Vad är orsakerna till ataxi hos hundar?

Ataxi är ett tillstånd som definieras som en förändring i djurets normala gång, och även orsakar onormala rörelser. Idag tittar vi närmare på orsakerna till ataxi hos hundar.
Vad är orsakerna till ataxi hos hundar?

Senaste uppdateringen: 25 juni, 2021

Det finns ett brett spektrum av symptom som kan drabba en hund. Vissa kanske inte är så uppenbara om du inte är uppmärksam, till exempel förändringar i färgen på urinen eller blekhet i slemhinnorna. Men andra symptom är uppenbara för alla observatörer, bland dessa kan vi nämna kräkningar och ataxi hos hundar.

De kanske mest uppenbara grupperna av symptom är de som är relaterade till gång- och muskuloskeletala systemet, eftersom alla störningar som förändrar hundens gång lätt kan observeras av ägaren. Idag ska vi prata om ett av dessa symptom: ataxi hos hundar. Känner du till orsakerna till detta tillstånd hos hundar? Läs vidare för att ta reda på det.

Definition av ataxi hos hundar

Ataxi kan man kliniskt definiera som ett tecken på sensorisk dysfunktion som orsakar hackiga och ostadiga eller okoordinerade rörelser av djurets lemmar, huvud eller överkropp.

Översatt till vanligt språk betyder det att hunden som lider av denna sjukdom går som om den hade tagit några drinkar för mycket, eller åtminstone är det kommentaren som ägarna brukar använda när de beskriver detta tillstånd hos sina husdjur.

Som nämnts är ataxi inte en sjukdom i sig, utan ett symptom på en annan underliggande patologi. Dessutom delar olika sjukdomar ofta samma symptom, och i fallet med ataxi hos hundar kunde det inte ha varit på något annat sätt. Av denna anledning kommer vi att förklara några av de huvudsakliga orsakerna till detta oroande symptom.

springande hund

Neurologiska orsaker till ataxi hos hundar

Ataxi är i grunden ett neurologiskt symptom. Därför är sjukdomar och patologiska processer som påverkar nervsystemet den vanligaste orsaken till denna förändring.

Justering och kontroll av rörelser och kroppsposition utförs av olika delar av kroppen, och därmed kan en störning hos vissa av dem orsaka att detta symptom uppstår. Låt oss nämna några av dessa störningar.

Cerebellära störningar

Lillhjärnan, eller cerebellum, är det organ som ansvarar för att reglera och modulera nervimpulser. Dessutom kontrollerar den proprioception och kroppsposition. Sjukdomar som direkt påverkar lillhjärnan kan orsaka ataxi. Bland de vanligaste är följande:

 • Cerebellär hypoplasi, dvs en underutveckling av lillhjärnan
 • Valpsjuka (Canine distemper virus, CDV)
 • Neoplasi – bildandet av tumörer – som påverkar detta organ
 • Granulomatös meningoencefalit, en inflammatorisk sjukdom av okänt ursprung.

Vestibulära sjukdomar

Det vestibulära systemet, med balansorganet, är en annan viktig del av nervsystemet som är ansvarig för att ta emot, bearbeta och överföra information relaterad till djurets position och balans. Störningar som påverkar detta system kan orsaka ataxi. Bland de vanligaste vestibulära sjukdomarna kan vi hitta följande:

 • Inre otit eller inflammation i innerörat
 • Idiopatisk eller geriatrisk vestibulärt syndrom
 • Trauma och skador som påverkar innerörat

Sjukdomar i ryggmärgen kan orsaka ataxi hos hundar

Ryggmärgen är ansvarig för att överföra och modulera nervimpulser. Därför kan en förändring på denna nivå utlösa en gångrelaterad störning som ataxi. Sjukdomarna i ryggmärgen som kan orsaka ataxi följande:

 • Diskbråck eller prolaps
 • Diskprotrusion
 • Neoplastiska processer
 • Ankyloserande spondylit, en infektion i ryggraden
 • Trauma
 • Medfödda vertebrala missbildningar
 • Myelopati, ryggmärgskompression

Andra orsaker till ataxi hos hundar

Det finns vissa typer av ataxi som är mycket sällsynta, men de existerar och man måste ta med dem i beaktande när man försöker utföra en grundlig klinisk undersökning, eller, som i detta fall, när vi vill ge dig all tillgänglig kvalitetsinformation.

Till exempel leder vissa elektrolytstörningar som hypokalemibrist på kalium i blodet – till en serie neuromuskulära störningar som vid vissa tillfällen kan leda till diagnosen ataxi. På neurologisk nivå förekommer det inga problem, med tanke på att ataxin i detta fall bara beror på brist på kalium eller andra salter.

Likaså är ataxi en bieffekt som härrör från administreringen av vissa läkemedel. Av denna anledning är det mycket viktigt för ägaren att informera veterinären om hela den medicinska historien och då särskilt om läkemedel som djuret har fått tidigare.

I denna bemärkelse, även om det är sällsynt, har fall av ataxi rapporterats hos hundar efter administrering av följande läkemedel:

 • Antihistaminer
 • Acepromazinmaleat
 • Antikonvulsiva medel
ataxi hos hundar

Som du kan förstå, är ataxi hos hundar ett tecken som i de flesta fall kommer sig av en patologisk process som involverar nervsystemet på ett eller annat sätt. Det finns emellertid andra omständigheter under vilka hunden kan uppvisa dessa symptom, även i avsaknad av en neurologisk sjukdom.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Autoimmuna sjukdomar hos hundar: Vad behöver du veta?
My Animals
Läs det My Animals
Autoimmuna sjukdomar hos hundar: Vad behöver du veta?

Det finns flera autoimmuna sjukdomar som kan drabba hundar. Här går vi in djupare i detta ämne och vilka symptom du ska hålla koll på. • MANUAL PRACTICO DE NEUROLOGIA VETERINARIA (JUAN J. MÍNGUEZ MOLINA)