Orsakerna till varför en kanariefågel puffar upp sina fjädrar

Puffar din kanariefågel upp sina fjädrar? Är du bekymrad över denna fysiologiska reaktion? Härnäst ger vi dig svaren.
Orsakerna till varför en kanariefågel puffar upp sina fjädrar
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om du har en kanariefågel (Serinus canaria domestica) har du kanske lagt märke till ett visst beteende som du inte förstår. Fåglar är mycket svårare att tolka etologiskt än andra husdjur, eftersom de genetiskt sett står längre från oss än till exempel en hund eller en katt. Om du är här för att din kanariefågel puffar upp sina fjädrar och du är orolig för varför den gör det, så har vi svaren.

Att den puffar upp fjädrarna kan vara ett tecken på många fysiologiska tillstånd, vissa av dem normala och andra av patologisk karaktär. Läs vidare om du vill veta mer om ämnet.

Varför puffar och burrar fåglar upp sina fjädrar?

Innan vi går in i kanariefågelns värld måste vi förklara varför fåglar i allmänhet har detta beteende. Att den puffar upp fjädrarna är ett tecken på behov av värmereglering i förhållande till omgivningen.

Enkelt uttryckt så anammar fåglar detta beteende när de fryser. För att undvika att förlora mer värme än nödvändigt skapar fåglar små “luftfickor” mellan sina fjädrar genom att sprida ut dem, vilket isolerar dem lite bättre från den yttre omgivningen. Eftersom de är endoterma djur (de genererar sin egen metaboliska värme) kan de öka sin kroppstemperatur med hjälp av den här typen av metoder.

Som studier visar har fåglar många fler metoder för att förhindra värmeförlust: de kryper ihop under sina egna vingar, minskar på cirkulationen till de kallaste delarna av kroppen (benen) och tar sig till platser som ligger nära solens strålar.

En kanariefågel i en bur.

Puffar fåglar upp sina fjädrar när de är arga?

Många däggdjur (t.ex. katter, apor och möss) sväller upp för att verka större genom en metod som kallas piloerektion. Detta är evolutionärt sett helt logiskt, eftersom de försöker visa att de är arga eller i fara genom att “växa sig större” för att skrämma potentiella rovdjur.

Detta beteende kan också observeras hos fåglar, särskilt hos fåglar i ordningen Psittaciformes (t.ex. papegojor, kakaduor och turturduvor). Hur som helst måste du komma ihåg att kanariefågeln är en Passerina, eller sångfågel. Hos dessa fåglar, som är mindre och har mindre komplext beteende, är det inte ett tecken på ilska fast de puffar upp fjädrarna.

Varför din kanariefågel puffar upp sina fjädrar

Nu vet du varför fåglar burrar och puffar upp sina fjädrar i sin naturliga miljö. Härnäst ska vi förklara de möjliga scenarier i vilka en tam kanariefågel utför detta beteende.

1. Det är kallt

Om din kanariefågel hela tiden puffar upp sina fjädrar under hösten eller vintern är den troligen frusen och försöker reglera sin inre temperatur. Den ideala temperaturen för dessa djur är mellan 18 till 22 °C, men de kan också klara av fall ner till 12 °C. Om temperaturen sjunker under 8 °C behöver de specialkost.

Om din kanariefågel lever i en utomhusbur och temperaturerna är mycket låga under vinterhalvåret är det bästa du kan göra att flytta in den i huset och hålla fågeln i en tempererad miljö. Kylan får inte bara kanariefågeln att puffa upp, den kan också gynna uppkomsten av infektionssjukdomar.

2. Den putsar sig

Uropygialkörteln, även känd som gumpkörtel, är en körtel som de flesta fåglar har. Den är ansvarig för att utsöndra ett oljigt ämne som fågeln använder för att vårda och täta fjädrarna mot vatten. Som du säkert nu kan föreställa dig finns den även hos kanariefåglar.

Om din kanariefågel puffar upp fjädrarna och samtidigt med näbben rör mycket vid ryggpartiet nära svansen (i höjd med den sista svanskotan), är det högst troligt att den putsar sig och fyller fjädrarna med olja. Detta är också ett tecken på att den känner sig lugn.

3. Kanariefågeln är sjuk

Att puffa upp är en normal fysiologisk händelse och kan ses många gånger under dagen. Vad som är ovanligt är dock att en kanariefågel puffar upp sina fjädrar hela tiden. Generellt sett är det mest troligt att fågeln är sjuk ifall den står på ett ben hela dagen med rufsiga fjädrar.

Andra tecken på sjukdom hos kanariefåglar som man bör ta hänsyn till är följande:

  • Kanariefågeln slutar att sjunga utanför ruggningssäsongen.
  • Fjädrarna faller av utanför ruggningssäsongen.
  • Den håller sig ihopkrupen på ett ben större delen av dagen.
  • Den slutar äta och dricka.
  • Andningssvårigheter med hörbar väsande andning.
  • Den har variga sekret i någon del av kroppen eller diarré.

Svamp-, virus- och bakteriesjukdomar samt astma är några av de sjukdomar som kan visa sig tillsammans med en del av de ovannämnda symptomen. Självklart motiverar alla dessa kliniska tecken ett omedelbart besök hos veterinären, eftersom kanariefågelns liv är i fara.

Varför har min kanariefågel slutat sjunga?

Som du kanske har sett är det inget problem att en kanariefågel regelbundet puffar upp sina fjädrar, eftersom det är en del av dess putsningsritual eller ett sätt att lagra värme. Men om den gör det konstant och uppvisar andra symtom är detviktigt med professionell hjälp, eftersom fågeln är sjuk.

 

Detta kanske intresserar dig
Nyttan med broccoli för kanariefåglar
My Animals
Läs det My Animals
Nyttan med broccoli för kanariefåglar

Broccoli för kanariefåglar har flera egenskaper som du kan dra nytta av för att förbättra deras hälsa. Läs mer om det här.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Weathers, W. W. (1981). Physiological thermoregulation in heat-stressed birds: consequences of body size. Physiological Zoology, 54(3), 345-361.
  • Whittow, G. C., & Tazawa, H. (1991). The early development of thermoregulation in birds. Physiological Zoology, 64(6), 1371-1390.
  • Smit, B., Harding, C. T., Hockey, P. A., & McKechnie, A. E. (2013). Adaptive thermoregulation during summer in two populations of an arid‐zone passerine. Ecology, 94(5), 1142-1154.
  • Ruuskanen, S., Hsu, B. Y., & Nord, A. (2021). Endocrinology of thermoregulation in birds in a changing climate. Molecular and Cellular Endocrinology, 519, 111088.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.