Felbehandling av veterinärer: något att ha i åtanke

Felbehandling av veterinärer: något att ha i åtanke

Senaste uppdateringen: 10 september, 2019

Brist på förberedelser, försummelse, brist på erfarenhet, oförsiktighet är exempel på felbehandling av veterinärer som kan påverka ditt husdjurs hälsa.

Att välja rätt veterinär är en av de viktigaste uppgifterna när det kommer till att välkomna ett nytt djur till ditt hem. Se till att veterinären är en person som bryr sig om ditt husdjurs välbefinnande och hälsa.

Det är ovanligt att höra om veterinärer som inte gjort ett fullgott jobb eller som skadat djur.

Precis som med läkare kan dock även veterinärer begå misstag på grund av för lite erfarenhet eller brist på kunskap. Djurorganisationer mottar en hel del klagomål om detta.

Felbehandling av veterinärer

Katt blir undersökt

Låt oss först påpeka att inga veterinärer behandlar patienter i syfte att skada dem. De gör allt de kan för att försäkra att de ger fullvärdig vård så att patienten kan återhämta sig.

De vanligaste formerna av felbehandling av veterinärer är:

  • Dålig kommunikation med djurägaren: detta har att göra med möjliga diagnoser, prognoser, möjliga komplikationer, risker och bieffekter av procedurer eller mediciner. Det kan även inkludera behandlingar, alternativa behandlingar samt tydliga rapporter om djurets tillstånd.
  • När behandlingen inte är effektiv är det nödvändigt att ställa en ny diagnos och prova en ny behandling.
  • Att utföra medicinska, kliniska eller kirurgiska procedurer som veterinären inte är utbildad i är ytterligare en form av felbehandling av veterinärer.
  • När man måste göra ett ingrepp är det nödvändigt att implementera en komplett klinisk undersökning och nödvändiga laboratorietester. Undersökningar innan kirurgi på djur bör även utföras för att garantera positiva resultat.
  • En form av felbehandling av veterinärer som lyckligtvis inte är särskilt vanlig i Sverige är att inte ha dokumenten som backar upp ens påstådda kunskap och färdigheter. Detta inkluderar medicinsk historik, analyser av resultat, klinisk utveckling, etc.

Hur bör man agera vid felbehandling av veterinärer?

Klagomål uppstår vanligtvis när något allvarligt sker, såsom när ett djur dör eller drabbas av allvarliga bieffekter. Det är viktigt att inte göra förhastade klagomål.

Det första du bör göra är att be om en kopia av djurets veterinärhistorik så att den kan granskas. Därefter kan du ta nödvändiga steg för att gå vidare.

En faktor som inte får förbises är huruvida det faktiskt rör sig om en medicinsk aktivitet. Pälsvård och hunddagis anses inte vara en del av veterinärmedicinen.

För att verifiera att det rör sig om felbehandling måste djurets ägare tillhandahålla bevis för att agerandet går emot professionell etik.

När denna dokumentation är etablerad kan du göra en anmälan hos en relevant myndighet, vilket i Sverige är Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Efter att båda parter fått yttra sig kommer sedan ansvarsnämnden att ta ett beslut, vilket kan ta flera månader.

Statistik över felbehandling av veterinärer

Av alla klagomål som ägare gör leder relativt få till sanktioner för veterinären. Majoriteten av fallen läggs ned eftersom de saknar bevis.

Många av sanktionerna upprättas på grund av försummelse, oaktsamhet eller brist på färdighet inom det kirurgiska fältet.

Problemen kan inträffa innan, under eller efter kirurgin, framförallt vid kastreringar eller ortopediska operationer.

Användbara tips för att undvika detta

Hund hos veterinären

  • Veterinärkliniken du väljer måste ha tillräckligt med utrymme och utrustning för att ta hand om ditt djur. Se till att granska inrättningen först.
  • Veterinären måste vara en diplomerad expert med nödvändiga licenser från kompetenta myndigheter.
  • Attityden de anställda har är också viktig. God kommunikation är av yttersta vikt för att förebygga och behandla alla sjukdomar och tillstånd hos djur.
Detta kanske intresserar dig
Delad vårdnad om husdjur: vad det är och hur det funkar
My AnimalsLäs det My Animals
Delad vårdnad om husdjur: vad det är och hur det funkar

Delad vårdnad om husdjur är en relativt ny juridisk term. Det blir dock allt vanligare vid skilsmässor, även om den juridiska biten måste komma ika...