Varför finns det så många olika hundraser?

Det finns nya bevis på en molekylär nivå som avslöjar hur hundar utvecklades från vargar. Domesticeringsprocessen började för ungefär 130 000 år sedan, och nu finns det många, många hundraser på vår planet.
Varför finns det så många olika hundraser?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Det finns många olika hundraser på planeten just nu – mer än 500 erkända. Var och en av dem är unik när det handlar om egenskaper som färg, storlek, beteende, karaktär osv. Hundar är faktiskt den mest varierande arten av däggdjur i världen. På många sätt är vi människor ansvariga för dess utveckling och domesticering, eftersom vi gynnade vissa av djurets specifika egenskaper framför andra.

Dagens hund har sitt urspring från vargen. Med tiden har den blivit till sin egen art med specifika egenskaper. Forskare säger att det inte finns två hundar som är precis lika, med avseende på personlighet. Det finns också många detaljer som skiljer en hund från en annan.

När fick vi så många olika hundraser?

Människor som studerar hundens utveckling tror att förfäderna till moderna hundar började skilja sig från vargar för över 30 000 år sedan. Det är då som de första hundraserna som vi känner till idag började dyka upp.

Flera teorier säger att en förklaring till denna utveckling kan vara att det fanns en uppdelning mellan två vargpopulationer. Eventuellt förvandlades de flockar som förblev nära människor senare till de många domesticerade hundraserna. I grund och botten så domesticerade vargarna sig själva när de närmade sig människor för att äta resterna från deras måltider. Hunger och behov verkar vara de mest troliga orsakerna.

Vi vet redan att hunden och vargen har flera gemensamma egenskaper. Men samtidigt är de väldigt olika. En nuvarande vuxen hund kan uppträda på samma sätt som en varg, men främst som en ung sådan. Beroende på rasen beter sig vissa hundar ännu mer valpaktigt.

Hundens domesticering och utbredning

Ett par kramas vid sin husky.

I nästa utvecklingsfas blev de vargar som följde efter människor domesticerade, och deras egenskaper blev gradvis omvandlade till de hundraser vi känner igen idag. Med tidens gång blev djuren integrerade i våra gamla förfäder livsstil. De började dela aktiviteter och vara en del av varandras dagliga liv.

När människor sedan spred sig över hela världen, så följde dessa tamhundar också med. De blev med tiden allt vanligare och blev fler och fler.

Hur så många olika hundraser kom till

När våra mänskliga förfäder började välja vissa hundar utifrån specifika egenskaper och förmågor, började nya raser att dyka upp och de hade alla sina egna särdrag.

I samma veva dök även hunduppfödare upp, och de började utnyttja och till och med tjäna pengar på att avla specifika hundar. Med varje förändring och anpassning så antog olika raser olika utseenden och beteenden. Med tidens gång så blev raserna fler och fler.

Det beror på naturliga mutationer som visade sig vara bra anpassningar till klimat, samt mänskliga behov och preferenser. Mångfalden av raser och deras förmågor ligger till grunden för våra nuvarande klassificeringar. Det vill säga egenskaper som till exempel jakt, vakt, lojalitet och arbetsförmåga.

Skillnader mellan hundraser

En rottweiler tittar ut i luften

Men om alla olika hundraser har utvecklats från samma djur, hur kan det då finnas en sådan fysionomisk skillnad mellan raserna? Ta till exempel en chihuahua, som bara väger ett par kilo, och en St Bernard? Det kan förklaras av de förändringar som skedde inom deras gener.

Låt oss komma ihåg att hunden är det djur som varierar mest i vikt, storlek och beteende. Mycket mer än något annat däggdjur. Ett exempel är sömnmönstren som varierar från ras till ras.

Trots att hundar blev tama för cirka 14 000 till 17 000 år sedan, är de flesta nuvarande hundraser faktiskt ganska nya, och har utvecklats bara under de senare århundraden.

Vid den tidpunkt då forntida människor födde upp hundar, gillade många egenskaper som ett högt skall (för bättre skydd av egendom) eller ett fogligt temperament (så de skulle vara mindre benägna att bita den hand som matade dem). Människor gjorde redan då ett urval, utan att veta om det, vilket gjorde så att genpoolen förändrades.

Den utveckling som ledde till den första hundrasen

Vinthunden är en av de första hundraserna på planeten som man påstår blev gynnad tack vare sina specifika egenskaper. Mer specifikt var det rasen sloughi, som man också kallar arabisk greyhound. Dess temperament är reserverat och den är graciös och ädel.

Antalet blandade hundraser har vuxit på senare tid, och många har till och med ett namn. Vi har till exempel labradoodle som är en korsning mellan en labrador retriever och en pudel. Sedan finns det cockerpoo, en korsning mellan en cocker spaniel och en pudel. Slutligen har vi också puggle, en korsning av hundraserna mops och beagle.

Detta kanske intresserar dig
De 10 mest atletiska hundraserna i världen
My Animals
Läs det My Animals
De 10 mest atletiska hundraserna i världen

Om du gillar att motionera och funderar på att köpa hund hittar du här de 10 mest atletiska hundraserna så att du kan hitta din perfekta träningsko...

 


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.