Autoimmuna sjukdomar hos hundar: Vad behöver du veta?

Det kan vara skrämmande att ställas inför en av de många autoimmuna sjukdomarna som kan drabba hundar om man inte vet vad som försiggår, speciellt eftersom de ofta är svåra att diagnostisera och behandla.
Autoimmuna sjukdomar hos hundar: Vad behöver du veta?

Senaste uppdateringen: 16 april, 2021

Autoimmuna sjukdomar kan drabba hundar, på samma sätt som oss människor. Även om vi alla vet vad immunförsvaret är så är det vanligt att inte helt förstå hur det fungerar. De flesta av oss kan inte beskriva var immunförsvarets organ sitter eller visualisera dess funktion.

Detta är för att immunförsvarets celler finns i alla lymfkörtlar i hela kroppen. De finns även i mjälten, brässen, lungorna, tarmarna och alla andra kroppens organ. Dessa celler patrullerar i kroppen genom att cirkulera genom blodomloppet.

När immunförsvaret misslyckas

När en autoimmun sjukdom drabbar en individ börjar immunförsvaret av misstag attackera kroppens egna vävnader. Immuncellerna kan inte längre skilja mellan normala friska celler och främmande celler, och börjar därmed förstöra dem.

Orsaken till detta är fortfarande inte helt känd. Sjukdomen kan drabba endast ett system i kroppen eller flera, som hud, bindväv, nerver och muskler. Den kan även påverka det endokrina systemet (som kontrollerar kroppens hormoner), leder, röda blodceller och matsmältningssystemet i lika hög grad.

Immunförsvaret i hund

Vilka faktorer är associerade med autoimmuna sjukdomar hos hundar?

För tillfället kan vetenskapen inte fullt ut förklara vad som orsakar dessa sjukdomar. Men i många fall är det en hunds gener som verkar vara boven. Därför är vissa hundraser hårdare drabbade än andra.

Till exempel ser man oftare fall av kronisk lymfocytär tyreodit, eller Hashimotos sjukdom, bland raser som grand danois, golden retrievers, cocker spaniels, old english sheepdogs och beagles. Det är värt att poängtera att vissa av dessa raser är benägna att få mer än en autoimmun sjukdom, som old english sheepdogs, som även har en tendens att lida av den autoimmuna sjukdomen hemolytisk anemi.

Rapporter indikerar även att det finns andra utlösare, t.ex. exponering för vissa läkemedel (antibiotika), kroniska eller fästingburna infektioner samt cancer. Andra kroniska infektioner som hjärtklaffsjukdomar och ryggmärgsinfektioner kan också vara utlösare.

I och med kopplingen mellan antibiotika och autoimmuna sjukdomar pekar många studier på en obalans i tarmarnas bakterieflora som en sannolik orsak. Sjukdomarna har också blivit kopplade till vacciner, även om en tydlig koppling inte har hittats.

Typer av autoimmuna sjukdomar hos hundar

Det finns för tillfället ett brett spektrum av autoimmuna sjukdomar bland hundar, men här är de vanligaste:

  • Artrit: Påverkar knälederna och orsakar ofta smärta och rörelsenedsättning.
  • Immunologisk trombocytopen purpura (ITP): Orsakas av nedbrytning av trombocyter.
  • Keratoconjunctivitis sicca: Torra ögon.
  • Hjärnhinneinflammation: Påverkar främst dvärghundar.
  • Pemphigus foliaceus (PF): Den vanligaste av flera autoimmuna hudsjukdomar.
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD): Orsakar kronisk inflammation i tarmslemhinnan.

Oavsett vad det handlar om är det viktigt att diagnostisera sjukdomen tidigt. Om lämnad obehandlad kan komplikationerna bli allvarliga, och det är vanligt att flera kroppssystem är inblandade.

Vilka symptom kan varna om en autoimmun sjukdom?

