikeln.

Grodor och paddor är fascinerande varelser, men de är inga bra exotiska husdjur på grund av deras komplexa skötselbehov. Om du har erfarenhet av att sköta ett terrarium och vill adoptera ett av dessa små ryggradsdjur som husdjur behöver du veta vilka de vanligaste sjukdomarna hos grodor och paddor är. Fortsätt läsa så berättar vi allt om dem.

1. Chytridiomycos

Chytridiomycos är den sjukdom som har orsakat mest förödelse i de naturliga beståden av groddjur. Enligt professionella källor har mer än 500 arter av grodor och paddor decimerats av denna sjukdom. 90 av dem har dött ut enbart på grund av denna sjukdom. Det är otvivelaktigt en dödlig pandemi för groddjur.

Orsaken till detta tillstånd är Batrachochytrium dendrobatidis. Detta är en svamp som successivt infekterar grodor och paddors hud. När de är allvarligt infekterade kan den drabbade amfibien inte andas eller använda sig av osmos, vilket leder till hjärtsvikt och död. Antimykotika kan användas för att förhindra att sjukdomen fortskrider, men sjukdomen utrotas aldrig helt och hållet.

Denna sjukdom är vanlig hos vilda grodor, men inte hos grodor som föds upp i fångenskap. Din groda blir bara sjuk om den har förts bort från det vilda.

En rödögd groda.

2. Hypotermi

Grodor och paddor är ektoterma djur, dvs. deras kroppstemperatur beror på omgivningen. Om det är mycket kallt i ditt hus kommer amfibien sannolikt att minska sin ämnesomsättning till ohälsosamma gränser. Ett djur på gränsen till hypotermi kommer att vara håglös, kall vid beröring och inte röra på sig. Det kommer att dö om man inte snabbt vidtar åtgärder.

För att undvika detta rekommenderar experter att man placerar en värmande filt på ena sidan och även utanför groddjurets terrarium. De flesta arter trivs bra vid en genomsnittlig temperatur på 25° C. Det finns dock undantag.

3. Förstoppning

Grodor har vanligtvis ganska stora munnar i förhållande till sin kroppsstorlek. Dessutom är de strikt insektsätande och jagar endast levande föda. Deras jaktstrategi att “sitta och vänta” (tills bytet passerar förbi) innebär att de ibland gör misstag och får i sig bitar av substrat och till och med stenar.

Om grodan får i sig mycket substrat kommer den så småningom att få en tarmkomplikation. Detta är potentiellt dödligt och visar sig genom bristande aptit och en tydlig svårighet att defekera. De lindrigaste fallen kan man lösa med varmvattenbad och en mild massage av bukens sidor. I allvarliga fall krävs operation.

Det är rekommenderat att använda grova substrat i terrariet, till exempel bark eller stenar. Detta gör det lättare för amfibien att spotta ut materialet om den stoppar det i munnen. Sand är alltid det sämsta valet.

4. Förgiftning

Förgiftning är en av de vanligaste sjukdomarna hos grodor. Dessa ryggradsdjur har en mycket lättgenomtränglig överhud, så de tenderar att absorbera alla giftiga kemiska föreningar som finns runt omkring dem. I de flesta fall finns dessa ämnen på skötarens händer eller i terrarieinredningen (tvål, blekmedel och annat).

Lösningen för att undvika detta problem är mycket enkel. Hantera aldrig din groda om det inte är absolut nödvändigt. Om du dock inte kan undvika det, använd nitrilhandskar och släng dem efter användning. Tvätta terrariet och dess tillbehör med kokande vatten, men aldrig med vanliga kemikalier.

5. Vitaminobalans

I naturen har grodor en mycket varierad kost och tar upp de näringsämnen som deras byten tidigare har ätit (särskilt vitaminer av vegetabiliskt ursprung). Det är viktigt att smörja in de insekter som du ger till ditt groddjur med vitamintillskott minst en gång i veckan för att kompensera för de brister som härrör från livet i fångenskap.

Överdriv dock inte, eftersom du kan skapa en dödlig hypervitaminos hos din amfibie.

6. Uttorkning

De allra flesta amfibier kräver en luftfuktighet på 70 % eller högre (upp till 90 %) för att leva bra i fångenskap. Detta beror på att de behöver hålla sin överhud fuktig för att med hjälp av gasutbyte kunna andas genom den. Vissa amfibier får upp till 93 % av sitt syre genom huden, så om huden blir torr kommer de att dö av uttorkning.

För att undvika uttorkning hos din groda måste du ge den en grund skål med vatten så att den har tillgång till denna vätska när den behöver. Du måste också spraya substratet dagligen tills det är fuktigt, men inte genomblött. Vi rekommenderar att du skaffar en hygrometer och ett regnsystem för att automatisera processen.

En uttorkad amfibie kommer att ha torr hud och en tillbakadragen kroppshållning, eftersom den försöker minska sin kroppsyta för att förhindra avdunstning.

7. Bakteriell dermatosepticemi (red-leg-syndrom)

Denna komplicerat benämnda sjukdom, allmänt känd som red-leg-syndrom, avser en hudinfektion. Det är en av de vanligaste sjukdomarna hos grodor, särskilt hos dem som lever i smutsiga, överbefolkade eller för arten olämpliga miljöer. Bakterierna drar nytta av amfibiens svaga immunförsvar och växer på dess hud, vilket orsakar de typiska rödaktiga lesionerna.

Prognosen för denna sjukdom är mycket dålig, dödligheten varierar mellan 80 till 100%. Om det upptäcks tidigt och bredspektrumantibiotika används finns det dock en viss chans till framgång.

Denna typ av infektion är mycket vanlig hos grodor som är stressade och lever i otillräckliga terrarier. Om du tar väl hand om dem bör det inte vara några problem.

En svart och orange groda.

Grodans sjukdomar och ägarens ansvar

Som du kan se finns det många vanliga sjukdomar hos grodor. Det är inte förvånande att de är mycket känsliga ryggradsdjur som kräver varma, fuktiga miljöer. De tål inte miljöförändringar speciellt väl, vilket är anledningen till att de är starkt hotade i de allra flesta naturliga ekosystem.

Att ha en groda där hemma är en komplicerad uppgift som kräver mycket kunskap. Om du känner att du inte är redo rekommenderar vi att du försöker skaffa dig lite erfarenhet av djur som är lite lättare att ha som husdjur.

 

Detta kanske intresserar dig
Att ha en horngroda som husdjur
My Animals
Läs det My Animals
Att ha en horngroda som husdjur

En horngroda är ett perfekt och ganska enkelt husdjur för den som är intresserad av amfibier som husdjur, men saknar tidigare erfarenhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cassidy, B. S. (2006). One frog, two fish, red leg, few fish: Stress in the aquatic animal’s ecosystem. Animal Lab News (Jan/Feb 2006).
  • Weldon, C., Du Preez, L. H., Hyatt, A. D., Muller, R., & Speare, R. (2004). Origin of the amphibian chytrid fungus. Emerging infectious diseases10(12), 2100.
  • Piotrowski, J. S., Annis, S. L., & Longcore, J. E. (2004). Physiology of Batrachochytrium dendrobatidis, a chytrid pathogen of amphibians. Mycologia96(1), 9-15.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.