Thumb Author Daniel Aguilar

Daniel Aguilar

Veterinär


Veterinär specialiserad på zooteknik. Han har lång erfarenhet av aktiviteter och projekt relaterade till miljöhållbarhet, jordbrukssektorn och djurskydd; intresseområden inom vilka han har deltagit i konferenser, seminarier och forskningsprogram.

Om författaren

Examen i veterinärmedicin från University of Guadalajara, Mexiko (2020). Detta kompletterade han med en akademisk vistelse vid fakulteten för veterinärmedicin inom biologi, vetenskap och livsmedelsteknik vid universitetet i León, Spanien.

Under sin studietid deltog han i olika kongresser relaterade till jordbruks-, medicin- och miljösektorerna i delstaten Jalisco, Mexiko. Han har utfört socialtjänstverksamhet i morfologi- och histologiska laboratorier vid universitetet i Guadalajara.

På grund av sitt intresse för vetenskaplig forskning har han arbetat som talare vid CUSUR National Research Week, samt på Science and Technology Fair och Fourth Research Forum of the Academy of Methodology, vid Centro Universitario del Sur, Mexiko.

Han har arbetat med miljöledning, utbildning och berikningsaktiviteter på djurskyddsavdelningen på Akumal Monkey Sanctuary & Rescued Animals i delstaten Quintana Roo. Hans specialitet är zooteknik, vilket han tillämpar under miljöhållbarhetskriterier.


Senaste artiklar