Korrekt användning av hundträningshalsband

Om du vill använda ett träningshalsband för ditt husdjur är det viktigt att veta hur det fungerar och använda det på ett bra sätt. Annars kan de fysiska och psykologiska konsekvenserna för hunden bli mycket negativa.
Korrekt användning av hundträningshalsband
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Hundträningshalsband är verktyg som används för att lära djuret att utföra vissa handlingar, eller för att undvika vissa beteenden som man vill korrigera. Du måste dock lära dig att använda träningshalsbandet korrekt för att inte skada hunden i samband med detta.

Om det här verktyget inte används på rätt sätt kan det skada hunden och leda till negativa reaktioner. Dessutom bör man inte använda det kontinuerligt genom hela hundens liv, oavsett hur bra det har varit under träningen. Här ska vi berätta mer om den här typen av halsband och när man kan använda det.

Vad är hundträningshalsband?

Hundträningshalsband är tillbehör som du sätter på djurets hals och vars syfte är att kontrollera och påverka hundens beteende mer eller mindre på distans. Korrekt användning av träningshalsband på hundar kommer inte att orsaka dem någon smärta eller skada, så länge som du har goda kunskaper om den här anordningen och hur man använder den.

Under den tid du använder halsbandet bör dessutom även positiv hundträning tillämpas. Först då uppnår man de mest optimala resultaten för både husdjur och skötare.

En hund som sitter under sin träning.

Typer av hundträningshalsband

Det finns olika typer av hundträningshalsband. Bland dem kan vi nämna följande.

Hängande halsband eller stryphalsband

Det sätt på vilket hängande halsband är utformade gör att de kan stängas runt djurets hals och att trycket kan släppas mycket snabbt. På så sätt ökar snabbt kraften som tillämpas när hunden utför ett visst beteende.

Skillnaden mellan ett hängande halsband och ett halvhängande halsband är att det senare ger lägre totalt tryck, så de är säkrare om du inte är van vid att använda dem.

Halsband med taggar

Användningen av halsband med taggar är densamma som för stryphalsband, förutom att dessa har en särskild egenskap. De har en rad med tänder på insidan, och dessa trycker på hundens hals när du drar i halsbandet.

Till skillnad från stryphalsband kan taggiga träningshalsband inte stoppas bortom en viss gräns, och därför avråds man nästan alltid från att använda dem. Det kan göra stor skada på djuret.

Elektroniskt halsband

Det elektroniska träningshalsbandet kan med hjälp av en fjärrkontroll styras av tränaren eller handledaren på distans. I allmänhet sänder detta tillbehör ut olika stimuli som kan variera i intensitet och längd. Inom denna kategori finns det olika modeller, bland annat följande:

  • De som avger elektriska impulser, till exempel stötar eller vibrationer.
  • De som producerar ultraljud.
  • Och slutligen finns det halsband som sprutar en vattenstråle mot nosen.

Nu när vi vet allt om de olika typerna av hundträningshalsband borde riktlinjerna för korrekt användning vara tydliga.

Tips för korrekt användning av träningshalsband för hundar

Det är möjligt att använda hundträningshalsbandet korrekt, så länge man tar hänsyn till vissa faktorer.

Hundens egenskaper

Det första steget när man väljer ett träningshalsband är att ta hänsyn till hundens morfologiska egenskaper. Till exempel dess ras, storlek, vikt och halsstyrka.

Du behöver också känna till träningsbehovet för varje hund. Detta eftersom vissa hundar har mycket lättare att följa order än andra. Att använda ett halsband kanske inte är det bästa alternativet för vissa hundraser.

Bekanta dig med halsbandet

Innan hunden börjar använda halsbandet måste den vänja sig vid att bära det runt halsen och den måste bli bekant med känslan och vikten. Därför måste du sätta på det en stund utan att faktiskt använda eller ansluta det.

Placering av halsbandet

Det är viktigt att se till att halsbandet placeras på ett bra ställe. Om du gör det på rätt sätt kommer hunden att reagera på minsta tryck eller impuls utan att öka på den kraft som används.

För att säkerställa detta måste halsbandet sitta högt och vara väl anpassat, det vill säga ha hela ytan i kontakt med djurets hud. För att undvika skavsår får man naturligtvis inte klämma ihop det.

Vi måste betona att syftet med dessa halsband är att varna och inte att skada. Om de signaler du skickar (genom att utöva tryck eller sända elektriska eller ljudimpulser) aldrig fungerar kan halsbandet vara felaktigt monterat.

Använd det endast när hunden är olydig

Att använda halsbandsmekanismen, oavsett typ, bör endast ske vid olydnad. Detta innebär att man måste ge hunden ett enkelt kommando, och om hunden inte följer kommandot sänds den elektroniska impulsen eller så dras halsbandet åt.

Val av stimulansintensitet

I elektriska halsband finns det olika intensitetsnivåer. För att välja rätt måste man alltid ta hänsyn till hundens egenskaper, både fysiska och beteendemässiga. En intensitetsnivå 5 kommer inte att påverka en 12-kilos hund på samma sätt som en 30-kilos hund. Håll deras behov i åtanke och börja alltid med färre till mer.

Omedelbart tryck

Impulsen eller trycket måste pågå bara en kort stund. Endast på detta sätt kommer den negativa stimulansen att vara effektiv utan att skada djuret. Om du inte vet vilka gränser som gäller kan du be en hundtränare om hjälp.

Inget behov av att dra åt kopplet

För korrekt användning av hundträningshalsbandet, oavsett om det är stryphalsband eller halv-stryphalsband, ska du aldrig gå med kopplet spänt. Som vi nämnde i föregående punkt behöver du bara dra i det vid specifika olydnadstillfällen och under en mycket kort tid.

Lämna inte hunden obevakad med träningshalsbandet på.

Det är inte rekommenderat att lämna hunden obevakad med den här typen av halsband på. Föreställ dig hur farligt det kan vara om de har ett hängande halsband och det fastnar någonstans. Av samma anledning bör man aldrig binda fast djuret utan tillsyn med den här typen av halsband.

När det gäller halsband som sänder stimuli får man dessutom inte lämna fjärrkontrollen liggande. Ett barn kan plocka upp den och börja använda den utan att veta vad det är. Även i en väska kan den aktivera sig själv. I båda fallen kan utrustningen orsaka allvarliga skador på djuret.

När rekommenderas användning av träningshalsband?

Även om det finns tydliga riktlinjer för korrekt användning av hundträningshalsbandet bör det inte alltid användas. Det mest tillrådliga är att begränsa dess användning till följande scenarier:

  1. Hos mycket stora och energiska djur som är svåra att kontrollera av sin skötare.
  2. Hos unga hundar under de första promenaderna, dock bör de alltid vara äldre än 6 månader.
  3. För att lära ut enkla och mycket specifika regler, särskilt de som rör promenader. Man bör inte använda specialhalsband för alla typer av träning.
Ett hundhalsband.

Glöm inte att dessa tillbehör har ett specifikt syfte och att de inte är särskilt trevliga för hunden. Målet är att träna, inte att straffa. Därför är det lämpligt att kombinera det med ett vanligt promenadhalsband, och att använda det endast vid vissa tillfällen under hundens träning. Kom ihåg att inlärningsprocessen för ditt djur inte behöver vara smärtsam.

 

Detta kanske intresserar dig
Nosgrimma för hundar: hur man använder den korrekt
My Animals
Läs det My Animals
Nosgrimma för hundar: hur man använder den korrekt

Vad är en nosgrimma för hundar och hur bör man använda den? Det ska vi tala om idag. Det är nämligen viktigt att man använder den på rätt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.