Det är viktigt att regelbundet undersöka din hund. Leta efter små blödningar på hud och tandkött, kallade petekier. Det är också viktigt att tidigt upptäcka sår på ben och hud samt i ögon och mun. Du måste dessutom hålla koll på om din hund utvecklar områden med alopeci (sjukligt håravfall) eller skabb någonstans på kroppen.

Ett bra sätt att tidigt upptäcka sår på din hund är via hundtrimning. De kan ofta se symptom som blåmärken, blödande tandkött eller blodig diarré under trimningen.

Det är viktigt att varje dag se efter om det finns spår av blod i din hunds urin eller avföring, eller om den har en blodig nos. Var också uppmärksam på om den har röda ögon och tjock, slemliknande avsöndring från ögonen.

Självklart är också förändringar som aptitförlust, letargi, utmattning och feber andra viktiga varningstecken, såväl som epileptiska anfall, blindhet, förlust av balans eller koordination och skakningar.

Hur diagnostiserar och hanterar man autoimmuna sjukdomar?

Först och främst är det viktigt att göra en detaljerad klinisk analys av patientens sjukdomshistoria samt att veterinären tar blod- och urinprov, genomför en vävnadsbiopsi och sedan även röntgen-, ultraljuds- och magnetröntgenundersökningar. Allt detta är för att kunna ställa en diagnos.

Veterinären skriver förmodligen också ut medicin för att hjälpa din hund att bekämpa en eventuell infektion, ett virus eller en allergi som kan orsaka symptomen. Kortisonpreparat som prednisolon brukar man använda som första steg i behandlingen.

Vaccination av hundar med autoimmun sjukdom

Som vi nämnde tidigare finns det en kontrovers angående att årliga vaccinationer kan öka risken för uppkomsten av autoimmuna sjukdomar hos hundar. Men vi får heller inte glömma att vacciner, genom att stimulera immunförsvaret, också kan ha en negativ effekt på hundar som redan har en autoimmun sjukdom.

I dessa fall rekommenderar experter att man håller vaccineringen till ett minimum eller helt undviker dem. Det är i dessa fall vanligt att veterinären genomför en titrering aantikroppar, ett test som identifierar mängden antikroppar i blodet och ifall det finns tillräckligt för att skydda hunden mot sjukdomar utan att behöva någon boostervaccinering.

Fall som inte visar någon förbättring

Det finns autoimmuna sjukdomar som försvinner efter behandling utan att någonsin komma tillbaka, medan andra kan vara livet ut. I de fall där allvarliga sjukdomar inte svarar på behandling kan man vända sig till en metod som går under namnet terapeutiskt plasmautbyte (TPE). Denna behandling extraherar patientens blod och filtrerar det för att ta bort antikropparna som orsakar skada.

Utöver detta finns det, med tanke på rollen som tarmfloran spelar, kosttillskott för hundar som återställer tarmarna genom att tillföra goda bakterier som saknas från hundens bakterieflora. Dessa kosttillskott innehåller avföring – ja, avföring – med friska tarmbakterier donerade av friska hundar. Proceduren kallas för fekal transplantation (FMT).

Hund hos veterinär

När en hund har blivit diagnostiserad med en autoimmun sjukdom är det viktigt att vara uppmärksam på återfall. Gå på regelbundna och omfattande hälsokontroller, och meddela veterinären så fort du märker av några förändringar i din hunds aktivitetsnivå eller fysiska tillstånd.

Den viktigaste rekommendationen vi kan ge är att veta vad som är normalt för just din hund. Åsidosätt 10 minuter varje dag till att undersöka din hund, inklusive tandköttet. Om du hittar något som känns fel, agera snabbt.

Detta kanske intresserar dig
Hur du tar hand om ditt husdjurs mentala hälsa
My AnimalsLäs det My Animals
Hur du tar hand om ditt husdjurs mentala hälsa

Att ta hand om ditt husdjurs mentala hälsa är viktigt för ett lyckligt och hälsosamt liv. Yttre faktorer som buller och undernäring påverkar även m...

Originalartikel