Allt om feline immunodeficiency virus

Feline immunodeficiency virus är en sjukdom som försvagar immunförsvaret. Det kallas även för katt-AIDS på grund av hur lika sjukdomarna är.
Allt om feline immunodeficiency virus
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 12 april, 2023

Experter på området drar ofta likheter mellan sjukdomsförloppet av feline immunodeficiency virus (FIV) med AIDS, de är båda sjukdomar som försvagar immunförsvaret. En katt smittas när viruset kommer in i blodomloppet, vilket normalt sker när katten blir biten av en infekterad katt.

Sjukdomens symptom liknar även kattleukemi (FeLV), men FeLV är ett retrovirus medan FIV är ett lentivirus och inom medicinen finns det stora skillnader mellan de två.

Infektioner är vanliga bland hankatter som går mycket utomhus, normalt för att de slåss med andra hankatter om territorier samt honor som löper. Det är väldigt ovanligt att kastrerade hankatter smittas. Honor drabbas även de mer sällan, men när så sker så kan deras ungar få det vid födseln eller genom diandet.

Endast mellan 1,5 och 3 % av kattpopulationen är infekterad globalt sett, även om viruset står för 15 % av katters sjukdomar.

Eftersom det är en sjukdom som angriper immunförsvaret är den svår att identifiera. Det kan hända att det enda symtomet är att din katt är mer mottaglig för andra sjukdomar.

En katt med gröna ögon.

Symtom på feline immunodeficiency virus

Som vi har nämnt gör feline immunodeficiency virus katten mycket mer sårbar för andra sjukdomar som den inte skulle drabbas av om immunförsvaret var friskt.

Som ett resultat kan symptom på den här sjukdomen vara att din katt blir sjuk i någon annan sjukdom som den redan har behandlats för. Ett annat symptom är om de ofta drabbas av sekundära infektioner, som hudproblem, tandköttsproblem, urinvägsinfektioner eller luftvägsinfektioner. Du kanske noterar att den tappar mycket päls, går ner i vikt eller har feber utan någon uppenbar anledning.

Vad ska du göra om din katt är infekterad

Om du misstänker att din katt har denna infektion bör du gå direkt till din veterinär för att få en korrekt diagnos.

Denna sjukdom orsakar en minskning av leukocyter och vita blodkroppar som är ansvariga för att bekämpa infektioner. Anemi är också vanligt.

Detta virus har fortfarande inget vaccin. Men det är också viktigt att notera att det inte kan överföras till människor.

En katt med blå ögon.

Det finns två olika expertåsikter om hur katter smittas. Vissa hävdar att det är ovanligt och ganska svårt att bli smittad, medan andra hävdar att katter till och med kan få det via saliv eller andra kroppsvätskor, som vid putsning.

Att undvika infektion

Även om det för närvarande inte finns något botemedel mot denna sjukdom är det möjligt att hålla effekterna under kontroll. Det viktigaste är alltså att försöka hålla din katt fri från andra sjukdomar, förhindra att den smittar andra och på annat sätt försöka bibehålla dess livskvalitet. För att göra detta kan följande åtgärder vara till hjälp:

  • Var extra noga med deras allmänna hygien och deras miljö för att skydda dem från opportunistiska sjukdomar. Se till att de har fått sina vaccinationer och försök att skydda dem mot bakterieinfektioner.
  • Se till att de har blivit avmaskade. Behandlingen av denna sjukdom, även om den är obotlig, omfattar antivirala läkemedel och immunomodulatorer.
  • Om din katt blir sjuk bör du se till att den behandlas och återhämtar sig helt och hållet för att undvika återfall.
  • Följ eventuella behandlingsförslag från din veterinär, till exempel transfusioner, specialkost och intravenös hydrering. Vårdpersonalen kan också skriva ut antiinflammatoriska medel och steroider.
  • Låt din katt kastreras för att förhindra att den slåss och smittar andra katter.
  • Försök om möjligt att hindra din katt från att lämna huset. Det är troligt att den smittar en andra katter om den biter dem.
  • Om din katt bor tillsammans med andra katter ska du försöka hindra dem från att slåss så att du undviker öppna sår.

Slutsats

Som du kan se behöver Feline Immunodeficiency Virus inte nödvändigtvis vara ett allvarligt problem för dina katter. De kan fortfarande leva ett långt liv om du tar hand om dem på rätt sätt. Men trots dina bästa ansträngningar kommer deras hälsa och välbefinnande ändå att påverkas avsevärt.

Detta kanske intresserar dig

Vanliga sjukdomar hos vilda katter i fångenskap
My Animals
Läs det My Animals
Vanliga sjukdomar hos vilda katter i fångenskap

Många sjukdomar hos vilda katter i fångenskap delar egenskaper med de hos huskatter. Läs vidare för att lära dig mer om sjukdomarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Viuche, W. C., Díaz, C. A. R., Cuellar, P. A. R., Julian, S. C., & Sánchez, D. C. (2017). Leucemia e inmunodeficiencia felina. Reporte de un caso. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 18(10), 1-9.
  • Ayala, I., Talone, T., Castillo, C., Gerardi, G., & Hernandez, J. (1998). El síndrome de inmunodeficiencia adquirida del gato causado por el FIV (Feline Immunodeficiency Virus). Archivos de medicina veterinaria, 30(1), 5-12.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.