Entropion hos hundar: orsaker, symtom och behandling

Entropion hos hundar är en till synes ofarlig ögonsjukdom, men den kan faktiskt orsaka permanenta skador om den inte behandlas.
Entropion hos hundar: orsaker, symtom och behandling
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Som vi alla vet är luktsinnet det viktigaste sinnet hos hundar. Synen är dock inte långt efter, tack vare den kan hundar känna vad som händer runt dem, röra sig därefter och känna sig trygga i nya områden. Entropion hos hundar är ett av de tillstånd som, om det inte behandlas, kan ta bort ditt husdjurs syn och avsevärt försämra dess livskvalitet.

På följande rader kommer vi att berätta vad entropion hos hundar är, vilka dess huvudsakliga symtom är och hur man behandlar det. Sluta inte läsa eftersom detta tillstånd är allvarligare än dess etiologi antyder till en början.

Vad är entropion hos hundar?

Hundars ögon anpassar sig hela tiden för att få rätt mängd ljus från omgivningen. Ögongloberna sitter i kraniet och kantas av nerver, muskler, blodkärl och strukturer som gör att vätskor kan släppas ut.

Den vita delen av ögat kallas sclera och den är täckt av en slemhinna som kallas bindhinnan. Iris är den färgade cirkulära sektionen i mitten av globen och pupillen är den svarta kärnan. Beroende på sammandragningen eller utvidgningen av pupillens ringmuskel så utvidgas pupillen antingen för att släppa in mer ljus eller drar ihop sig för att begränsa ljusmängden.

Hornhinnan är en av de viktigaste delarna av ögonapparaten hos djur eftersom den skyddar de tidigare nämnda vävnaderna och hjälper till att fokusera ljusstrålen på näthinnan, strukturen som innehåller de fotoreceptorer som behövs för att överföra den insamlade informationen till hjärnan. Tyvärr kan denna känsliga struktur skadas av fenomen som entropion.

Som indikeras av veterinärportalen VCA Hospitals är entropion hos hundar en abnormitet i ögonlocken som gör att de rullas inåt. Tillståndet gör att ögonfransar och andra typer av hår gnuggar mot hornhinnan och orsakar smärta, sår på hornhinnan eller pigmentutvecklingar som stör synen.

Även om entropion är ett problem som har sitt ursprung i ögonlocken så kan det leda till blindhet.

En hund med entropion.

Orsaker till entropion hos hundar

Entropion kan ha flera orsaker, men det är ärftlig sjukdom.

Genetik

Som indikeras av portalen Veterinary Partner är entropion vanligtvis medfödd. I dessa fall kommer den drabbade hunden att börja visa kliniska tecken innan den är ett år gammal. Experter vet inte exakt vilken gen som kan predisponera hundar att utveckla detta tillstånd, men de vet att vissa raser är mycket mer benägna att drabbas av det.

Några av de raser som mest sannolikt har medfödd entropion är akita, blodhund, basset hound, engelsk bulldog, chesapeake bay retriever, clumber spaniel, cocker spaniel och labrador, bland andra. Insjunkna ögon och hängande ögonlock verkar spela roll i anlag, men förklarar inte tillståndet på egen hand.

Ögonsmärta eller missbildningar

Ögon som är påverkade av ett tidigare tillstånd drar ofta “inåt” i hålorna, vilket gör att ögonlocken hänger och viker sig in i sig själva. Ögondefekten som orsakar entropion kan vara medfödd eller förvärvad under livets gång.

Hudproblem

Vissa dermatologiska tillstånd orsakar keratinisering och förtjockning av huden, vilket också påverkar ögonen och ögonlocken. Den fysiologiska förändringen i ögonlocken kan alltså göra att ögonlocken “viker sig” inåt och leder till entropion.

Ålder

Ålder gör att huden på hundar blir slapp. Detta gäller särskilt hos raser som redan har hängande ögonlock, som cocker spaniel. Entropion förknippad med ålderdom hos dessa och många andra renrasiga hundar är vanligt.

