Komplikationer hos en dräktig hund som du inte får missa

Det är alltid viktigt att vara uppmärksam på ditt djurs hälsa. Men när en hund är dräktig måste man vara ännu mer uppmärksam för att undvika riskerna som kommer med denna mycket känsliga period.
Komplikationer hos en dräktig hund som du inte får missa

Senaste uppdateringen: 17 april, 2021

Dräktighetsperioden hos hundar är en av de mest kritiska perioder i en hunds liv. Därför är konstakt uppmärksamhet på tikens hälsotillstånd under den här tiden särskilt viktigt. Under dessa två månader kan många typer av situationer, som kan äventyra honans reproduktionssystem, äga rum. Dessutom kan det uppstå komplikationer hos en dräktig hund som kan hota både tikens och valparnas liv.

Av alla dessa skäl anser vi att det är viktigt att informera er läsare om frekventa komplikationer som kan uppstå när en hund är dräktig. Precis som man brukar säga så är bra förebyggande den bästa behandlingen.

Komplikationer hos en dräktig hund: hypokalcemi

Hypokalcemi uppstår när kroppen har lägre halter av kalcium i blodet än normalt. Denna reducering i blodets kalciumnivå har troligen sitt ursprung i ackumuleringen av detta näringsämne i mjölken, med tanke på amning. För att hypokalcemi ska bli ett allvarligt problem måste tiken dock också få i sig för lite kalcium via kosten.

Symptom

Kalciumbrist i blodet innebär också en reducering av cellmembranen, vilket förändrar membranpotentialen. De första symptomen som denna patologi genererar är rastlöshet, flämtande, muskelspasmer och hypertermi. Om man inte behandlar tillståndet i tid inträffar ett tetanisk anfall (stel och kontinuerlig sammandragning av musklerna), vilket sedan leder till döden.

Behandling

Det kortsiktiga målet är att återställa kalciumkoncentrationerna i blodet. Det kan till exempel ske genom intravenös administrering av specifika lösningar hos en veterinärklinik. Effekten av denna intravenösa administrering varar bara några timmar, så kortvarig underhållsbehandling är nödvändig. Därför bör hunden ta kalciumtillskott mot slutet av dräktigheten och under amning för att både förhindra och undvika återfall.

Flera komplikationer kan uppstå hos en dräktig hund.

Komplikationer hos en dräktig hund: Hyperglykemi

En ökning av progesteron i blodet har en antagonistisk effekt på insulin, vilket gynnar uppkomsten av hyperglykemi. Detta minskar i sin tur transporten av glukos till cellerna, vilket är varför vi talar om graviditetsdiabetes hos hundar.

Långvarig dräktighet

En långvarig dräktighet är en vanlig oro bland många ägare när förlossningen inte sätter igång när den är ska. I vissa fall är oron ogrundad, eftersom den förmodade fördröjningen faktiskt beror på en tidsfördröjning mellan parningsdagen och förlossningsdagen.

I andra situationer kan det finnas en patologisk förklaring, till exempel hos en hund som tidigare har lidit av en svår förlossning. Ibland kan ägare till och med tro att deras hund är dräktig, även när tiken faktiskt inte är det.

Symptom och behandling

Vid falskt alarm bör avsaknaden av symptom ge oss en aning om att allt faktiskt går bra. Men i resten av scenarierna kommer konsekvenserna av värksvaghet (livmoderns oförmåga att starta sammandragningar) att utvecklas.

Om hundens kropp misslyckas med att utvisa fostren ordentligt kommer de att dö inuti livmodern och sedan börja sönderdelas. Detta kommer att utlösa en allvarlig infektion hos modern, som får onormala och illaluktande flytningar. Den bästa behandlingen är att utföra ett kejsarsnitt för att ta bort fostren och undvika komplikationer hos tiken.

Den värsta av komplikationer hos en dräktig hund: Dystoki

Dystoki betyder svår förlossning. När en hund lider av dystoki är förlossningen långsammare, mödosam och mycket svårare än normalt, vilket sätter både tiken och valparna i riskzonen. Enkelt uttryckt kan vi klassificera dystoki enligt följande:

  • Icke-obstruktiv, som primärt beror på värksvaghet. Det är vanligt hos mödrar med en mycket liten eller mycket stor kull, men också hos överviktiga eller förstagångsfödande.
  • Obstruktiv. I dessa fall är värksvagheten sekundär på grund av någon extrauterin orsak. Detta kan ha att göra med rasen, tikens tidigare skador eller till och med skada på fostren.

Symptom

Vid icke-obstruktiv dystoki är symptomen lika de med en långvarig dräktighet, med den egendomligheten att verkar vanligtvis har börjat. Problemet är att de inte fortgår och hunden stannar kvar i dilatationsfasen.

I fall av obstruktiv dystoki kommer tiken in i andra fasen av förlossningen (utstötning) och fortsätter att kämpa utan resultat. Om djurets ansträngningar är oproduktiva i mer än 45 minuter är detta ett tecken på att något är fel, och det är dags att rådgöra med en veterinär.

Behandling

Tikar med primär värksvaghet kan svara positivt på administrering av exogent oxytocin. Detta hormon är, vid normal födsel, ansvarigt för att orsaka livmodersammandragningar. Men om orsaken inte är helt klar bör djurets och fostrets tillstånd utvärderas noggrant innan man påbörjar behandling.

Att utföra ett kejsarsnitt på en tik som väntar många valpar och är svag kan vara att föredra, eftersom hon inte kommer att kunna gå igenom en förlossning.

Hos tikar med obstruktiv dystoki är huvudsyftet med behandlingen att ta bort obstruktionen:

  • Om obstruktionen beror på onormal fosterställning kan den korrigeras genom att manipulera fostret.
  • Om tillståndet beror på fostrets eller moderns abnormitet, är det inte möjligt att korrigera den för att möjliggöra normal förlossning. I detta fall kommer ett kejsarsnitt att vara nödvändigt.
Dräktig beagle sitter framför dörren.

Som vi har sett i den här artikeln kan komplikationer hos en dräktig hund vara olika och uppstå av mycket olika orsaker. Av denna anledning är det viktigt att gå till veterinären om en atypisk situation uppstår under denna känsliga process.

Detta kanske intresserar dig
Dräktiga tikar: kan man göra ultraljud på hundar?
My AnimalsLäs det My Animals
Dräktiga tikar: kan man göra ultraljud på hundar?

Så, din hund är dräktig. Du är förväntansfull, och undrar hur många valpar tiken kommer att få och hur de har det. Men kan man göra ultraljud på hu...