Kan hästar verkligen känna av människors känslor?

Kan hästar verkligen känna av människors känslor?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Det är svårt att finna en lika elegant varelse som hästen, även om man inkluderar hela djurriket. Det här djurets karaktär är så mycket ädlare än andras. En av förmågorna som hästar har är att de känner av mänskliga känslor. Men kan det verkligen vara sant?

Ursprung

Under århundraden har människor varit kända som den enda arten med rationell intelligens. Det har nu börjat förändras. Teknologins framfart har gjort det möjligt för veterinärvetenskapen att visa på de sensoriska och kognitiva förmågorna hos djurs instinkter.

Sedan klassisk mytologi är vissa djur kända för att ha en magisk aura runtomkring sig på grund av sina sensoriska förmågor. Folk som levde på landet visste redan en hel del om detta. Till exempel att hundar kan känna lukten av rädsla och att hästar kan känna av mänskliga känslor.

hästar är intelligenta djur

Med så många olika hypoteser frågar sig folk fortfarande: Kan vetenskapen bevisa att hästar kan läsa av mänskliga känslor? Eller är det bara mänsklig idé, projicerad på djuret?

Är det möjligt för hästar att känna av känslor?

Inledningsvis så tror folk att många däggdjur är kapabla av att visa medkänsla för andra djur av sin egen sort. Framgångsrika studier med delfiner har gett viktig trovärdighet till denna idé. På samma gång har det berett väg för forskning bland andra djur.

Under de senaste årtiondena har vår förståelse av empati som hundar känner för sina ägare avancerat stadigt. Nu fokuserar dock nyliga studier på hästars sociala förmågor. Det var inte svårt att observera att hästar är kapabla att visa empati för andra hästar, hundar, apor och mulor. De förstår också olika ansiktsuttryck och särskilda ljud i sin omgivning.

Den här informationen visar att hästdjur har en avancerad sensorisk förmåga. Forskarna ha dock inte hittat ett sätt att upptäcka och jämföra reaktionerna hästar har när de står inför flera mänskliga känslor.

Finns det vetenskapligt bevis för att hästar kan känna av mänskliga känslor?

I nuläget erkänner forskarna att hästar är väldigt känsliga. De verkar också kapabla av att skapa känslomässiga band med människor. Det finns dock mycket att lära innan vetenskapen kan bevisa detta antagande.

De goda nyheterna är att många forskare redan har satt hästen på hundars nivå vad det gäller att känna av mänskliga känslor.

Avslutade studier

Bland dessa studier finns ett projekt utfört av Sussex Universitet. Det analyserade hästars reaktioner på mänskliga ansiktsuttryck.

När man visade vänliga ansikten för hästarna verkade de lugna och sällskapliga. De visade inte på några noterbara fysiska förändringar. När hästarna till exempel såg ett argt ansikte så ökade deras hjärtfrekvens och de vände på huvudet för att titta på uttrycket med sitt vänstra öga.

Hästars ansiktsuttryck och vad de betyder

Det vänstra ögat hos däggdjur sänder stimulans till den högra sidan av hjärnan. Det är där som informationen bearbetas för att skapa en reaktion. Detta förklarar varför hästen omedelbart tittade med sitt vänstra öga så fort man visade ett mer förvirrande uttryck.

Hästar känner oss väl

Inom populärkulturen representerar hästens vänstra öga det “onda ögat”. Folk tror att det är en skrämselteknik när djuret känner sig hotat. Med andra ord fungerar det som en självförsvarsteknik.

Hästar visar fruktan genom att negativt ända sitt beteende och sättet de interagerar. När en häst känner att den är i fara reagerar de genom att vända sig om eller genom att föra huvudet till marken. Denna typ av beteende – tillsammans med informationen samlad av studien från Sussex universitet – kan bevisa att hästar har en högtstående förmåga att känna av känslor.

Sammanfattning

Alla exempel som studerats så långt har liknande reaktioner. Därför har resultaten inte att göra med att djuren tränats. Hästar har utvecklat en magnifika förmåga att samexistera med människan. Detta under loppet av utvecklingen som ras.

Enligt studierna är reaktionen på olika mänskliga uttryck en nyckelfaktor. Det kan bevisa att hästar kan känna av mänskliga känslor. Det kan även vara en ingångspunkt för att visa att instinkt är en form av kognitiv intelligens.

Oavsett om det gäller vetenskapligt eller kulturellt avancemang så är det värt att uppmärksamma djurens beteende. Om hästar kan känna av våra känslor så kanske de kan hjälpa oss att utveckla vår känslomässiga intelligens och medvetenhet.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.