Vikten av att ha rätt pH i ett akvarium

pH-värdet på vattnet är en mycket viktig faktor i ett akvarium eftersom alla plötsliga förändringar kan skada hälsan hos växterna och djuren som lever i det.
Vikten av att ha rätt pH i ett akvarium

Senaste uppdateringen: 08 oktober, 2020

För att garantera välbefinnandet för fiskarna och växterna i ditt akvarium, måste du underhålla det korrekt. Du måste ta hänsyn till många olika faktorer, såsom temperatur, salthalt, vattnets hårdhet och pH-värdet. I den här artikeln ska vi kika närmare på vikten av att ha rätt pH-värde i ett akvarium.

Vad är pH?

pH är en variabel som mäter surhetsnivån hos en lösning, vilken är kopplad till koncentrationen av vätejoner (H+). Denna variabel mäts på en skala från 0 till 14. Ett pH-värde på 7 motsvarar neutrala substanser, såsom rent vatten.

Sura ämnen är de med ett pH-värde lägre än 7 medan basiska ämnen har ett pH-värde som är högre än 7.

Vatten har vanligtvis ett neutralt värde. Vi måste dock komma ihåg att en liten skillnad i pH som kanske inte påverkar oss kan ha en betydande inverkan på växterna och djuren i ett akvarium.

Hur mäter du pH-värdet i ett akvarium?

Låt oss nu titta på de mest effektiva kommersiella metoderna för att mäta pH-värde i ett akvarium:

 • En pH-mätare. Detta instrument består av två elektroder, en referenselektrod och en som är känslig för vätejoner. Mätaren använder skillnaden mellan värdena för varje elektrod och omvandlar den till pH-enheter. För att börja använda pH-mätaren måste du kalibrera den först innan du placerar den i akvarievattnet.
 • pH-remsor. Dessa är mindre exakta än en pH-mätare, men de är lätta att använda och mycket billigare. Dessa är pappersremsor som visar en specifik färg beroende på hur surt eller alkalint vattnet är.

Vilket är det perfekta pH-värdet i ett akvarium?

Det ideala pH-värdet varierar beroende på vilka arter du har i ditt akvarium. Det finns ingen standardnivå för alla fiskar, även om de flesta kan överleva i intervallet mellan 5,5 och 8,0.

 • Det rekommenderade pH-värdet för kustarter är mellan 6,5 och 8,5.
 • Amazonasarter, som guppy och kampfiskar (Betta), bör ha mellan 6 och 7.
 • Östafrikanska fiskar, såsom afrikanska ciklider, skulle behöva mellan 7,5 och 8.
 • Guldfisk, världens mest kända fiskart, föredrar neutralt vatten med ett pH på 7 till 7,5.

Det finns också ett idealiskt pH för akvarieväxter. Till exempel är Ceratophyllum demersum, eller hornsärv, en art som används i stor utsträckning i akvarier. Denna växt trivs bäst vid ett pH på 6,5 till 7. Å andra sidan föredrar javamossa surt vatten under 7, även om den kan överleva i ett brett pH-intervall från 5 till 8.

pH är inte en fast parameter eftersom det kan variera beroende på typ av substrat, livsmedelsrester, nedbrytning av växter, organiskt fiskavfall, temperatur eller CO2-nivå. I sin tur kan en variation av pH-nivån påverka andra parametrar, såsom vattnets hårdhet.

Vackra akvariefiskar

Hur påverkas fiskar av pH-värdet?

Fiskar har fysiologiska mekanismer för att anpassa sig till förändringar i pH inom ett litet intervall. När du introducerar nya fiskar i akvariet måste de genomgå en acklimatiseringsprocess.

Kolsyraanhydrasenzymet bidrar till att reglera pH hos djur. Om deras blod blir för surt, till exempel på grund av ett överskott av CO2 i ett akvarium, ökar nivån av bikarbonatjoner i plasman för att kompensera för pH-obalansen.

Tillförseln av CO2 och elimineringen av bikarbonatjoner bidrar till att sänka blodets pH.

Rätt pH-värde i ett akvarium är viktigt för både fiskar och växter

Problem med pH

Denna förmåga att självreglera är mycket mer utvecklad hos arter som lever vid extrema pH-nivåer. Men tropiska marina fiskar har anpassat sig till större pH-stabilitet på grund av rev. Detta innebär att minimala variationer (upp till 0,1) kan orsaka symtom på acidos eller alkalos:

 • Acidos. Detta inträffar på grund av ett plötsligt fall i pH. Fiskarna kan tappa rörlighet och aptit, öka slemutsöndringen, och deras gälar kan ändra färg. Detta kan påverka hemoglobinet och orsaka att djuren inte andas ordentligt och blir desorienterade. De kan också ha en tendens att hoppa ur vattnet. I extrema fall kan detta leda till att de dör.
 • Alkalos. Även om detta är mindre vanligt förekommande så inträffar det oftare när djur kommer hem efter transport. Påsen som innesluter dem i timmar kan bli alkalisk. Om detta inträffar kan du notera andningsbevär, inkonsekvent simning och en blek färg.

Som vi har sett är pH-värdet i vattnet viktigt för överlevnaden och välbefinnandet hos akvariefiskar. Därför är det viktigt att mäta pH-värdet varje vecka för att säkerställa att du har ett balanserat vattenekosystem.

Detta kanske intresserar dig
Intressanta och vackra fiskar för ditt akvarium
My Animals
Läs det My Animals
Intressanta och vackra fiskar för ditt akvarium

Det finns vissa arter av vackra fiskar för ditt akvarium som du bör ta en titt på. Vi tar upp några exempel i den här artikeln.

  • Cultura científica. ¿Qué es el pH?,2019.
 • Peces de acuario.net
 • Acuarema.com
 • La guía del acuario
 • Richar W Hill. Fisiología animal comparada.