Varför påverkar D-vitamin husdjurs hälsa?

Till skillnad från människor syntetiserar hundar och katter inte några påtagliga mängder D-vitamin och är därför beroende av att få i sig detta ämne från kosten. 
Varför påverkar D-vitamin husdjurs hälsa?
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vi hör ofta om D-vitaminets roll i att reglera absorptionen av kalcium och fosfor. Det är därför detta vitamin är så viktigt för hälsan på ben och leder. Samtidigt är det viktigt att veta att ett överskott av D-vitamin kan leda till oönskade effekter, antingen från överskott av kalcium eller från direkta effekter på vävnader.

Medan kalcium bidrar till skelettets utveckling är det också nyckeln till andra processer. Till exempel muskelsammandragning och överföring av neurala signaler. När det finns överskott av kalcium är hjärtat, artärerna, mag- och tarmkanalen samt njurarna särskilt utsatta.

På senare tid har flera vetenskapliga studier avslöjat att D-vitamin också spelar en reglerande roll i olika vävnader. Av dessa skäl är det mycket viktigt att förstå vad D-vitamin gör, hur det metaboliseras och vilka doser som är säkra för ditt husdjur. Här berättar vi allt du behöver veta.

Vad är D-vitamin?

För det första är detta vitaminet en lipid och djur producerar det från kolesterol. Som sådan är det en fettlöslig molekyl som kroppen metaboliserar och absorberar på samma sätt som fetter i kosten. Kroppen eliminerar också vitaminet och utsöndrar det i avföringen genom gallan.

När nivån av vitamin D överstiger vårt behov kan kroppen lagra det. Djur kan således lagra det – främst i levern, även om det också kan hamna i fettvävnader. Ackumulering sker främst hos fisk jämfört med landlevande arter, som endast lagrar små mängder D-vitamin i kroppen.

livsmedel rika på D-vitamin

Kroppen kan producera sitt eget D-vitamin

I allmänhet har många växtätande och allätande djur en föregångare till detta vitamin i hudcellerna, 7-hydrokolesterol. När huden utsätts för solens strålar katalyserar UVB-strålar syntesen av vitamin D3 från denna föregångare.

På egen hand är vitamin D3 biologiskt inaktivt, och kroppen måste omvandla det till en aktiv hormonell form i en process i två steg:

  1. Först tar detta ämne sig till levern. En initial transformation sker där, vilket resulterar i molekylen 25-VitD3. Denna metabolit, även om den inte är aktiv, är mycket stabil och det är i denna form som vitaminet rör sig genom kroppen. Detta är den variant som du får i dig när du tar tillskott eller äter feta animaliska produkter.
  2. Senare tar sig denna inaktiva form till njurarna, där den blir omvandlad till den aktiva formen 1,25-di (hydroxi-) vitamin D3, kallad kalciferol. Denna förening cirkulerar som ett hormon i blodet och förmedlar biologiska effekter genom att binda till receptorn för vitamin D, som främst finns i kärnorna i målceller.

Djur som kan utföra denna syntes inkluderar människor, råttor, grisar, hästar, fåglar, får och kor. Emellertid producerar huden på katter och hundar – och förmodligen andra rovdjur – mycket lite D-vitamin, och därför är dessa djur beroende av att få i sig det från kosten de äter.

Växter kan också producera en variant av vitamin D, från ergosterol, kallad vitamin D2.

Vad händer om en brist på D-vitamin uppträder hos hundar?

Frågan om vitamin D-brist hos hundar har fått stor uppmärksamhet i media på senare tid. Den mest kända effekten är på bentätheten, eftersom bristen på detta vitamin är kopplat till rakitis, vilket ger mycket tydliga fysiska deformiteter.

En nyligen genomförd studie av 350 husdjur visade att två tredjedelar hade otillräckliga nivåer av D-vitamin i sina kroppar. Utöver detta är det intressant att notera att vitaminvariabiliteten hos djur som hade en liknande diet var mycket hög.

Mer och mer forskning tyder på att kopplingen mellan vitamin D-brist och ett antal sjukdomar, inklusive cancer.

Farorna med överskott av D-vitamin?

