Viktiga och intressanta fakta om endemiska arter

Endemiska arter är väldigt viktiga för ekosystemet. Men de är även mer sårbara p.g.a. att de bara kan vistas på begränsade platser i världen.
Viktiga och intressanta fakta om endemiska arter

Senaste uppdateringen: 18 augusti, 2019

Endemiska arter är de som har en begränsad utbredning eller population. Det är även arter som bara lever i en del av världen. I den här artikeln kommer vi ta upp intressanta egenskaper och fakta om endemiska arter.

Intressanta fakta om endemiska arter

Ordet endemism kan användas för både djur och växter för att definiera de typer som är unika för ett visst geografiskt område. De kanske exempelvis bara existerar på en viss ö eller i en viss öken.

Då vi pratar om endemiska arter så menar vi arter som bara lever i en viss region, ett visst land eller ett visst ekosystem.

Endemism kan existera inom alla naturområden. Exempelvis på en bergstopp, en ö, i ett visst land, en skog, en flod eller i en öken.

Konceptet appliceras på arter, man man kan även användas för underarter, organismer, djurfamiljer och växter.

Känguru med unge.

Öar är “perfekta” platser för att hitta endemiska arter eftersom de är så isolerade.

Australien har exempelvis inte haft kontakt med andra kontinenter under miljontals år. Man kan därför hitta arter där som inte finns någon annanstans i världen.

Andra exempel är Galapagosöarna, Hawaii och Kanarieöarna. Alla dessa öar har ett vulkaniskt ursprung och har aldrig varit i kontakt med en kontinent.

Här kan man hitta arter som inte finns på någon annan plats i världen. Tre exempel på detta är Teneriffablåfink, Galapagossköldpaddan och Aeorestes cinereus.

Fink som sitter bland blad.

Vikten av endemiska arter

En väldigt viktig punkt när det kommer till dessa arter är att ju mindre deras naturliga hemvist är, desto större risk löper de för förändringar som påverkar populationen.

Med andra ord är de mer utrotningshotade.

De är också känsliga för förändringar som påverkar deras levnadsområde som skogsskövling och konstruktion av vattenkraftverk.

Populationen har även förändrats på senare tid eftersom människan har fångat in dessa arter för att ha som husdjur eller placera i djurparker.

Varför är det så viktigt att skydda dessa arter? Det har att göra med att den ursprungliga populationen är begränsad till ett visst område.

Om en av dessa arter försvinner från sin naturliga hemvist så innebär detta att man har förlorat en naturligt förekommande art.

Dessa djur har anpassat sig till ett område där de lever och utfyller en viss funktion i ekosystemet. De utgör också en del av näringskedjan, som förändras om vissa arter försvinner.

Detta innebär att om en reptil är föda för en viss typ av fågel och denna fågel utrotas så kommer dessa reptiler att föröka sig okontrollerat. Det kommer uppstå en obalans.

En fara för begränsade arter

Ett annat problem som har uppstått många gånger under det senaste århundradet är introduktionen av nya arter i vissa ekosystem. Detta förstör den normala näringskedjan och är förödande för ekosystemet.

Introduktionen av nya arter (oavsett om detta görs med flit eller inte) förändrar relationen och symbiosen inom ett visst territorium. Detta påverkar främst de endemiska arterna.

Varför? Eftersom de vanligtvis inte har kontakt med arter utanför sitt eget ekosystem. Dessa djur kan också drabbas av de sjukdomar som de nya arterna för med sig.

Vi bör försöka skydda alla djur, men endemiska arter behöver extra hjälp. Anledningen till detta är att de inte finns på så många områden, vilket gör dem mer sårbara än andra.

Dessa arter är väldigt viktiga inom sina ekosystem, och vi kommer inte att kunna ersätta dem med andra arter!

Detta kanske intresserar dig
5 arter som är på gränsen till att bli utrotade
My Animals
Läs det My Animals
5 arter som är på gränsen till att bli utrotade

Det gradvisa försvinnandet av arter har oåterkalleliga konsekvenser för vår planet. Lär dig om 5 arter som är på gränsen till att bli utrotade här.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.