Finns det farliga hundraser?

Många experter hävdar att ingen hundras är farlig i sig. De flesta länder har dock fortfarande en lista över förbjudna och farliga hundraser.
Finns det farliga hundraser?

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2020

Många experter hävdar att ingen hundras är farlig i sig. I själva verket är det ofta ägarna som utgör det största hotet. Vare sig det är genom misskötsel eller ren ansvarslöshet, kan hundar av alla raser och storlekar bli en fara för både sin ägare och främlingar. Det finns dock fortfarande många länder som har upprättat en lista över farliga hundraser som man anser utgör en risk för människor.

Farorna med ansvarslösa eller olämpliga hundägare

farliga hundraser: pitbull

När någon adopterar eller köper en hund antar vi att de är villiga att ta på sig ansvaret att inte bara ta hand om sin nya hund utan också att socialisera och träna den på ett lämpligt sätt.

Hundraser som har klassificerats som ”potentiellt farliga” är stora, starka raser som, om de beslutade sig för att attackera, skulle kunna orsaka de allvarligaste skadorna på människor.

Men i verkligheten kan alla djur bli farliga, och det beror inte alltid på brist på träning eller socialisering. En hund kan också bli aggressiv om den blir misshandlad, misskött eller försummad, inklusive:

Debatten om huruvida farliga hundraser verkligen finns, eller om de bara är resultatet av ansvarslösa och aggressiva hundägare pågår fortfarande. Hundexperter och beteendespecialister hävdar att den verkliga skulden för alla hundar som utgör en fara för människor till största delen ligger hos ägaren och bristen på adekvat träning och socialisering. I vissa fall är det också resultatet av extrem och långvarig misskötsel.

Människor: det verkliga skälet till att farliga hundar finns

Det är viktigt att inse att en hund kan bli aggressiv av många skäl. Till exempel kan en hund agera aggressivt om den lider eller har smärta (med öroninflammation, höftdysplasi etc.)

Vi bör också nämna att hundar, som de flesta medlemmar i djurriket, ofta kan visa upp ett aggressivt beteende av ren instinkt. Detta märks mest när de befinner sig i situationer där deras överlevnad eller deras ungars överlevnad står på spel.

Till skillnad från den allmänna åsikten är det dock mycket osannolikt att en hund kommer att ärva aggressiva drag från sina föräldrar.

Så om en ägare inte vill eller kan ge sin hund adekvat träning och skötsel, och därtill uppmuntrar och stärker de aggressiva beteendena, vem utgör det största hotet mot samhället?

Allt pekar mot det faktum att farliga hundar i de flesta fall inte föds sådana, de formas till att bli farliga.

Vilka är potentiellt farliga hundraser?

Länder har sina egna listor över potentiellt farliga hundraser. Dessa listor inkluderar raser som sannolikt skulle orsaka de mest allvarliga skadorna på människor om de beslutade sig för att attackera.

Beslutet om huruvida en hund betraktas som farlig bygger inte bara på storleken eller typen av bett, utan också på om en ras har blivit använd för riskfyllda aktiviteter (vakthundar, jakthundar, kamphundar, etc.).

I Danmark har man till exempel förbjudit 13 farliga hundraser:

 1. Pitbullterrier
 2. Amerikansk Staffordshire terrier
 3. Tosa
 4. Amerikansk bulldogg
 5. Fila brasileiro, eller brasiliansk mastiff
 6. Dogo argentino
 7. Boerboel
 8. Kangal
 9. Centralasiatisk ovtjarka
 10. Kaukasisk ovtjarka
 11. Sydrysk ovtjarka
 12. Tornjak
 13. Sarplaninac

I Sverige är det förbjudet att äga hundar som är överdrivet kamplystna och visar upp andra farliga tendenser, men inga specifika hudraser är förbjudna. Det är även förbjudet att äga hybrider med vilda rovdjur, som varg eller dingo.

Krav för att äga potentiellt farliga hundraser

farliga hundraser: två hundar på gräs

Dessa lagar tar dock inte bara hänsyn till hundrasen. De kan även inbegripa hundar som har vissa fysiska och psykologiska egenskaper. Stora, starka och muskulösa hundar faller också under kategorin potentiellt farliga hundar.

Om du vill köpa eller adoptera en hund som faller i denna kategori, finns det en serie krav som du måste uppfylla i de flesta länder. Här är några av de vanligare kraven:

 • Att vara myndig
 • Inte ha anklagats för något av följande brott: mord, övergrepp, tortyr, frihetsberövande eller moralisk integritet, brott av sexuell karaktär eller brott mot folkhälsa, eller vara förknippad med några väpnade gäng eller narkotikahandel.
 • Man får inte ha blivit belagd med förbud mot att hålla farliga hundar.
 • Måste vara kapabel att fysiskt och psykologiskt ta hand om en hund.
 • Ha en ansvarsförsäkring för skada till en tredje part.
Detta kanske intresserar dig
Vad är egentligen en potentiellt farlig hund?
My Animals
Läs det My Animals
Vad är egentligen en potentiellt farlig hund?

Begreppet potentiellt farlig hund står för hundraser som har vissa morfologiska eller beteendemässiga mönster. Exempel på sådana raser finns i denn...