Allt om valars beteende

Valarnas beteende är långt ifrån helt klarlagt, men det vi vet idag är fascinerande. Lär dig känna deras beteenden här
Allt om valars beteende

Senaste uppdateringen: 23 september, 2021

Dessa havsjättar har varit huvudpersoner i sagor och legender ända sedan människan nådde haven. Det är inte förvånande att de är en del av samhällets kollektiva fantasi, eftersom valars beteende är så främmande och samtidigt så naturligt att det nästan ger en känsla av mystik.

Det är därför som forskare har ägnat år efter år åt att försöka tyda valarnas hjärnor. Här presenterar vi de viktigaste upptäckterna om deras beteende. Vi garanterar att du kommer att vilja veta mer och mer efter att ha läst dem.

Valens egenskaper

Valar är marina däggdjur som tillhör ordningen valer. Inom denna ordning finns två familjer: odontocetes – valar med tänder, såsom späckhuggare och delfiner – och mysticetes, en grupp där tänderna är ersatta av filterskägg, som i sin tur består av keratinfibrer.

I vilket fall som helst bor dessa däggdjur i alla världens hav. De vandrar normalt i jakt på varma vatten, vissa arter kan man dock hitta i kallare miljöer, till exempel grönlandsvalen (Balaena mysticetus).

Även om de är Placentadäggdjur har valarna anpassat sig så att de inte behöver lämna vattnet under hela sitt liv. Frivillig andning, unihemisfärisk sömn och spirakler är några av de mest märkliga strategier som dessa djur utvecklat för en helt akvatisk tillvaro.

Det finns 4 underfamiljer inom mysticetes, som är klassificerade efter sina egenskaper. De är följande:

  • Baelenidae: Medlemmarna i denna grupp saknar ryggfena och deras käke är mer välvd än andra arters.
  • Baelenopteridae eller finvalar: Deras ryggfena befinner sig i ett mer bakre läge än hos andra grupper. Dessa valar har räfflor i huden som löper genom deras bukdel till bröstfenorna.
  • Eschrichtiidae: Deras enda representant är gråvalen ( Eschrichtius robustus ), som saknar ryggfena och har två rännor under munnen. Dessa rännor sträcker sig fram till ryggfenorna.
  • Cetotheriidare: Detta taxon har också en enda art, Dvärggrätvalen (Caperea marginata). Den liknar medlemmarna i underfamiljen Baelenidae, men är mycket mindre i storlek.
Känner du till valarnas beteende?

Kommunikation bland valar

Valarnas språk är mycket komplext och varierar mellan arter, individer och till och med grupper. Vokaliseringarna omfattar ultraljudsom också används för ekolokaliseringoch hörbara ljud. Dessa djur saknar dock stämband och producerar istället ljud genom struphuvudet.

Allt detta resulterar i otroliga fakta, till exempel deras förmåga att ändra frekvensen på sina signaler så att de inte stör andra valars signaler, muntlig överföring av kunskap mellan grupper av valar, en förmåga att kalla på varandra och till och med användning av syntax i sina meddelanden. Man kan till och med observera olika dialekter mellan olika grupper av samma art.

Musikaliskt språk

Valarnas sång är särskilt anmärkningsvärd, inte bara på grund av dess repetitiva och melodiska karaktär, utan också för att man kan höra den på flera mils avstånd. Normalt kan dessa vokaliseringar höras under parningstider och vandringar, då exemplaren kallar på varandra för att hitta en partner eller för att lokalisera individer som gått vilse längs vägen.

De ljud som valarna avger i sina sånger varierar i frekvens mellan 15 och 20 Hertz. De kan modulera det beroende på vilket avstånd de vill täcka. De använder lägre frekvenser för djupt vatten och högre ljud när de befinner sig närmare ytan.

Sångerna består av olika fraser som de upprepar kontinuerligt, men man har observerat att valarna kan improvisera eller utveckla gamla melodier till mer komplexa melodier.

Beteende hos valar

Valar är sociala djur som bildar familjegrupper med upp till 12 individer, men vissa arter är ensamlevande och möts endast för att föröka sig eller för att äta. Grupperna är organiserade hierarkiskt baserat på hanarnas sexuella förmåga.

