Tveksamma utbildningsprogram för hundar

Det är inte alltid lätt att uppfostra hunden. Därför kan man ibland dras med av allt som man ser på TV, men det är inte alltid de delar med sig av bra metoder.
Tveksamma utbildningsprogram för hundar

Senaste uppdateringen: 20 juni, 2019

Det finns för närvarande många utbildningsprogram för hundar på TV. Man använder koncept som alfahanne för att lära ut hur man ska träna hundarna. Utbildningsprogram för hundar tar oftast upp att teknikerna bör utföras av en professionell tränare, men de kan ändå vara farliga.

Etikgruppen hos veterinärsamfundet AVEPA bestämde sig nyligen för att gå ut med ett budskap och skicka det till flera TV-stationer som sänder denna typ av program.

Utbildningsprogram för hundar och vetenskapen

Veterinärer har förmedlat att de är tveksamma till dessa program av flera anledningar. Ett av de största klagomålen är bristen på vetenskaplig grund när det gäller dessa metoder. De flesta av dessa utbildningsprogram för hundar baserar sina diagnoser på brist på ledarskap från familjen.

Enligt dessa program är folk helt enkelt del av en flock där man måste försöka vara alfa. Faktum är dock att denna hierarkiska struktur är baserad på vargar. Denna relation har dessutom visat sig vara falsk. De vargar som leder flocken är inte alfas, utan istället är de flockens föräldrar.

Därför är det ännu mindre logiskt att applicera konceptet alfa på hundar. Hundar har också utvecklats från att leva i flock till att leva med människor. Dessa djur etablerar relationer som är betydligt mer komplexa än de relationer som baseras på dominans.

Kvinna med sin hund.

Utbildningsprogram för hundar och välmående

Djurens välmående är en annan aspekt som veterinärerna är oroade över när det kommer till att analysera utbildningsprogram för hundar. Djuren visar ofta tydliga tecken på rädsla och stress.

Man kommer inte lösa problem bara för att man applicerar straff och det kan även göra dessa djur mer rädda och aggressiva. Det kan faktiskt få dem att bete sig värre och göra så att det uppstår nya oönskade beteenden.

Hundtränarna rekommenderar alltid att man förstärker beteenden som man vill se från hunden och att man ignorerar de beteenden som man inte vill se. I dessa program så väljer de nästan alltid att straffa “dåligt” beteende, något som hundar inte alltid förstår.

Utbildningsprogrammen och dess konsekvenser

Kvinna med liten hund.

Veterinärerna vid AVEPA är också rädda för att dessa metoder kan öka risken för att hundarna attackerar sina egna ägare. Det är speciellt oroväckande att denna typ av program ses av minderåriga.

Barn är oftast offren då hundar attackerar. De är en större riskgrupp då man interagerar med djur, p.g.a. deras höjd och oförmåga att försvara sig själva.

Hundträningsprogram uppmuntrar ofta till dominans och aggressivitet. De är generellt emot att förmänskliga djur, men faktum är att det inte förekommer mycket vetenskapliga bevis för deras metoder.

Oavsett vad du ser på tv så bör du vara medveten om att de riktiga experterna är veterinärerna och etologerna. Då du har ett problem med ditt husdjur så bör du inte ta råd från dessa program.

Detta kanske intresserar dig
Tips för grundläggande träning för din valp
My Animals
Läs det My Animals
Tips för grundläggande träning för din valp

Det värsta du kan göra är att inte ge grundläggande träning för din valp, men det finns även andra fallgropar. Vi ska ge dig några praktiska tips.