Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar

Ursprunget till andningssvårigheter och andra problem hos hundar är ganska varierat. Detta gör att både ägarna och veterinären står inför en verklig utmaning när det gäller att undvika komplikationer.
Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns många sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar. Djurets medicinska historia, hundens symptom, samt en fysisk undersökning är vanligtvis tillräckligt för att bestämma vilka områden av luftrören och lungorna som är inblandade. På detta sätt kan veterinären vara mer effektiv vid bestämmande av en lämplig diagnos.

Luftvägarna är uppdelade i flera områden: Luftvägar, lungparenkym (själva vävnaden som bildar organet) och pleurautrymmet. Om du vill lära dig mer om denna värld av hundpatologier, läs då vidare.

Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar

Härnäst introducerar vi en serie patologier som påverkar andningsorganen och också leder till andningssvårigheter.

Patologier i övre luftvägarna

De övre luftvägarna består av näshålan, munhålan, bihålorna och svalget. Patologier som påverkar dessa organ för vanligtvis med sig starka onormala andningsljud. Man kallar dessa ljud för stridor eller rosslingar, och man kan höra dem utan användning av stetoskop.

I allmänhet härrör andningssvårigheter i de övre luftvägarna från en blockering. Detta gör att symptomen förvärras i takt med motion eller spänning, eftersom det bidrar till att luftvägarna smalnar av. Men under vila kan andningsparametrar bli näst intill normala.

Denna återgång till normal lungfunktion under vila är ett av de huvudsakliga tecknen på övre luftvägsobstruktion.

Många patienter med dessa patologier anländer till veterinärkliniken med återkommande episoder av feber. Hunden kan då inte termoregulera effektivt eftersom volumen luft som passerar över tungan under flämtning inte är tillräcklig. Dessutom initierar denna temperaturökning en ond cirkel. Den stimulerar förhöjd andningsfrekvens samt flämtande, vilket ytterligare smalnar av luftvägarna.

En valp med tungan ute ur mun.

Vilka är de vanligaste orsakerna till obstruktion i de övre luftvägarna?

Det är viktigt att notera att trubbnosiga raser (som bulldog eller mops) är genetiskt betingade att ha problem med de övre luftvägarna. Några av de vanligaste orsakerna till dessa problem med obstruktion är följande:

  • Förlamning av struphuvudet
  • Trakeal kollaps
  • Polyper eller tumörer i den övre luftvägen
  • Aspiration av främmande material

Sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar: Patologier i de nedre luftvägarna

I detta fall kan struphuvud, luftstrupe och luftrören med bronkerna, bronkiolerna och alveolerna vara inblandade. De vanligaste kliniska orsakerna till problem i de nedre luftvägarna kommer från avvikelser i bronker och bronkioler, har inflammatoriskt ursprung, samt härstammar från hosta. Allvarliga fall av hosta tenderar att förvärra inflammationen och skapar på så sätt en ny ond cirkel.

Oftast framstår en obstruktion nära lungan på grund av ökad slemproduktion. Detta slem ackumuleras och försvagar sedan resten av andningsorganen. Bronkial lunginflammation är därför ofta en komplikation.

Bland de vanligaste orsakerna till dessa sjukdomar är följande:

  • Kronisk luftrörskatarr
  • En massa eller främmande kropp i de nedre luftvägarna

Patologier i lungparenkymet

Varje sjukdom som påverkar lungorna kommer att följas åt av varierande grader av hypoxi (syrebrist i blodet) och därför också andningsbesvär. Detta beror på en obalans i ventilationen på grund av inflammation eller stängning av alveolerna.

Onormala andningsljud, som till exempel rassel, är vanligt under auskultation. Det är också viktigt att noggrant kontrollera hundens hjärta för tecken på hjärtsvikt.

Om hosta är närvarande är det vanligtvis en produktiv sådan. Det vill säga mjuk och våt för att eliminera utsöndring som härrör från lunginflammation.

Här är de vanligaste orsakerna till patologier i lungparenkymet:

Patologier i pleurautrymmet

Pleurautrymmet är hålrummet mellan bröstväggen och lungan. Det här utrymmet är enbart uppmärksammat utifall att det handlar om en patologi. Då fylls pleurautrymmet upp med en onödig ansamling av antingen vätska eller luft.

Detta kommer att generera en viss grad av lungdysfunktion med ökad andningsfrekvens och dyspné. När man utför askultation av bröstet kommer dessutom både lung- och hjärtljud att verka minskade eller dämpade. Varför händer det? Jo, det händer för att det nu finns ett främmande ämne som tar upp hålutrymmet och sådeles flyttar organen bort från bröstväggen.

Vätskeutgjutning i lungsäcken klassificeras efter typen av vätskeinnehåll. En av de vanligaste är blödning i lungsäcken (blodansamling) efter en olycka, eller en ansamling av luft i lungsäcken, till exempel efter att ett revben bryts och sedan korsar bröstväggen så att luft tränger in.

Hund på en veterinärundersökning.

Att skydda från sjukdomar som orsakar andningssvårigheter hos hundar

Den exakta diagnosen för orsaken till dessa problem är en verklig utmaning för veterinärer. Möjligheterna är näst intill oändliga och ofta pågår flera saker samtidigt, särskilt när det handlar om smittsamma sjukdomar. Därför kan kompletterande tester, som analyser eller röntgen, vara de bästa hjälpmedlen när det kommer till att identifiera orsakerna till andningssvårigheter hos hundar.

Detta kanske intresserar dig
Praktiska tips för att förhindra förkylning hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Praktiska tips för att förhindra förkylning hos hundar

Djur kan också bli förkylda, särskilt under vintern. Här ger vi några riktlinjer för att förhindra förkylning hos hundar.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.