12 typer av nyckelpigor

Även om sjuprickig nyckelpiga är den mest kända arten i Europa så finns det faktiskt mer än 6000 arter runt om i världen. Det finns många typer av nyckelpigor och i den här artikeln presenterar vi de mest intressanta.
12 typer av nyckelpigor
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Nyckelpigor, vetenskapligt betecknade som coccinellidae, är en familj av kosmopolitiska skalbaggar som omfattar mer än 6000 arter. Även om den mest välkända arten är den sjuprickiga nyckelpigan, coccinella septempunctata, bör det noteras att det finns många andra typer av nyckelpigor i många olika färger och med mycket skilda kroppsmönster.

Nyckelpigor är omtyckta som skadedjursbekämpare i många regioner eftersom de gärna äter bladlöss, sköldlöss, spinnkvalster och andra ryggradslösa djur som skadar grödor. Men vissa arter av nyckelpigor kan faktiskt själva agera som skadedjur om de introduceras i främmande miljöer.

Nyckelpigans egenskaper

Nyckelpigor är skalbaggar (insekter i ordningen coleoptera) och tillhör en undergrupp som kallas allätarbaggar (polyphaga). Ordningen med skalbaggar är den största i hela djurriket och omfattar 40 % av alla insekter och 25 % av alla levande djur. Av de mer än 400 000 arter som ingår i denna taxonomiska gruppering är cirka 6 000 nyckelpigor.

Alla dessa insekter har 6 ben, är 0,8 till 18 millimeter långa och har en böjd form, med mer eller mindre funktionella vingar. Beroende på art kan de ha färgade mönster med gropar, ränder, vertikala linjer eller bara en allmän färg.

Livscykeln för nyckelpigor

Nyckelpigans reproduktionscykel är väldigt snabb och tar endast cirka fyra veckor att slutföra. Detta gör det möjligt för flera generationer att överlappa varandra under en enda sommar. Honorna kan lägga 200 till 300 ägg mellan våren och sommaren.

Men vad inte alla vet är att nyckelpigorna först går igenom ett larvstadium som varar ungefär en månad. Efter att ha livnärt sig på bladlöss, kvalster och larver från andra skalbaggar – upp till 250 om dagen – bildar nyckelpigelarverna en puppa och spenderar cirka 15 dagar i den. De kommer ut ur puppan som vuxna djur och med en förväntad livslängd på cirka 1 år.

Typer av nyckelpigor

Som vi har sagt finns det mer än 6000 arter av nyckelpigor i världen. Här berättar vi närmare om sex av de mest intressanta och välkända, och sedan nämner vi ytterligare några i all korthet. Missa inte det!

1. Sjuprickig nyckelpiga (coccinella septempunctata)

Coccinella septempunctata är den vanligaste nyckelpigearten i hela Europa. Detta ryggradslösa djur har röda täckvingar med 3 prickar på varje vinge, och ytterligare en som ligger nära huvudet, och delas mellan de två. Av denna anledning är den känt som en sjuprickig nyckelpiga. Denna art har ett enormt ekologiskt utbud då dess föredragna föda är bladlöss.

En av alla typer av nyckelpigor.

2. Tvåprickig nyckelpiga (adalia bipunctata)

Denna art har en liknande morfologi som föregående exempel, men med två från varandra tydligt särskilda prickar, en på varje täckvinge, och därav dess namn. De förekommer i västra och centrala Europa, och dessutom i vissa regioner i Nordamerika. I Sverige och Finland hittas den i hela landet, men är ovanligare i norr.

Ett tvåpunkts nyckelpiga.

3. Coccinella transversalis

Denna art, med atypiskt utseende och som är väldigt annorlunda jämfört med europeiska nyckelpigor, finns från Indien, Syd- och Sydostasien, till Malaysia och Australien. Den är 3,8 till 6,7 millimeter lång och uppvisar minimal variation mellan populationerna. Den karaktäriseras av sin rödaktiga basfärg med svarta band som avgränsar täckvingarnas mittlinje.

En konstig nyckelpiga.

4. Tjugotvåprickig nyckelpiga (psyllobora vigintiduopunctata)

Intressant nog går vi här från tomatrött till skrikgult. Denna art av skalbagge hör fortfarande till familjen coccinellidae, men den har distinkt gula täckvingar och larven är också gul. Varje täckvinge pryds med 11 svarta prickar – totalt 22 – och prothoraxregionen lägger till ytterligare 5 prickar.