Valar är i allmänhet milda djur som inte har några rovdjur i sitt vuxna liv, eftersom deras blotta storlek gör dem oåtkomliga för jägare.

Deras intelligens, sociala beteende och kommunikation är faktorer som interagerar med varandra. När det gäller valar har frånvaron av rovdjur och deras höga encefaliserings-kvot – det vill säga att de har en mycket stor hjärna i förhållande till sin kropp – gjort det möjligt för dem att utvecklas kulturellt och socialt.

Beteende hos valar i sociala grupper

Mödrar skapar starka band till sina ungar och är mycket beskyddande. De kan till och med adoptera föräldralösa ungar. Fastrar och mormödrar hjälper till med att ta hand om de små och förmedlar sina lärdomar till nya mödrar genom muntlig kommunikation och imitation.

Även om hanar och honor vanligtvis inte etablerar relationer som sträcker sig bortom fortplantning, samordnar de sig för att skydda och guida gruppen till säkra vatten och födokällor. Inom varje grupp upprättar de allianser som bygger på känslomässiga band, men också för att avancera i rangordningen.

Valarnas beteende under migrationen

Förändringar i vattentemperaturen och havsströmmarna leder till att valarna färdas tusentals kilometer i jakt på födokällor och parningspar. Under dessa migrationer kommunicerar grupperna med varandra för att visa vägen eller peka ut platser utan faror.

Fortplantningscykeln påverkar också förutsägbarheten när det gäller valarnas migrationer. Honorna föredrar att föda i varma vatten, eftersom låga temperaturer kan vara skadliga för ungarna som ännu inte har utvecklat ett skyddande fettlager.

Den längsta migrationen är gråvalens (Eschichtius robustus), som färdas 20 000 kilometer längs Nordamerikas kust.

Beteende i fångenskap

Fångenskap har drastiska effekter på valarnas beteende. Det är självmedvetna djur som vet att de är fångna, vilket ofta leder till psykiska störningar – ångest, stress och apati – och till att de sociala hierarkierna suddas ut.

Fortplantningsbeteendet förändras också, delvis på grund av det som sagts ovan och delvis på grund av att det är omöjligt att migrera. Man tror att valar har ett biologiskt behov av att göra dessa färder och att de förlorar sin fortplantningsdrift när de inte har möjlighet till det.

Valars fortplantning.

Beteendet hos valar har man studerat mindre än vad många forskare skulle vilja. De tenderar att undvika människor, eftersom vi är källan till de flesta av deras problem. Tekniska framsteg har dock gjort det möjligt för oss att lära känna dem bättre på avstånd. Detta har visat oss ännu fler obestridliga sanningar om deras fantastiska komplexitet.

Detta kanske intresserar dig

Valar som strandar: valen som räddades från en säker död
My Animals
Läs det My Animals
Valar som strandar: valen som räddades från en säker död

Trots att det är vanligt med valar som strandar, och det är kopplat till naturliga händelser, är det många gånger bara otur.  • Kieran C. R. Fox et al, The social and cultural roots of whale and dolphin brains, Nature Ecology & Evolution (2017). DOI: 10.1038/s41559-017-0336-y
  • Allen, J., Weinrich, M., Hoppitt, W. y Rendell, L. (2013). El análisis de difusión basado en redes revela la transmisión cultural de la alimentación de la cola de lóbulo en las ballenas jorobadas. Science , 340 (6131), 485-488.
  • Ford, J. K. (1991). Vocal traditions among resident killer whales (Orcinus orca) in coastal waters of British Columbia. Canadian journal of zoology69(6), 1454-1483.
  • Barragán Tabares, L. (2019). Análisis bioacústico del canto de la ballena jorobada Megaptera novaeangliae en el área marina del Parque Nacional Machalilla y la Reserva Canta Gallo entre el 2017 y 2018. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias Biológicas y Ambientales. Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales. Quito: UCE. 55 p.
  • Noad, MJ y Cato, DH (2007). Velocidades de nado de ballenas jorobadas cantando y no cantando durante la migración. Ciencias de los mamíferos marinos , 23 (3), 481-495.
  • A. (2021). Libertad vs Cautiverio. AnimaNaturalis. https://www.animanaturalis.org/p/1451/libertad-vs-cautiverio