Ekologisk succession: Vet du vad det är?

Ekologisk succession är en dynamisk process som förklarar hur arter i ett givet område konstant och gradvis byts ut. Det är avgörande för styrkan i ekosystemet.
Ekologisk succession: Vet du vad det är?

Senaste uppdateringen: 15 februari, 2021

Vad har vulkaniska utbrott, orkaner, skogsbränder, tsunamis och utbrett jordbruk gemensamt? Tja, de är alla en startpunkt för en process som vi känner som ekologisk succession.

Kort sagt så är ekologisk succession ett uttryck för naturens kraft. Det refererar till den konstanta förändringsprocess och omstrukturering som alla ekosystem genomgår. Tack vare dessa förändringar så upplever varje ekologisk nisch ett progressivt utbyte av de organismer som utgör systemet.

Termen succession härleder vi till utbyte, över tiden, av vissa arter till andra. För att närma sig denna fråga är det avgörande att man utvärderar interaktionerna mellan de olika arter som delar ett habitat.

Vilka element deltar i ekologisk succession?

Som ett förenande fenomen, omfattar ekologisk succession alla de biotiska faktorer (levande varelser) och abiotiska faktorer (atmosfäriska förhållanden) i ett ekosystem. 

Även om botanister ursprungligen utvecklade dessa teorier, så har de även utsträckt sig till en förståelse av faunans dynamik. Dessutom så kan ekologisk succession också användas för mikrobiella kolonier. 

Ekologisk succession: En hjort i skogen.

Typer av ekologisk succession

Vidare, om successionen involverar besittning av ett “nytt hus”, med andra ord att man koloniserar ett nytt habitat utan någon influens av redan existerande besittningar, så kallar vi det primär succession. Om successionen å andra sidan leder till en störning av redan existerande besittningar, så kallar vi det sekundär succession. 

Generellt talat så finns det två grundläggande omständigheter som kan leda till ekologisk succession:

  • Först, en invasion till ett nytt, obebott habitat.
  • För det andra, en omformning av en nisch som upplever förändringar på grund av en störande händelse.

Den ekologiska successionens faser

Ekologisk succession består av flera olika faser. Vi ska visa dem för dig här nedan:

1. Nudation

Den initiala fasen börjar med att ett kalt eller undernärt område formas. Det uppstår ur händelser så som en eruption, en flodvåg, erosion eller annan katastrofal händelse. Det kan dessutom också ske på grund av människan: stenbrytning, hydraulisk spräckning, eldsvådor, konstruktion av reservoarer etc.

2. Invasion

I denna fas så anländer pionjärarter till området, och skapar en grund för att andra arter ska kunna leva där. Invasionen inkluderar följande tre steg:

  • Spridning eller migration av frön eller sporer av den invasiva arten.
  • Blomning av emigrerade växtarter i det nya området. Det inkluderar att plantor växer upp och även början till reproduktion hos de vuxna växterna.
  • Aggregering: De framgångsrika immigranterna av en art förökar sig genom reproducering och etablerar en stor population i området, där de på så vis formar ett pionjärsamhälle.

3. Konkurrens och reaktion

Arter som trivs konkurrerar med medlemmar av samma art om utrymme och näring (intraspecifik konkurrens). De konkurrerar också med individer av andra arter som kanske tar sig in på området (interspecifik konkurrens). Etablerade arter formar som ett resultat en seriell besittning.

Sakta men säkert förändrar sig omgivningen och kan inte längre föda alla organismer. Förr eller senare så ersätts arterna av nya inkräktare – generellt djur som är mer specialiserade på att utnyttja habitatets resurser.

Ekologisk succession: Amazonfloden.

4. Stabilisering

Slutligen når systemet ett stabilt skede och kommer att hålla sig stabilt under rådande förhållanden. Ekosystemet uppnår en stor variation av arter som är väl spridda och representerar komplexa näringskedjor

Det är viktigt att notera att tidigare, brukade forskare anse denna fas vara den sista fasen, eller “klimaxsamhället”. Men moderna ekologer har i stort sett övergett denna idé. För tillfället tror man mera på idéen om “icke-jämvikt” när det handlar om ekosystemens dynamik.

Ekologisk succession: en nödvändig process

Kort sagt är ekologisk succession viktigt för tillväxten och utvecklingen av ett ekosystem. Ur den synpunkten är det viktigt att sprida kunskapen för att hjälpa oss förstå hur koloniseringen av nya områden och återkoloniseringen av förstörda områden får sin början.

Att förstå den känsliga processen ekologisk succession hjälper oss att sätta i perspektiv den skada vi människor gör genom att introducera invasiva arter eller utrota en art genom jakt. 

Alla levande varelser spelar en avgörande roll i sitt ekosystem. Och därför måste vi respektera ekosystemets alla medlemmar för att det ska må bra. 

Detta kanske intresserar dig
Vikten av växtätare i naturen och ekosystemen
My Animals
Läs det My Animals
Vikten av växtätare i naturen och ekosystemen

Vi hör ofta om hur viktiga köttätare är i väldens olika ekosystem. Men ett experiment som utfördes i Alperna visar den vitala vikten av växtätare.