Sår och skador

Sår och skador på ögonen orsakar ibland skador på ögonlocken. Dessa läker dåligt om ägarens skötsel av djuret är otillräcklig. Därmed kan en stöt under till exempel lek eller en skogspromenad leda till entropion.

Symtom

Negativa symtom från entropion hos hundar orsakas av att ögonlocken och ögonfransarna gnuggar mot hornhinnan och ögongloben i allmänhet. Några av de vanligaste tecknen på detta tillstånd är följande:

  • Konstant kisande ögon
  • Överdrivet kliande
  • En flytning i det drabbade området, vilket indikerar en bakteriell infektion
  • Tydlig rodnad och svullnad runt det drabbade ögat (eller båda)
  • Konjunktivit, det vill säga inflammation i ögonglobens lager
  • Överdrivet blinkande
  • Spasm i ögonlocksmusklerna
  • Tecken på hornhinnesår

I de flesta fall drabbas båda ögonen samtidigt (även om det ena är mer skadat än det andra). Det bör noteras att de allra flesta hundar uppvisar symtom före första års ålder, eftersom det nästan alltid är ett medfött tillstånd.

Diagnos

I händelse av okulära avvikelser bör du ta din hund till veterinären. Tänk på att ett sår som härrör från entropion kan bli infekterade och orsaka mycket allvarliga tillstånd hos din hund, så förbise inte de kliniska tecknen som nämns ovan.

Väl på kliniken diagnostiseras entropion hos hundar vanligtvis endast genom yttre ögonundersökning. Om diagnosen är positiv kommer din veterinär att utföra ett fluoresceinfärgningstest på din hund för att upptäcka eventuell skada på hornhinnan. Detta steg är mycket viktigt eftersom patienter med hornhinneskador kräver ytterligare behandling.

Kliniska tecken uppträder vanligtvis innan entropion blir allvarlig. Därför diagnostiseras många hundar vid en rutinundersökning.

Behandling av entropion hos hundar

Veterinären kan ordinera förebyggande antibiotika efter diagnos för att förhindra att hornhinnan blir infekterad (eller för att bekämpa en etablerad infektion), men detta kommer inte att bota själva sjukdomen. Den enda möjliga lösningen är operation.

Det kirurgiska ingreppet är enkelt: ta bort överflödig ögonlockshud och flytta den genom ögonlocksplastik. Resektionsområdet ska sys upp och stygnen tas bort 10 till 14 dagar efter operationen, så hunden måste återvända till kliniken en kort tid senare. Det bör noteras att ibland är det kirurgiska ingreppet uppdelat i 2 sessioner, en större och en mindre.

Om djuret har ett sår på hornhinnan måste detta åtgärdas när ögonlocksplastiken har utförts. Detta inkluderar applicering av oftalmiska salvor och sanering av hundens ögonglob tills det förbättras.

Ögonlocksplastik utförs vanligtvis inte på hundar som är 6 månader eller yngre. Ett konservativt tillvägagångssätt kan användas tills de är äldre, eftersom man aldrig vet hur skallstrukturen hos hundar kommer att se ut hos det vuxna djuret.

En veterinär undersöker en hunds öga.

Prognos för entropion hos hundar

Prognosen är utmärkt i nästan samtliga fall. Om ögonlocksoperationen utförs i tid kommer hunden att återgå till det normala inom några veckor. Men skador på hornhinnan är ibland oåterkalleliga och i svåra fall kan det hända att hunden inte återfår full synskärpa. Dessutom kan man inte garantera att hunden inte behöver mer än en operation.

Ägare till hundar med entropion rekommenderas att inte korsa dem under några omständigheter. Eftersom det är ett genetiskt tillstånd gör aveln det troligt att framtida kullar också kommer att drabbas av komplikationer.

Detta kanske intresserar dig

Min hund har ett rött och svullet öga: 10 orsaker och behandlingar
My Animals
Läs det My Animals
Min hund har ett rött och svullet öga: 10 orsaker och behandlingar

Har din hund ett rött och svullet öga samt visar tecken på obehag? Här berättar vi hur du kan agera gentemot detta tillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.