Zombiegrodan: en ny art från Amazonas

Zombiegrodan är en art i Amazonas som har gått den vetenskapliga forskningen obemärkt förbi under många år. Läs mer om detta groddjur här.
Zombiegrodan: en ny art från Amazonas
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Zombiegrodan är en amfibie som upptäcktes så sent som år 2021 och som vi vet väldigt lite om. Den är infödd i ett av de områden som har den största mångfalden av djur och är ett paradis för organismer av den här typen. På grund av sina ovanliga levnadsmönster har den blivit en expert på att gömma sig, vilket är anledningen till att vi inte visste något om den förrän nu!

Denna groda tillhör släktet Synapturanus, vilket utgörs av arter som lever i miljöer med extrem fuktighet. Specifikt syftar vi i den här artikeln på Synapturanus zombie, en fascinerande amfibie som kommer att överraska dig. Läs vidare för att lära dig mer om detta märkliga djur.

Zombiegrodans livsmiljö och utbredning

Hela släktet är utspritt i Amazonasregionen, även om zombiegrodan specifikt bara finns på Franska Guyana och Amapá. På grund av detta upprätthåller de ett nära förhållande till regnskogarna, eftersom endast dessa ger dem den nödvändiga fuktigheten de behöver för att överleva.

Dessa grodor är vanligtvis nattaktiva och underjordiska, vilket innebär att de har en god förmåga att gräva och föredrar att stanna i sina underjordiska miljöer. Med andra ord tillbringar de större delen av sin tillvaro nedgrävda, även om de vid vissa tidpunkter om det finns tillräckligt med fukt kommer upp till ytan.

En groda
Inte en zombiegroda.

Zombiegrodans egenskaper

Denna amfibie är mycket liten, den når knappt upp till 4 centimeter i längd, men kan skryta med sin breda och rundade kropp. Dessutom har den utskjutande ögon, med en långsträckt näsa som slutar i en nos, vilket ger den ett märkligt utseende. Å andra sidan har dess lemmar ingen simhud mellan tårna, eftersom dess falanger, till skillnad från andra grodor, är lite mer långsträckta.

Dessutom verkar huden hos denna art vara helt slät och genomskinlig, med bruna färger och orangefärgade fläckar på ryggen. Å andra sidan är dess buk övervägande vit, med nyanser som når fram till näsans spets.

Även om dess fysiska egenskaper delas med medlemmarna i dess grupp, är dess storlek, färg och sång några av de särskiljande egenskaperna hos denna art. Enligt en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Zoologischer Anzeiger förutspås det att det kan finnas flera andra typer av grodor som är mycket lika den här, men som ännu inte har upptäckts.

Varför lever den under jorden?

Dessa djur har en mycket känslig hud och behöver därför fukt i miljön för att kunna leva. Dessutom förklarar detta deras underjordiska beteende, eftersom fukten bättre hålls kvar i leran medan den snabbt avdunstar vid ytan. Därför är det bara vid skyfall som grodan kan komma upp och utnyttjar så dessa tillfällen till att föröka sig.

Zombiegrodan

Forskarna som upptäckte denna art gav sig ut på ett uppdrag för att ta reda på mer om den. De fick faktiskt utsätta sig för så kraftiga regn att de vid mer än ett tillfälle blev helt täckta av lera. Namnet zombiegroda” syftar faktiskt inte på grodans egenskaper, utan på hur de såg ut efter att ha tillbringat timmar i leran.

Reproduktion

Liksom flera grodarter använder den här amfibien sin sång för att locka till sig honor. Faktum är att hanen vokaliserar medan han gräver ner sig flera centimeter i leran och lämnar allt annat arbete till honan, som aktivt får leta efter honom! Han spelar svårfångad!

Tvärtemot vad man kan förvänta sig behöver dessa stjärtlösa groddjur inte någon vattensamling för att lägga sina ägg, detta eftersom deras miljö är naturligt för fuktig. Allt de gör att gräva ett hål i leran, där de lägger sina ägg och befruktar dem med hjälp av amplexus. Dessutom kännetecknas släktet Synapturanus av mycket stora ägg i förhållande till sin storlek.

Status

En zombiegroda
En zombiegroda.

Eftersom det fortfarande saknas information om zombiegrodan så är deras populationsstatus i det närmaste helt okänd. Den livsmiljö där de utvecklas är dock en av de livsmiljöer som har drabbats hårdast av avskogning under de senaste åren. Enbart under 2020 beräknas cirka 11 000 kvadratkilometer skogsmark ha förstörts i Amazonas, vilket är en av de största förlusterna under detta årtionde.

Amfibier är en av de organismer som står inför de största farorna på grund av föroreningar och förstörelse av deras hemvist. Detta beror på att deras hud är extremt känslig, så varje förändring av fuktigheten eller vattnets egenskaper kan leda till sjukdomar. Dessutom kan mindre förändringar i sammansättningen av faunan i ekosystemet också påverka deras hälsa.

Tack vare att dessa organismer lever i områden som är svårtillgängliga är de väl skyddade och har kunnat överleva. Allt är dock inte bra; samma situation gör det omöjligt att hjälpa dem i händelse av en nödsituation. Detta slutar med att vara motsägelsefullt, för om vi ser det på det här sättet kan människan antingen vara deras största hot eller deras bästa väg till räddning.

Detta kanske intresserar dig

Iberisk sjögroda: livsmiljö och egenskaper
My Animals
Läs det My Animals
Iberisk sjögroda: livsmiljö och egenskaper

En iberisk sjögroda är ett karismatiskt djur med utsträckning över hela den iberiska halvön. Vill du veta mer om dess biologi?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fouquet, A., Leblanc, K., Fabre, A. C., Rodrigues, M. T., Menin, M., Courtois, E. A., … & Kok, P. J. (2021). Comparative osteology of the fossorial frogs of the genus Synapturanus (Anura, Microhylidae) with the description of three new species from the Eastern Guiana Shield. Zoologischer Anzeiger293, 46-73.
  • López-Rojas, J., & Cisneros-Heredia, D. (2012). Synapturanus rabus Pyburn, 1977 in Peru (Amphibia: Anura: Microhylidae): filling gap. Check List8, 274.
  • Fouquet, A., Leblanc, K., Framit, M., Réjaud, A., Rodrigues, M. T., Castroviejo-Fisher, S., … & Fabre, A. C. (2021). Species diversity and biogeography of an ancient frog clade from the Guiana Shield (Anura: Microhylidae: Adelastes, Otophryne, Synapturanus) exhibiting spectacular phenotypic diversification. Biological Journal of the Linnean Society132(2), 233-256.
  • Junior, C. H. S., Pessôa, A. C., Carvalho, N. S., Reis, J. B., Anderson, L. O., & Aragão, L. E. (2021). The Brazilian Amazon deforestation rate in 2020 is the greatest of the decade. Nature Ecology & Evolution5(2), 144-145.
  • MacCulloch, R. D. (2009). Introduction to the taxonomy of the amphibians of Kaieteur National Park, Guyana. Phyllomedusa: Journal of Herpetology8(1), 67-68.
  • Nelson, C. E., & Lescure, J. (1975). The taxonomy and distribution of Myersiella and Synapturanus (Anura: Microhylidae). Herpetologica, 389-397.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.