Klassifiseringen av havslanger

Havslanger er klassifisert i to grupper. De presenterer morfologiske tilpasninger for riktig utvikling og overlevelse i vannmiljøet.
Klassifiseringen av havslanger

Siste oppdatering: 24 januar, 2021

Havslanger er en underfamilie av reptiler som er helt tilpasset livet i vannet. De fleste av dem er sårbare på land, og kommer sjelden opp av vannet ettersom kroppene har tilpasset seg svømming, noe som gjør det vanskelig å krype. Klassifiseringen av havslanger indikerer at de tilhører familien med de mest giftige slangene i verden (Elapidae).

Denne familien inkluderer også deres kongener: kobraer, mambaer og korallslanger. Hvis du vil vite mer om disse fascinerende dyrene, kan du lese videre.

Havslanger, men ikke atlantiske slanger

Disse slangene har tilpasset seg det marine livet. Selv om de karibiske områdene ville være et ideelt habitat for disse dyrene, lever de ikke i Atlanterhavet.

Disse reptilene lever i Stillehavet og det indiske hav, fra Japan til New Zealand og fra Sør-Afrika til Mellom-Amerika. Det antas at deres fravær i Atlanterhavet skyldes at de fysisk ikke er i stand til å nå den regionen. Det ser ut til at Panamaeidet fungerer som en geologisk barriere som holder dem borte fra Atlanterhavet.

I alle fall har ikke dette hindret utbredelse og spredning av havslanger. Denne gruppen presenterer et stort biologisk mangfold, og klassifiseringen av havslanger inkluderer omtrent 62 arter knyttet til 17 forskjellige slekter. Hydrophiinae-slekten er den største blant dem.

Det er finnes underfamilier av havlevende slager:

  • Hydrophiinae eller Hydrophis, som inkluderer flertallet av artene. De er fullstendig havlevende reptiler, som ikke trenger å komme til overflaten bortsett fra for å puste ettersom de, i motsetning til fisk, ikke har gjeller. De kan være opptil fem timer under vann. De er ovovivipare.
  • Laticaudinae, eller havkraiter, med en enkelt representativ slekt som heter Laticauda, inkluderer åtte arter. Disse dyrene har et amfibisk liv ettersom de reproduserer seg på land.

Vi vil nå undersøke hver av disse to hovedkategoriene.

Hydrophiinae, den største gruppen i klassifiseringen av havslanger

Havslanger utviser store anatomiske forskjeller med hensyn til deres jordiske kolleger. Alle har for eksempel en flat hale i form av et åreblad – som hjelper dem å svømme – og kroppene deres er komprimert i siden, som en ål.

De voksne hos de fleste arter i denne underfamilien når mellom 120 og 150 centimeter i lengde. De største eksemplarene kan imidlertid nå opp til 3 meter, som de voksne hos arten Hydrophis spiralis.

I motsetning til landlevende slangearter, som har overlappede skjell for å beskytte seg mot slitasje fra bakken, overlapper ikke skjellene til de fleste pelagiske havslanger.

Dette er en generell regel, bortsett fra for noen arter som lever i korallrevene, som har overlappede skjell som beskytter kroppen deres mot slitasje forårsaket av korallrevet mot huden.

Den gule mageslangen hviler

Hydrophis er kjøttetende, de lever av fisk – særlig ål – men også bløtdyr, krepsdyr og til og med fiskeegg. For å jakte, sprøyter de giften inn i byttet sitt, som snart dør på grunn av dens giftige effekt.

En annen forskjell mellom underfamilien Hidrophis og andre slanger er deres reproduksjon. Denne underfamilien inkluderer ovovivipare individer, det vil si at deres unge utvikler seg og klekkes inne i moren. Vanligvis føder de 7-9 avkom. Det finnes imidlertid unntak for visse arter med svært mange avkom.

Havslangers gift er veldig kraftig og overgår kobraens, da den er en blanding av nevrotoksiner og myotoksiner. Havslanger er noen av de giftigste artene, men bitt hos mennesker er sjeldne, og skyldes sannsynligvis at mennesker forstyrrer dem, siden denne arten er ganske fredelig.

Amfibiske slanger av slekten Laticauda

Dette er også havlevende slanger, selv om de i dette tilfellet ikke tilbringer hele livet i vann. Deres vaner er akvatiske og terrestriske, og de reproduserer seg faktisk på land. I motsetning til eksemplene til den andre underfamilien er havkraiter ovipari og legger eggene sine på land.

Laticaudas nesebor befinner seg lateralt, mens resten av havslangene har dem på den øvre delen av snuten, som de bringer til overflaten for å puste. Havkraiter kan lukke neseborene med ventiler når de dykker.

Alle medlemmer av denne underfamilien har ventrale skjell, som beskytter dem i bevegelser på land.

Laticauda colubrina er en av de mest representative artene. Den lever i det tropiske vannet i Indo-Stillehavet. Videre skiller den seg ut på grunn av sin lange kropp – nesten sylindrisk – med ensartede sorte og sølvfargede striper.

havslange svømmer

Som vi har sett, deler klassifiseringen av havslanger dem i to store underfamilier med forskjellige karakteristikker. Disse krypdyrene har utviklet noen utrolige tilpasninger til vannmiljøet.

Det kan interessere deg ...
De mange typene ikke-giftige slanger
My Animals
Les det hos My Animals
De mange typene ikke-giftige slanger

Mange slanger er imidlertid ikke-giftige, og ikke alle som er giftige kan skade et menneske i stor grad. Les mer om noen av de ikke-giftige slangen...  • The reptile database
  • Cronicasdefauna
  • Harvey B Lillywhite, Coleman M Sheehy, III, Harold Heatwole, François Brischoux, David W Steadman, Why Are There No Sea Snakes in the Atlantic?, BioScience, Volume 68, Issue 1, January 2018, Pages 15–24.