Upptäck tecken på senilitet hos hundar

När hunden når en ålder på 8 år, kan vi börja anse dem vara "äldre". Detta är ett naturligt tillstånd som dock kan föra med sig diverse sjukdomar för hunden. Med det i åtanke vill vi berätta för dig om tecken på senilitet hos hundar.
Upptäck tecken på senilitet hos hundar

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2021

När husdjuret blir äldre, är det normalt att man observerar vissa förändringar. Även om det inte är enkelt att acceptera, så är åldrandet en process som visar på tidens gång och som vi måste acceptera. Av denna anledning bör du kunna identifiera vissa symptom och typiska tecken på senilitet hos hundar. Och på det viset kan du vidta åtgärder och göra detta stadie av livet enklare för hunden. Här är några av symptomen på senilitet hos hundar.

Vad är senilitet hos hundar?

Åldrandet för med sig en serie fysiologiska och psykologiska förändringar. Det kognitiva förfallet av organiska funktioner kallar vi senilitet. Normalt sett är det ett koncept som vi kanske förväxlar med demens. Men det är dock två skilda saker, eftersom demens medför förlust av eller störningar i mentala förmågor.

Därför medför demenssjukdom ett antal symptom som har att göra med mental försämring. En försämring i mentala förmågor är därför inte en naturlig följd av åldrande. 

Senilitet hos hundar: En hand klappar hundens huvud.

Tecken på senilitet hos hundar

Senilitet leder till en förlust av kognitiva och fysiologiska funktioner hos hundar och katter. Kognitiva dysfunktioner visar sig som olika tecken, bland annat:

En lägre aktivitetsnivå

Åldrandet gör att hunden minskar sin aktivitetsnivå genom att minska på energin. Av denna anledning blir hundar mera stillasittande när de blir äldre.

De lider också av en minskning av muskelkraft och muskeltonus, speciellt i extremiteterna. På så vis försämras deras förmåga att röra sig. Dessutom kan de utveckla degenerativa ledsjukdomar, där den mest kända är artros.

Förlust av kontroll över grundläggande funktioner

Bland de mest karaktäristiska symptomen på senilitet är en förlust av kontroll. Husdjuren kan till exempel förlora kontrollen över sin egen urinblåsa.

Ett annat uppseendeväckande beteende är att deras luktsinne, syn och hörsel också försämras. Som du kan se är ovanstående krämpor typiska tecken på en fysisk försämring.

Förändringar i personligheten

Seniora hundar kan också förändras i sin personlighet och bli mera lättirriterade. Dessutom kanske de visar mindre nyfikenhet och öppenhet inför nya saker.

Minskad interaktion med andra individer

Senilitet associerar vi också med förändringar i socialt beteende. Detta innebär en minskning i interaktionen med människor, när man måste tampas med förvirring och minnesförlust. Dessutom kan hunden ha svårt att känna igen välbekanta platser eller personer.

Andra symptom på senilitet hos hundar

Förutom de tecken vi nämnt ovan, kan hunden också lida av andra symptom, som:

  • Förändringar i sömncykeln
  • Minnesförlust
  • Sämre inlärningsförmåga
  • Minskad nyfikenhet samt vilja att utforska
  • Problem med att hitta sin mat

Vad kan du göra för att underlätta för din senila hund?

Tyvärr finns det inget vi kan göra för att stoppa åldrandet. Men du kan använda dig av en del tips för att att underlätta övergången för din hund.

Motionera hunden regelbundet och försiktigt

Som vi redan nämnde är ett av de huvudsakliga symptomen på senilitet hos hundar muskelsvaghet och en stillasittande livsstil. Detta gör hunden trött och leder även till sjukdomar i lederna

Ett sätt att minska på dessa problem är att motionera hunden regelbundet men försiktigt. På så vis kan hunden fortsätta med sina promenadrutiner och blir distraherad från eventuellt obehag.

Förändringar i hundens kost

Ett annat tydligt tecken på senilitet hos hundar är förlusten av luktsinne, syn, hörsel och till och med smak. Dessutom kan hunden också lida av tappade tänder eller andra munproblem så som infektioner. 

Detta gör det mycket svårt för dem att äta hård mat så som torrfoder. Genom att ge hunden ny mat och ta bort mat som är svår att äta, så stimulerar du hunden.

Dessutom behöver en gammal hund ett större intag av vitaminer och mineraler. Av denna anledning kan det vara bra att göra förändringar i dieten, när din veterinär råder dig till det. 

Medicin för att lindra symptomen på senilitet hos hundar

Även om du följer alla ovanstående råd, så kanske det inte är tillräckligt. Ibland kan veterinärer rekommendera medicinering.

Syftet med dessa mediciner är att lindra de symtom som uppstår i den degenerativa processen. Normalt sett kan veterinären skriva ut smärtstillande eller kronodskyddare.

Därför är det endast din hunds veterinär som kan veta vilka mediciner som är lämpliga. Varje hund har sina egna förutsättningar, så du ska aldrig ge medicin utan att din hunds veterinär är medveten om det

Senilitet hos hundar: En hund ligger på gräsmattan.

Vi kan summera allt med att tecknen på senilitet är typiska för tiden som går, speciellt för åldrandet. Det är viktigt att veta hur man särskiljer dessa symptom, eftersom en del kan vara förvirrande. 

Men alltid när du upptäcker något konstigt beteende eller uppförande hos hunden så bör du gå till en veterinär. Denna information är endast i informativt syfte och endast en professionell kan avgöra vilka åtgärder man bör vidta i varje enskilt fall.

Detta kanske intresserar dig
Äldre människor och hundar: en fin symbios
My Animals
Läs det My Animals
Äldre människor och hundar: en fin symbios

Vi vet alla att en hund ger många fördelar för sin ägare. Här tittar vi på studier som visar denna symbios mellan äldre människor och hundar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.