Anledningar till att ett djur kan bli medvetslöst

Att hitta ditt husdjur medvetslöst kan vara skrämmande. Speciellt om du inte vet vad som hände, eller om djuret kommer att återfå medvetandet. En sak som är säker är att du måste handla omedelbart - men gör det försiktigt.
Anledningar till att ett djur kan bli medvetslöst

Senaste uppdateringen: 28 december, 2020

Det finns många anledningar till att ett djur kan bli medvetslöst och det kan också finnas flera nivåer av medvetslöshet. Det kan till exempel bero på apati – ett undertryckt stadium av medvetande där djuret bara svarar på starka stimuli. 

Sen finns det koma, ett stadium av medvetslöshet där djuret inte vaknar upp ens av smärtsam stimuli. Så varför kan ett djur bli medvetslöst?

Först måste du fastställa i vilken utsträckning djuret är medvetslöst samt orsaken till detta. Sen ska du stabilisera djuret och försöka väcka det.

Vad bör du göra om ett djur är medvetslöst?

Naturligtvis bör du först och främst konsultera en veterinär. Främst för att de flesta situationer som kan leda till medvetslöshet är ganska allvarliga och kan vara livshotande för djuret. Därför bör en veterinär ställa diagnos och ge råd om vad man kan göra.

1. Försök ta reda på varför

En neurologisk undersökning borde kunna ge svar på vilket område av patologin som har lett till medvetslöshet. Oavsett vad orsaken är så är förmågan att gå och hålla sig uppe icke-existerande i dessa fall, och ryggradsreflexerna kan verka vara normala eller ökade.

En hjärnskada

De organ som är förbundna med hjärnans nerver kan vara påverkade, vilket man vanligtvis kan upptäcka genom att titta i djurets ögon. Pupillerna kanske inte reagerar på ljus, till exempel, i vilket fall det kanske uppstått blindhet.

Närbild på Husky hund.

En skada på hjärnstammen

Det kan finnas skador på nerverna i hjärnan, som vi nämnde i föregående stycke. Återigen är den bästa ledtråden att se in i djurets ögon. Leta efter utvidgade pupiller, skelning, frånvaron av normala ögonrörelser, med mera.

Andra, mera generella tecken är apné, hyperventilation eller förändrad hållning.

2. Undersök orsaken

Hjärndysfunktion

Inflammatoriska sjukdomar eller ämnesomsättningssjukdomar, intrakraniell neoplasi och vattenskalle kan alla leda till hjärndysfunktion och någon nivå av medvetslöshet hos djur.

Behandling av hjärndysfunktion sker från två håll: en tar hand om den initiala orsaken och den andra minskar det intrakraniella trycket.

En sjukdom på hjärnstammen

Återigen, neoplasi, inflammation med mera kan leda till akut eller progressiv dysfunktion i hjärnstammen. Behandlingen kan inkludera kemoterapi, antimikrobiella eller anti-inflammatoriska läkemedel.

Trauma eller blödningar i hjärnstammen kan också leda till akut dysfunktion.

Ett hjärnbråck

Så neoplasi, inflammatoriska hjärnsjukdomar och trauma kan alla orsaka intrakraniellt tryck. De kan också skapa bråck i hjärnvävnaden, vilket potentiellt kan trycka ihop hjärnstammen.

Ett hjärnbråck föregås vanligen av timmar eller dagar av ökande dysfunktion i mellanhjärnan, vilket gör att djuret blir medvetslöst.

Metabola orsaker till att ett djur blir medvetslöst

Sjukdomar i ämnesomsättningen kan generera diffusa, ökande symptom på dysfunktion i hjärnan. Det blir uppenbart först när synen påverkas och sedan följer medvetslöshet.

Detta är fallet med diabeteskoma, värmeslag, encefalopati från lever eller njurar, hypoglykemi, koma på grund av hypotyreos, syrebrist med mera. Även giftiga ämnen som tungmetaller, barbiturat, narkotika, parasitmedel eller sömnmedel kan vara en orsak till detta. 

Om problemet är förgiftning kan det botas med magpumpning eller ett motgift (om det finns), men en sjukdom i ämnesomsättningen är mycket mera komplex.

Vaskulära orsaker till att ett djur blir medvetslöst

En koma eller förlust av medvetande kan vara resultatet av en stroke eller hjärnblödning, vilket återigen orsakar en höjning av det intrakraniella trycket. Stroke hos djur kan bero på:

  • Trauma
  • Neoplasi och metastaser
  • Blödarsjukdomar
  • Hjärtsjukdomar och högt blodtryck
  • Blodpropp på grund av parasiter i blodet – till exempel hjärtmask

Det är inte alltid möjligt att identifiera den bakomliggande orsaken, men anlag för hjärt- och kärlsjukdomar som är så vanligt hos människor, är ganska ovanligt hos djur. 

Men om det finns skäl att misstänka hjärt- och kärlsjukdom så behöver man testa blodtrycket och blodets koaguleringsförmåga. Därför angriper läkare vanligen hjärninfarkter genom att:

  • Ge patienten stöd
  • Kontrollera för underliggande sjukdomar
  • Minska det intrakraniella trycket
Ett medvetslöst djur: En hund slickar ett barn i ansiktet.

Agera omedelbart om ditt djur är medvetslöst

Som du kan se är orsakerna till medvetslöshet bland djur inte sällan allvarliga. Men om du upptäcker dem i tid och handlar omedelbart kan djuret återhämta sig. 

Slutligen beror allt på hur snabbt djuret får vård och på den information som ägaren kan ge veterinären angående djurets hälsa. Framför allt beror det på hur allvarlig den underliggande orsaken är.

It might interest you...
Vad man gör när en hund har konvulsioner
My AnimalsLäs det My Animals
Vad man gör när en hund har konvulsioner

Konvulsioner produceras av störningar i nervsystemet. När en hund har konvulsioner, är det viktigt att omedelbart ta djuret till veterinären för ko...  • King L, Boag A. BSAVA manual of canine and feline emergency and critical care. 2nd ed.