7 orsaker till att din hund spyr upp galla

En hund spyr upp galla när den inte äter under en längre tid och även när den lider av bukspottkörtelinflammation eller andra matsmältningsbesvär.
7 orsaker till att din hund spyr upp galla

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2022

Förekomsten av galla i din hunds kräkningar är lätt att identifiera genom dess gulaktiga eller grönaktiga färg. Att ibland hitta detta ämne behöver inte nödvändigtvis vara en anledning till oro, men det är värt att notera. Om det däremot är något som händer ofta bör du uppsöka veterinären. Det är viktigt att förstå varför din hund spyr upp galla. I den här artikeln berättar vi om de vanligaste orsakerna till detta fenomen så att du korrekt kan bedöma när det är dags att gå till veterinären.

Vad är galla?

Först och främst måste du veta vad galla är och vilka funktioner det har. Galla är en gulaktig matsmältningsvätska som deltar i matsmältningen genom att emulgera fetter. Det produceras i levern och därifrån transporteras det till gallblåsan, där det ansamlas för att senare frigöras under matsmältningsprocessen.

Galla stöts inte ut ur kroppen om det inte finns ett problem. I sådana fall reagerar kroppen genom att avbryta matsmältningen och producera uppkastningar för att driva ut ämnen eller föremål som kan skada djuret. Om det för tillfället finns galla i magsäcken följer det därför med i uppkastningen.

En hund spyr upp galla.

Orsaker till varför en hund spyr upp galla

Som du säkert kan föreställa dig finns det många orsaker till att en hund spyr, så galla inkluderas lätt i sjukdomsbilden. I följande avsnitt hittar du de vanligaste orsakerna till förekomsten av galla i hundens uppkastningar.

1. Gallkräkningssyndrom

Detta tillstånd, som vanligtvis har idiopatiskt ursprung (dvs. okänt), uppstår när galla läcker in i magsäcken från tunntarmen. De mest sannolika orsakerna är att hunden har ätit en stor mängd fett, svalt mycket gräs eller druckit mycket vatten. Med andra ord orsakas det av stort och ohälsosamt ätande.

Detta syndrom uppstår också när hunden inte har ätit på länge.

Galla är ett mycket surt ämne, vilket är anledningen till att det orsakar uppkastningar. När magsäcken är tom, utsöndrar hunden dock bara en gröngul vätska (galla) tillsammans med magsafter och kanske lite slem till följd av irritation av magsäcksväggarna.

2. Bukspottkörtelinflammation

Termen pankreatit avser en inflammation i bukspottkörteln. Ursprunget till denna sjukdom är varierande, från intag av läkemedel till hetsätning med stora mängder fett. Uppkastningar till följd av bukspottkörtelinflammation kan förekomma upp till 48 timmar efter intag.

Bukspottkörtelinflammation yttrar sig i form av uppkastning av galla, uttorkning, diarré och svår buksmärta. Det kräver veterinärvård så att hunden kan återställa elektrolyter och vätskebalansen i kroppen.

3. Tarmobstruktion

När en hund sväljer ett främmande föremål, t.ex. bitar av en leksak, stenar, pinnar eller ben, kan det fastna någonstans i mag-tarmkanalen och orsaka en obstruktion. Detta problem orsakar uppkastningar hos hunden, men när magen är tömd är galla det enda som den kan spy upp.

Ett främmande föremål som fastnat i matsmältningskanalen är en medicinsk nödsituation och kräver vanligtvis en operation.

4. Gastrointestinala sjukdomar

Det finns flera gastrointestinala sjukdomar som orsakar uppkastningar och därmed utstötning av galla vid något tillfälle. Det rör sig bland annat om magsår, bakterie- och virusinfektioner och vissa cancerformer.

Gallans surhet kan, om det inte åtgärdas, nöta på matstrupens ytor och leda till magsår, hiatala bråck, matstrupsinflammation och andra matsmältningssjukdomar. Vissa raser är mer benägna att drabbas av dessa sjukdomar, speciellt trubbnosiga raser.

5. Leverproblem

Eftersom levern är det organ som producerar galla, leder problem i detta organ vanligtvis till en överproduktion av detta ämne. Förutom uppkastningar av galla förekommer i dessa fall också symptom såsom gulsot – gulfärgning av sklera och slemhinnor hos djuret.

6. Hunden spyr upp galla på grund av allergier

Födoämnesallergier är en vanlig orsak till uppkastningar, och ifall intaget av det problematiska fodret inte avbryts så dyker galla så småningom fram. Det är relativt vanligt att hitta detta tillstånd hos djur som nyligen har bytt diet, och en omedelbar återgång till den tidigare menyn är då att rekommendera.

7. Parasitangrepp

Parasitinfektion i matsmältningssystemet kan orsaka uppkastningar av galla. Detta är dock ett sällsynt och oroväckande tecken, eftersom det tyder på att parasiten har spridit sig så långt att den påverkar större delen av matsmältningskanalen. Om detta är fallet med din hund ska du ta ett avförings- och uppkastningsprov och åka till veterinären så fort som möjligt.

En hund vid veterinären.

Vad ska jag göra om min hund spyr upp galla?

Om det är ett isolerat fall där hunden spyr upp galla innan den äter, beror det troligen på att din hund har en tom mage. Men om detta blir ett vanligt beteende eller inte visar tecken på att sluta av sig självt är det dags att gå till veterinären.

I vilket fall som helst är förebyggande åtgärder mycket användbara för att undvika fall såsom bukspottkörtelinflammation, gastrit och intag av parasiter. Se till att din hund inte plockar upp något från marken och ge inte ditt husdjur pinnar eller stenar att leka med. Om du dessutom använder kvalitetsfoder ser du inte bara till att din hund inte utvecklar matsmältningsproblem, utan säkerställer också dess grundläggande hälsa.

 

Detta kanske intresserar dig
Rekommendationer för att välja rätt hundmat
My Animals
Läs det My Animals
Rekommendationer för att välja rätt hundmat

Många personer tror att de kan välja rätt hundmat bara genom att titta på priset. Men priset är inte alltid den bästa indikatorn.