Vård och kost för hundar med diabetes

Hundar med diabetes bör få en smakrik kost som är näringsmässigt balanserad och har har ett högt innehåll av olösliga fibrer. Dessutom bör deras kost uppfylla flera andra krav som vi kommer att diskutera i dagens artikel.
Vård och kost för hundar med diabetes
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

För hundar med diabetes är nivån av insulin som de producerar inte tillräcklig för att metabolisera glukos. Kom ihåg att insulin är ett hormon som tar glukos från blodet och transporterar det till insidan av cellerna. Det är här kroppen använder det som energi.

Som ett resultat av otillräcklig insulinproduktion ökar koncentrationen av glukos i djurets kropp. Ibland kan det nå nivåer där njurarna slutar att filtrera urin.

Tecken och symptom som man ser hos hundar med diabetes

Det är viktigt att förstå att förlusten av glukos i urinet tar med sig vatten hos hundar med diabetes. Detta sker genom ett process som kallas för osmos. Som ett resultat av detta producerar djuret större mängder urin än vad som är normalt. Denna överdrivna förlust av vatten i urinet leder till törst och ett större vattenintag.

Så, de första kliniska tecknen på diabetes mellitus hos djur är:

  • Polyuri (överdriven urination)
  • Polydipsi (överdriven vattenförbrukning)

Hundar med diabetes tenderar också att gå ner i vikt på grund av att deras kropp bryter ner sina egna fett- och proteinreserver – muskler – för att producera glukos och ketoner – som en alternativ energikälla – i levern. Andra kliniska tecken på diabetes kan också vara polyfagi (ökad aptit), intolerans mot att motionera och återkommande infektioner.

insulin-for-hundar-med-diabetes

Målen med behandlingen för hundar med diabetes

Det finns i huvudsak tre huvudmål du som ägare bör förstå när det kommer till behandlingen om du har en hund med diabetes:

  • Att få bort alla medicinska tecken och symptom. Här refererar vi till de vi nämnt ovan, och därutöver grå starr. Så, blindhet är ett resultat av bildningen av grå starr som drabbar de flesta hundar med diabetes. Detta tillstånd är dock inte beroende av glykemisk kontroll.
  • Undvika hypoglykemi inducerad av insulin. Insulin är grunden i behandlingen av hundar med diabetes och ett konservativt fokus på insulinterapi är nödvändigt. De flesta hundar som har diabetes kräver insulininjektioner två gånger om dagen för att hålla sina kliniska symptom under kontroll. Din hunds veterinär kommer dock att bestämma dosen.
  • Återuppta djurets normala livsstil och motionsnivå. Trots att slöhet är vanligt bland hundar med diabetes brukar det bli bättre ganska snabbt. Hundar blir därför mer aktiva och pigga kort efter att de påbörjat insulinterapi.

Varför är det så viktigt att kontrollera insulininducerad hypoglykemi?

Svår hypoglykemi (lågt blodsocker), ett resultat av lågt blodsocker, kan orsaka obotliga hjärnskador, blindhet, kramper och död. De kliniska tecken på detta tillstånd inkluderar svaghet, rastlöshet, hjärtklappningar, anorexi och diarré.

socker-och-diabetes

Kostrekommendationer för hund med diabetes

Helst bör diabetiska hundar äta strax före det ögonblick då aktiviteten för det administrerade insulinet förväntas vara som högst. Så djurägare bör mata sina diabetiska hundar omedelbart efter att de har administrerat insulininjektionerna.

Detta kommer märkbart att förenkla din hunds behandling hemma. Samtidigt kommer det bli enklare att underhålla en bättre glykemisk kontroll. Många ägare föredrar dessutom denna metod eftersom det får deras hundar att känna sig belönade för att de står ut med injektionerna.

Tabell 1. Summering av kostrekommendationerna för hundar med diabetes:

Kostfaktor Rekommendation
Kaloriintag Tillräckligt för att uppnå och bibehålla kroppens optimala tillstånd.
Primära näringsbehov Maten bör vara smakrik och näringsmässigt balanserad. Det är viktigt att vara konsekvent. Ge samma antal kalorier och mata ditt djur efter varje insulininjektion.
Andra näringsmässiga rekommendationer Öka innehållet av komplexa kolhydrater med hög procenthalt av olösliga fibrer. Minska samtidigt fettinnehållet, speciellt i de fall där det samtidigt finns pankreatit.
Mattider Helst bör den postprandiala perioden sammanfalla med perioden för maximal exogen insulinaktivitet.
Diabetiska hundar som samtidigt har annan sjukdom Näringsbehovet för samtidiga sjukdomar bör prioriteras framför kostbehandlingen av diabetes.
Detta kanske intresserar dig
Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus?
My Animals
Läs det My Animals
Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus?

Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus? Läs mer i den här artikeln för att ta del av senaste fakta om detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rucinsky, R., Cook, A., Haley, S., Nelson, R., Zoran, D. L., & Poundstone, M. (2010). AAHA diabetes management guidelines for dogs and cats. Journal of the American Animal Hospital Association, 46(3), 215-224.
  • Fleeman, L. M., & Rand, J. S. (2001). Management of canine diabetes. Veterinary Clinics: Small Animal Practice31(5), 855-880.
  • Hoenig, M., Laflamme, D. P., Klaser, D. A., Singer, M. J., & Ferguson, D. C. (2001). Glucose tolerance and lipid profiles in dogs fed different fiber diets. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 2, 160-169.
  • Rand, J. S., Fleeman, L. M., Farrow, H. A., Appleton, D. J., & Lederer, R. (2004). Canine and feline diabetes mellitus: nature or nurture?. The Journal of Nutrition, 134(8), 2072S-2080S.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.