Grundläggande lydnadsövningar för din hund

Att lära din bästa hundvän några baskommandon är enkelt och väldigt bra för dess utveckling.
Grundläggande lydnadsövningar för din hund
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Specialister understryker hur viktigt det är att utföra grundläggande lydnadsövningar för att din hund ska utveckla sina kognitiva och sociala förmågor. Det är vad vi ska tala om i dagens artikel.

Grunden till lydnad hos hundar

Lydnad är en grundläggande del av hundens utbildning. Det är ett grundvillkor i deras träning. Men det är viktigt att specificera att grundläggande lydnadsövningar och lydnadsträning inte är samma sak.

Det finns olika nivåer och typer av träning för en hund. Det finns för tillfället ter huvudsakliga uppgifter med grundläggande lydnadsövningar:

  • För hundar som kommer att bli servicehundar, såsom ledarhundar, polishundar, räddningshundar osv
  • Eller fler hundar som kommer att tävla i tävlingar eller sport
  • För hushålls och sällskapshundar
Schäfer tränar lydnad

De grundläggande lydnadsövningarna utgör del av den första nivån av att träna en hund. Dessa inkludera generella kommandon såsom “kom”, “sitt”, “stanna”, “tyst”, “här” och “ligg”.

Dessa kommandon hjälper till att utbilda hem och professionellt tränade hundar. Träningen av en servicehund börjar också den med dessa grundläggande lydnadsövningar. Dessutom bör denna träning vara lekfull.

Grundläggande lydnadsövningar: vikten av positiv förstärkning

Positiv förstärkning innebär att belöna gott beteende. Detta kommer att stimulera inlärningen och gynna lydnad. Detta är speciellt sant när det gäller väldigt självständiga hundar.

Att med lätthet lära in de grundläggande lydnadsövningarna åt din hund är det ideala om du belönar honom varje gång han utför varje kommando korrekt. På det här sättet kan djuret förbättra sin förmåga att lära och socialisera likaväl som att stärka hans självförtroende. 

Erbjud den en belöning kort efter handlingen. På så sätt kommer djuret att knyta an till ett speciellt beteende. Så det bästa är att ge hunden en belöning omedelbart som ett svar på dess beteende om du vill bekräfta det som positivt.

Det kommer dock att bli nödvändigt att etablera vissa kriterier för att undvika omedveten träning och skapa dåliga vanorDetta innebär att du måste undvika att din hund börjar tro att den kan kräva en belöning för vilket beteende som helst.

Våld är alltid kontraproduktivt

Den negativa eller dominanta metoden söker nå de önskade resultaten genom att skrämma djuret eller tillfoga det smärta. Lydnad blir då en kompulsiv respons på fysiskt och känslomässigt slitage, och det kan skapa negativa konsekvenser på djurets fysiska och mentala välmående.

Dessutom har det bevisats att våld är kontraproduktivt för hundars beteende och lydnad. Hundar som utsätts för misshandel lider av trauman som blockerar en stor del av deras kognitiva förmåga. De utvecklar dessutom i många fall vad som kallas “defensiv aggression”.

På grund av detta insisterar vi på att det bästa sättet att träna din hund är genom att använda sig av positiv förstärkning och att avlägsna alla sorters våldsamma beteenden under inlärningsprocessen.

6 tips för att lära din hund grundläggande lydnadsövningar

1 – Konsekvens

Det är väldigt viktigt att vara konsekvent när du utbildar din hund. Djuret måste vänja sig till fullo med dina kommandon. Du måste därför förhålla dig konsekvent och tålmodig. Om ägaren ifråga inte har tillräckligt med tid, är det bättre att söka hjälp av en professionell tränare.

2 – När ska man göra övningarna

Vi rekommenderar att avvara 10 minuter om dagen för att utföra de grundläggande lydnadsövningarna med din hund. Trots allt är det kontraproduktivt att träna för mycket. Om man tränar under lång tid kan djuret även bli distraherat.

3 – Hur man lär ut

Ägare och hundar kan träna på de grundläggande lydnadsövningarna en och en. Detta kommer att underlätta djurets övergripande förståelse. Det är idealt att förvänta sig mellan tre och tio dagar från det att man först introducerar det nya kommandot tills det att hunden utför det korrekt.

Hur lång tid det tar för varje djur att lära sig sig beror på djuret och tränarens engagemang. Studier visar att vissa raser är kapabla av att lära sig lättare.  Border collien till exempel, kan lära sig ett kommando per dag med rätt vägledning.

Hund under lydnadsövning

Bättra på den positiva förstärkningen

4 – Applicera positiv förstärkning 

Positiv förstärkning är alltid det bästa alternativet för att skapa lydnad hos hunden. Det är alltid bättre att vårt djur utför handlingar baserat på en belöning om inte alltid behöver vara ätbara. Det kan röra sig om klappar, lekar eller andra typer av uppskattning.

5 – Välj den ideala platsen

För att undvika distraktioner, speciellt hos valpar, är det viktigt att du väljer en lugn plats åt din hund. Du måste välja en plats utan för mycket extern stimulans, som andra hundar, ljud, musik, maktlukter osv

6 – Upprepa inlärda kommandon

Det är vitalt under inlärning av grundläggande lydnadsövningar att spendera en eller två dagar i veckan med att upprepa redan inlärda kommandon. Annars kan hunden lätt glömma bort eller blanda ihop dem vilket försvårar inlärningen av nya kommandon.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arhant, C., Bubna-Littitz, H., Bartels, A., Futschik, A., & Troxler, J. (2010). Behaviour of smaller and larger dogs: Effects of training methods, inconsistency of owner behaviour and level of engagement in activities with the dog. Applied Animal Behaviour Science. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2010.01.003

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.