Termoreglering hos djur: ektoterma och endoterma djur

Termoreglering definieras som den biologiska förmågan att ändra kroppstemperaturen inom vissa gränser. Denna mekanism är livsnödvändig. I den här artikeln lär du dig allt om termoreglering hos djur!
Termoreglering hos djur: ektoterma och endoterma djur
Juan Pedro Vazquez Espeso

Skriven och verifierad av Veterinär Juan Pedro Vazquez Espeso.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Djur har inga mössor och halsdukar stickade av ull som de kan bära under hårda vintrar, och de har inte heller några fläktar som de kan använda för att svalna av när värmen slår till. Men det finns ingen anledning att oroa sig, för djur har anpassningsbara mekanismer. Här berättar vi allt du behöver veta om termoreglering hos djur.

Förmågan att reglera sin temperatur är resultatet av tusentals år av evolution. Det är en mekanism som är ansvarig för att hålla kroppstemperaturen så optimal som möjligt. Människor har också denna mekanism, men på ett mer rudimentärt sätt. Vi kallar denna intressanta mekanism för ”termoreglering”.

Vad betyder begreppet termoreglering hos djur?

Termoreglering, som namnet antyder, består av förmågan att reglera sin temperatur. Detta koncept avser interna fysiologiska mekanismer som reglerar kroppstemperaturen.

Det har varit en grundläggande del i den evolutionära utveckingen av alla olika djur, eftersom temperaturen är en av de avgörande faktorer som utgör miljön. Ett djur som inte kan reglera sin kroppstemperatur skulle till exempel inte kunna jaga i mycket varmt väder, och inte heller överleva ett ordentligt snöfall.

Hundar med hattar och halsduk.

Termoreglering som klassificeringselement

Om du tänker tillbaka på gymnasiets biologilektioner kommer du förmodligen ihåg konceptet “kallblodiga” och “varmblodiga” djur som din lärare förklarade för dig. Dessa termer har emellertid blivit föråldrade med tidens gång, eftersom de inte helt förklarar konceptet de vill förmedla. De förklarar inte heller alla möjliga scenarier som kan uppstå i naturen. Därför har biologer föreslagit följande klassificeringar.

  • Ektoterma djur. Djur vars temperatur kommer från omgivningen. Med andra ord, om solen värmer upp så blir även djuret varmt. Om det inte är varmt i omgivningen förblir djuret kallt. Ödlor är ett exempel på djur i denna kategori.
  • Endoterma djur. Till skillnad från ektoterma djur så reglerar dessa djur sin kroppstemperatur. Det spelar ingen roll om det är varmt eller kallt ute, eftersom deras temperatur inte är beroende av omgivande värme. Hundar är ett exempel på djur i denna kategori.

Termoreglering hos ektoterma djur

Eftersom deras värmekälla kommer från utsidan är dessa djur beroende av miljön för att reglera kroppstemperaturen. Vid denna tidpunkt bör vi notera att dessa levande varelser producerar viss intern värme. Det räcker dock inte för att de ska kunna reglera temperaturen.

Det här är några av de mekanismer som dessa djur använder för att reglera temperaturen:

  • Sola. Det finns ingen bättre extern värmekälla än solen. Att sola är en enkel och effektiv metod för att höja kroppstemperaturen. När ett djur är kallt kan det ligga i solens strålar och låta kroppstemperaturen gå upp. Det är därför det är så vanligt att se ödlor som ligger på stenar och lapar i sig solens värme.
  • Bada. Finns det något bättre sätt att svalka av sig när det är varmt väder än att ta ett dopp? Djur använder denna strategi när deras kroppstemperatur stiger och de vill kyla av sig.

Termoreglering hos endoterma djur

Dessa djur, vilka inkluderar människor, höjer temperaturen med interna mekanismer och har olika verktyg för att kontrollera termoreglering. Här är några av dem:

Svettning och flämtning

Även om svettning och flämtning kan verka som två olika saker, följer de båda en liknande princip: evaporativ avkylning. Djur med svettkörtlar svalkar sig genom att producera svett, vilket orsakar ett temperaturfall när svetten avdunstar. Djur som flämtar får sin temperatur att sjunka genom avdunstning från tungan.

Skakningar

Denna mekanism är inget annat än ofrivilliga muskelkontraktioner. När musklerna arbetar producerar de en omedelbar temperaturökning. Visst är det synd att den muskelsammandragning som uppstår när vi skakar inte hjälper oss att komma i form?

Vasokonstriktion och vasodilatation

Vasokonstriktion är ett effektivt sätt att reglera kroppstemperaturen. När temperaturen utomhus sjunker och ett djur behöver bibehålla sin kroppstemperatur så drar blodkärlen ihop sig. På grund av detta cirkulerar mindre blod i extremiteterna.

Detta är den mekanism som kan ge upphov till nekros i extremiteterna när det är mycket kallt. Till exempel hos bergsklättrare som går vilse eller fastnar på ett berg. Om vasokonstriktion kvarstår under en längre tid avbryts blodflödet och extremiteterna får helt enkelt inget blod. Således följer nekros.

Den motsatta mekanismen är vasodilatation, vilket gör så att arteriolerna vidgas och resulterar i ökad perifer blodcirkulation. Detta släpper ut värme och sänker den inre kroppstemperaturen.

Fågel med vingarna utspredda.

Som du har sett finns det många olika termiska regleringsmekanismer hos djur. Ändå kan vi dela upp djur i två kategorier beroende på hur de får och reglerar värme: ektoterma djur och endoterma djur.

Detta kanske intresserar dig
Hur du kan sänka ditt husdjurs temperatur
My Animals
Läs det My Animals
Hur du kan sänka ditt husdjurs temperatur

Ditt husdjurs liv kan bero på vilka åtgärder du tar. Läs denna artikel för att lära dig hur man kan sänka sitt husdjurs temperatur.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.