Till skillnad från andra arter inom familjen är den nyckelpigan inte ett rovdjur som livnär sig på bladlöss och andra ryggradslösa djur. Den föredrar istället svampar som växer på växtvävnader.

En annan av alla typer av nyckelpigor.

5. Harlekinnyckelpiga (harmonia axyridis)

Denna art, infödd i Asien och introducerad till Nordamerika och Europa för skadedjursbekämpning, har utvecklat sig till en invasiv art i många av de regioner där den inte är infödd. Som framgår av portalen Invasive Species Compendium (CABI) tog det en lång tid från det att den introducerades tills dess att den ansågs utgöra ett problem. Det första vilda exemplaret hittades i Sverige år 2007 och anses utgöra ett problem enligt Jordbruksverket.

Den mångfärgade harlekinnyckelpigan har invaderat många ekosystem och utgör ett problem för många endemiska arter. På grund av dess motståndskraft, starka gift och produktiva potential har den förskjutit andra arter av nyckelpigor som lever i närmiljön. Särskilda svårigheter uppstår då det råder brist på bladlöss.

En annan typ av nyckelpiga.

6. Coleomegilla maculata

Denna nyckelpiga är endemisk i Nordamerika, den finns i södra Ontario i Kanada samt i många andra amerikanska delstater. Dess form är oval, den har 6 prickar i på varje täckvinge samt har en bakgrundsfärg som sträcker sig från orange till röd.

En annan av alla typer av nyckelpigor.

Andra typer av nyckelpigor

På grund av sina vackra färger och slående nyanser är nyckelpigor en av de mest kända grupperna av skalbaggar i världen. Vi har berättat om sex av de mest kända arterna, men kom ihåg att det finns upp till 6000. För att täcka lite mer taxonomisk terräng berättar vi här om några fler:

 1. Papuaepilachna guttatopustulata: Förutom dess färg är denna art slående för att vara växtätande. Både vuxna och larver livnär sig på bladen från potatisväxter.
 2. Brumoides suturalis: Denna art sticker ut för sitt färgmönster. Den har en guldmetallisk nyans som bakgrund med svarta linjer.
 3. Hippodamia tredecimpunctata: Som namnet antyder har denna art 13 prickar uppdelade mellan båda täckvingar. Den finns i Europa, Nordafrika och i många andra regioner.
 4. Hippodamia convergens: Denna nyckelpiga är infödd i Nordamerika, men den har introducerats i Sydamerika för att döda bladlöss och andra skadedjur.
 5. Anatis ocellata: Denna art sticker ut för att ha vita glorior som omger de svarta prickarna på täckvingarna.
 6. Novius cardinalis: Detta är en av de nyckelpigor som har använts mest för att döda skadedjur på grund av dess specialisering särskilt riktad mot Icerya purchasei.

Det finns många typer av nyckelpigor. De flesta är rovdjur, men det finns andra som är växtätande eller svampätande.

Ett exemplar av Anatis ocellata.
Ett exemplar av anatis ocellata.

Som du kan se är nyckelpigor mycket mer än bara små skalbaggar med 7 svarta prickar på sina vingar. Coccinella septempunctata är kanske den mest kända av alla, men nyckelpigor sticker ut för sin variation.

Detta kanske intresserar dig

Upptäck skalbaggsarten Charidotella sexpunctata
My Animals
Läs det My Animals
Upptäck skalbaggsarten Charidotella sexpunctata

Skalbaggar är viktiga i naturen och hjälper till att bevara ekosystem. Idag tar vi en titt på skalbaggsarten Charidotella sexpunctata.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carle, E., & Barden, C. (1996). The grouchy ladybug. New York: HarperCollins.
 • Hodek, I., & Honêk, A. (2013). Ecology of coccinellidae (Vol. 54). Springer Science & Business Media.
 • Hodek, I. (2013). Biology of coccinellidae. Springer Science & Business Media.
 • Obrycki, J. J., & Kring, T. J. (1998). Predaceous Coccinellidae in biological control. Annual review of entomology, 43(1), 295-321.
 • Gordon, R. D. (1985). The Coccinellidae (Coleoptera) of America north of Mexico. Journal of the New York Entomological Society, 93(1).

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.