Enligt flera vetenskapliga rapporter har D-vitamin en direkt reglerande effekt på mer än 36 olika celltyper. Faktum är att forskning har visat att vitamin D inducerar uttryck av mer än 50 gener. I allmänhet utmärker sig neuromuskulär kontroll och immunfunktion bland de processer som ett överskott av detta vitamin påverkar mest.

Hos hundar kan överskott av D-vitamin leda till njursvikt inom några dagar. Tyvärr är experter inte helt på det klara om de ideala doserna av vitamin D-tillskott för att upprätthålla cellulär hälsa för varje ras och i varje steg av hundens tillväxt.

Ändå kan du hitta aktuella rekommendationer angående intaget av detta vitamin i näringsriktlinjerna från European Pet Food Industry Federation.

Under åren har många kommersiella djurfodertillverkare tillsatt för mycket av detta vitamin i sitt foder och har orsakat sjukdom, och till och med död, hos de djur som äter dem. År 2019 återkallade hundmatföretaget Hill’s många produkter i Spanien på grund av för högt D-vitamininnehåll.

Är kosttillskott för alla?

Det är utan tvekan en utmaning att besvara denna fråga.

Under 2011 utvärderade en studie sambandet mellan blodnivåer av 25-VitD hos hundar och tumörsjukdomar i mastceller. Forskarna fann att herdehundar med tumörer hade mindre 25-VitD än gruppen utan tumörer.

Det som verkligen är spännande är att när de jämförde dieten för båda hundgrupperna, fann de att alla hundarna fick lika stora mängder 25-VitD. Så detta resultat antyder att diet i sig inte bestämmer blodnivån på 25-VitD.

Många frågor kvarstår angående detta ämne: Kan cancer minska hundens förmåga att producera 25-VitD? Är några hundar utsatta för riskfaktorer som hindrar dem från att bilda denna substans? Vi måste invänta fler experiment och resultat för att kunna räta ut dessa frågetecken.

Hundarnas moderna liv

Tidigare fick hundar en optimal mängd D-vitamin från fettreserverna hos sitt döda byte. Men deras livsstil har förändrats avsevärt.

Av denna anledning har hundens kost förändrats och är nu nästan uteslutande baserad på kommersiellt foder. Därför blev tillskottet som kommer från maten den viktigaste källan till D-vitamin.

hund med olämplig mat

Vilka faktorer kan minska biotillgängligheten för detta vitamin?

Här är några faktorer som kan begränsa hur mycket vitamin D som kommer att finnas tillgängligt för ditt husdjur:

  • Kostelement: Fleromättade fetter, fluorid och lågt magnesiuminnehåll i livsmedel kan minska biotillgängligheten av D-vitamin.
  • Exponering för DDT och andra bekämpningsmedel: Polyklorerade bifenyler (PCB), som är miljöföroreningar av industriellt ursprung, ökar också risken för 25-VitD-brist med 3%. På liknande sätt minskar exponering för glyfosat, en förening som finns i livsmedel och miljö, D-vitamin.
  • Andra kemiska föreningar, som flamskyddsmedel: Till exempel har polybromerade difenyletrar (PBDE), uppmätta i blod, visat nivåer 10 gånger högre hos hundar än hos människor. Dessa föreningar kommer från kommersiella livsmedel och experter har visat att de inaktiverar vitamin D.
  • Andra faktorer, som sterilisering  och kastrering: Steriliserade tikar kan ha 10% mindre 25-VitD i blodet än osteriliserade tikar. Även kastrerade hanhundar har 30% mindre än onödiga hanhundar.
  • Olika medicinska tillstånd: En hund med en historia av njursjukdom kan ha en begränsad förmåga att omvandla 25VitD till sin användbara form av vitamin D, kalciferol. Vissa medicinska behandlingar som metaboliseras i levern kan också blockera hanteringen av D-vitamin.

Som du kan se kommer minst två eller tre av dessa faktorer att påverka de flesta hundar som lever i en domesticerad miljö. Av denna anledning är det viktigt att överväga vikten av detta vitamin i husdjurets diet och att inkludera det i den dagliga menyn på ett effektivt sätt.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Syntetiska vitaminer och mineraler i hundmat
My Animals
Läs det My Animals
Syntetiska vitaminer och mineraler i hundmat

Den kommersiella maten bör också smaka gott. Det finns även aspekter med syntetiska vitaminer och mineraler som vi kommer titta på idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.