Topin från Afrika: egenskaper och naturlig hemvist

Topin från Afrika: egenskaper och naturlig hemvist

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2019

Topin från Afrika är ett djur som rör sig i små flockar i Afrika och följer monsunregnen. Fortsätt läsa för att lära dig mer om topins egenskaper och hemvist.

Topin: hemvist och morfologi

Topin (Damaliscus lunatus lunatus) är ett snabbt och muskulöst däggdjur som lever i östra och södra Afrika.

Den har en kropp och en pälsfärg som gör att den påminner mycket om koantilopen, som är ett annat afrikanskt däggdjur.

Topin lever för det mesta på den norra delen av den afrikanska savannen. Den lever på slätter som ofta täcks av vatten under monsunsäsongen.

Den afrikanska savannen.

Honorna är vanligtvis mindre och smalare än hanarna. De är oftast 114 cm långa och väger ca 130 kg. Både hanarna och honorna har liknande horn, som påminner om en halvmåne.

En vandrande och social växtätare

Topin lever i grupper som varierar i storlek. I vissa fall kan de ha hundratals medlemmar, speciellt under förflyttningarna innan monsunperioden.

Fortplantningsbeteendet och det sociala beteendet spelar en stor roll i deras territoriala instinkter, för hanarna behöver ha sitt eget utrymme om de ska kunna para sig.

Bland vissa av de större flockarna på savannen i Afrika så kan detta innebär mellan 50 och 400 hektar. Hanarna ökar sitt territorium lite i taget och migrerar endast för att söka efter platser med mer vatten och gräs.

De kan snabbt återetablera sina territorier och relationer då de kommer tillbaka.

Honorna tenderar att leva i grupper med mödrar och barn. De rör sig i områden som är skilda från hanarnas territorier.

Topin i flock.

Parningssäsongen varar ca tre månader. Under den tiden kommer hanarna att bilda flockar om 100 medlemmar som kämpar mot varandra för att vinna honor.

Honorna närmar sig enbart hanar för att para sig eftersom de generellt föder under torrperioden.

Topin från Afrika och tjuvjakt

Denna art är inte klassificerad som utrotningshotad, men forskarna menar att det förekom ett problem mellan 70- och 80-talet som ledde till att den utrotades i Mozambique.

Nuförtiden försöker man att återintroducera arten i Swaziland.

Det främsta hotet mot denna art är tjuvjakten, och på svarta marknaden säljs de för allt från 8,000 till 50,000 kronor.

Detta har lett till att Sydafrika har kategoriserat den som hotad, vilket innebär att man behöver ett speciellt tillstånd för att jaga den. Tack vare Sydafrikas regering så håller populationen sakta på att öka.

Detta kanske intresserar dig
Palmolja är numera också ett hot mot Afrika
My Animals
Läs det My Animals
Palmolja är numera också ett hot mot Afrika

Det uppskattas att det vid år 2050 kommer vara nödvändigt att fyrdubbla odlingsområdet för palmolja. Detta är ett hot mot hundratals primaters över...