Varför följer hundar sina ägare?

Hundar följer sina ägare överallt och det är något vi är vana vid, men vet du varför de gör det? Här försöker vi ge dig några svar.
Varför följer hundar sina ägare?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vi människor kanske tar för givet att våra hundar följer oss överallt. Alla som har en hund hemma kommer att bekräfta att deras hund nästan är som en förlängning av dem själva. Det beror på att deras husdjur följer med dem överallt och söker deras godkännande och tillgivenhet otaliga gånger om dagen. Men varför följer hundar sina ägare?

Även om detta ofta är fallet handlar etologi (läran om djurens beteende) om att inte nöja sig med att observera djurens beteende och helt enkelt acceptera. Det syftar till att förstå varför det händer.  Nyckeln till att definiera arten och våra relationer med dem ligger i att studera mera. Därför försöker vi i den här artikeln förklara varför hundar följer sina ägare villkorslöst.

Är det gener som gör att hundar följer sina ägare?

Enligt flera experter är den främsta anledningen till att hundar villkorslöst följer sina ägare grundad i genetik. Eftersom hundarna är direkta ättlingar till vargen (Canis lupus) antar experter att tamhundar också har en benägenhet att tillhöra en flock.

Denna idé är inte utan kontrovers, eftersom de flesta detaljerade etologiska studier på vargar har gjorts på vargar i fångenskap. Många av de beteenden som observerats i trånga utrymmen kan skilja sig åt i en 100% naturlig miljö. Om vi inte är säkra på beteendet hos dessa vilda hundar i naturen, hur kan vi eventuellt tillämpa det på hundar?

Andra människor hävdar att hundar associerar sina ägare med flockens ledare. Denna idé är återigen öppen för debatt, eftersom flera studier visar på att hundar kan förstå, känna igen och särskilja mänskliga egenskaper. Det är tydligt att oavsett hur mycket de respekterar och dyrkar oss, så vet hundar att vi inte bara är en annan medlem av samma art som de.

Det kan inte förnekas att det finns någon form av invecklad hierarki mellan hundar och deras ägare, men det är inte klart att detta är ett svar på beteenden som ärvts från djurets vana att tillhöra en flock. Eftersom genetik inte verkar vara det definitiva svaret utforskar vi även andra möjliga förklaringar.

hund följer ägare

Känslomässiga faktorer

Det finns andra möjliga faktorer som kan uppmuntra hundar att följa sina ägare kontinuerligt. Några av dem är följande:

  • Positiv förstärkning: En hund som behandlas väl kommer att se sin ledare som en källa till positiv stimuli. Detta kan komma i form av mat, lek, kel och klappar eller olika interaktioner. Naturligtvis letar djuren efter det som säkrar deras överlevnad och välbefinnande, och i det här fallet är det personen som är ansvarig för dem som ger dem det.
  • Ras: Beroende på ras har vissa hundar en större benägenhet än andra att följa sina ägare. Dessa är kända som “kardborrehundar”. Vid observationer har man sett att ju längre de har arbetat tillsammans med människor, desto mer utvecklas denna egenskap.
  • Sällskap: Under åren har människor valt hundar som är genetiskt mer benägna att interagera med vår art. Därför är det inte konstigt att de söker mänskligt sällskap utan någon annan föreställning än att vara med oss.
  • Separationsångest: I dessa fall kan det snarare handla om en känslomässig störning till följd av dålig hantering av ägaren. Hundar kan associera stunder av ensamhet med stress, sjukdom och till och med ångest. Detta är i sig inte ett naturligt beteende för hunden.

Vi förstår att det kan finnas flera olika anledningar till att hundar är benägna att överge sina ägare när som helst. Förutom tillgivenhet och kärlek främjar deras relation med människan deras egen överlevnad som individer.

I ovan nämnda studier menar man att hundar kan förstå våra gester, språk och ton. Ju längre de stannar hos sina ägare, desto bättre kommer de att kunna identifiera de tillfällen då de upplever att de får fördelar. Det kan handla om att de får mat eller att vi tar ut dem på en promenad. Det stämmer att hundar observerar och följer oss delvis för att detta främjar deras eget välbefinnande och överlevnad.

hund följer ägare

Varför följer hundar sina ägare?

Studier visar att genetik inte alltid är det bästa svaret på allt. Hundar har blivit tama och sedan interagerat med människor så länge att de ständigt uppvisar många beteenden som i den naturliga världen verkar kontraproduktivt eller atypiskt. Beteenden som verkar mindre kloka ur ett evolutionärt perspektiv.

En sak är dock klar: hundar beundrar och älskar oss. Detta är inte bara för att vi ger dem mat och skydd, utan också för att vi är en referenspunkt och grundpelare i deras rutin. Att respektera dem och acceptera deras sällskap är därför något som varje ägare måste göra.

Detta kanske intresserar dig
Adoptera en hund i din stad: hur går det till?
My Animals
Läs det My Animals
Adoptera en hund i din stad: hur går det till?

Är du redo att skaffa ett husdjur, men är inte säker på varifrån du ska adoptera? I den här artikeln berättar vi hur du kan adoptera en hund i din ...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dogs and pack mentality in the household, The honest Kitchen. Recogido a 27 de julio en https://www.thehonestkitchen.com/blog/dogs-pack-mentality-household/
  • Jenks, S. M., & Ginsburg, B. E. (1987). 17. Socio-sexual dynamics in a captive wolf pack. Man and Wolf: Advances, Issues, and Problems in Captive Wolf Research4, 375.
  • Huber, L. (2016). How dogs perceive and understand us. Current Directions in Psychological Science25(5), 339-344.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.