Applicering av parasitdödande medel för boskap

Användning av parasitdödande medel förebygger att boskap blir infekterade i hud, slemhinnor, sår, ögon, lungor och andra organ.
Applicering av parasitdödande medel för boskap

Senaste uppdateringen: 29 juli, 2019

På farmen är det väldigt viktigt att ta god hand om boskapen så att de förblir friska, så att de i sin tur kan producera mängden mat som väntas av dem. Av denna anledning är det fundamentalt att använda parasitdödande medel för boskap.

Få reda på vilka de vanligaste varianterna är idag.

Parasitsjukdomar som drabbar boskap

Det finns två stora grupper av parasitsjukdomar:

Externa, eller ektoparasiter

Bland dessa hittar vi sjukdomar som överförs av hematofaga insekter, eller blodsugare, såsom tsetse-flugan, stallflugan, loppor, löss, hästflugor och myggor.

Myiasis, en parasitinfektion, överförs av fluglarver eller maskar och är en av de mest fruktade på farmar eftersom den infekterar huden, slemhinnorna och såren när flugorna har lagt ägg där och larver produceras.

Interna, eller endoparasiter

Plattmaskar och bandmaskar är interna parasiter som kan drabba kor, oxar, bufflar eller bisonoxar. Effekterna som interna parasiter har kommer bero på hur allvarlig infektionen är såväl som åldern och nivån av stress hos djuret.

Vidare kan vissa nematoder drabba lungorna, huden, ögonen eller andra organ hos djuren.  Fästingar och skabb är också organismer att oroa sig över.

Parasitdödande medel för boskap: extern applicering

Ko på fält

Det finns flera sätt att applicera parasitdödande medel för boskap externt. Till exempel:

1. Sprejer

Syftet med dessa är huvudsakligen att motverka fästingar, löss, hornflugor och flugan Dermatobia hominis.

De används för att bota eller förebygga at fluglarver och maskar uppstår, såväl som att motverka att insekter utvecklas i sår efter kirurgiska ingrepp. Sprejer är lätta att applicera och orsakar inte stress hos djuret.

2. Bad

Dessa fungerar antingen genom nedsänkning eller att man sprutar ned djuret. Det första består av att sänka ned djuren i stora bassänger som innehåller en blandning av vatten och parasitdödande medel för boskap.

Den huvudsakliga nackdelen med denna metod är den stress som djuret åsamkas.

Djuren kan dessutom bli förgiftade om de dricker av vattnet, men även frakturer är en risk när de knuffar varandra i sina försök att undvika vattnet.

Ett sprinklerbad kräver ett speciellt system där vattnet blandas med det parasitdödande medlet och sedan sprids som en dimma över boskapen.

Nackdelen med denna metod är att den bara når ryggen på boskapen, men inte de lägre delarna.

3. Örhängen med parasitdödande medel för boskap

Utöver att användas för identifiering kan örhängen i plast även användas som en metod för att applicera parasitdödande medel för boskap – huvudsakligen mot hornflugor och myggor.

De aktiva ingredienserna varar i uppskattningsvis 90 dagar.

4. Pulver och kliare

Ett annat appliceringssystem är via påsar som innehåller bakteriedödande pulver, som placeras i öppningen av en cylindrisk ärm. På så sätt kommer boskapen i kontakt med behållaren när de går ut från ladan.

Parasitdödande medel för boskap: intern applicering

Hand med spruta

Parasitdödande medel kan även användas internt som ett sätt att motverka möjliga utbrott. Denna metod är till för att behandla infekterade djur individuellt.

För detta syfte separeras de från resten av djuren, och metoderna som används är som följer:

1. Kapslar för parasitdödande medel för boskap

Detta är en metod för leverans av läkemedel som behandlar parasiter under lång tid eftersom den aktiva ingrediensen släpps ut långsamt.

Man matar djuren med kapslarna och låter dem sedan verka på egen hand.

2. Intraruminala vätskor

Här för man en nål genom skinnet, bukhinnan och våmmen. När den nått våmmen så injiceras det parasitdödande medlet.

Eftersom detta resulterar i stora blödningar är det inte en metod som används för djur som väger mindre än 200 kg.

Vidare finns det nu ersättare som kan injiceras och som ger ännu bättre kontroll över parasiter hos boskap.

3. Förblandningar eller block

Denna typ av läkemedel läggs till direkt i fodret och varje djur får minst en dos. Problemet med denna teknik är att det är svårt att veta exakt hur mycket medel varje djur får.

Avslutningsvis bör du veta att appliceringen av parasitdödande medel för boskap är strikt kontrollerad av specialiserade veterinärer och att det finns väldigt specifika instruktioner för hur de ska användas.

Detta kanske intresserar dig
Farmakologiska produkter för djurfarmar
My Animals
Läs det My Animals
Farmakologiska produkter för djurfarmar

Djurfarmar kräver förebyggande & grundläggande åtgärder för att försäkra att djuren är fria från sjukdomar, såsom farmakologiska produkter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.