Fakta om buruhjortsvin: Ursprung och livsmiljö

Buruhjortsvin tillhör gruppen partåiga hovdjur, och är släkt med vildsvin och grisar. Förutom det unika arrangemanget av huggtänderna har detta konstiga djur många anmärkningsvärda egenskaper. Läs vidare för att lära dig fler fakta om buruhjortsvin.
Fakta om buruhjortsvin: Ursprung och livsmiljö

Senaste uppdateringen: 21 april, 2021

I naturen kan du hitta alla möjliga intressanta och unika djur, som till exempel buruhjortsvinet, ett däggdjur som liknar en gris. Den kommer från Indonesien men bor bara på några av detta lands öar. Trots att den är mycket lik grisen är den inte särskilt känd utanför sin ursprungsplats. Av den anledningen vill vi här ge dig en serie intressanta fakta om detta konstiga och fascinerande buruhjortsvin.

Fakta om buruhjortsvin

Denna gris är relaterad till andra djur i familjen svindjur, som till exempel vildsvin och tamsvin. Inom denna gruppering är det en del av släktet Babyrousa, som består av fyra olika arter.

Buruhjortsvinets ursprung

Denna märkliga gris kommer från två av Sulaöarna, specifikt Mangole och Taliaby, samt Buru, belägna i Indonesien. Dess eget namn på malajiska betyder “hjortgris”, en beteckning som är relaterad till dess tänder.

Det verkar som att arten också var närvarande på ön Sulawesi. Det finns dock ingen närvaro av dessa djur på ön idag, så de har förklarats utdöda där. Hur de anlände till öarna är oklart. Det verkar dock finnas två olika teorier:

  • Buruhjortsvinen var gåvor från cheferna för andra stammar för att skapa relationer mellan öarna.
  • De kan ha korsat skärgården av misstag för många år sedan. Med tiden utvecklades de och var ett exempel på övergångsarter mellan Australien och Sydostasien.
Två buruhjortsvin slåss med varandra.

Fakta om buruhjortsvin: fysiska egenskaper

Buruhjortsvinet går under det vetenskapliga namnet Babyrousa babyrussa. Denna art är mycket lik en gris till utseendet, även om den har vissa egenskaper som gör att den skiljer sig åt och också gör den lätt att identifiera.

Detta svin når en storlek på upp till 70 cm och är cirka 1 meter lång. Svinet väger ungefär 100 kg. Buruhjortsvinet har väldigt sparsamt med hår och det är spritt över hela huden, som i sin tur är tjock och skrynklig.

En annan av de mest karaktäristiska egenskaperna hos buruhjortsvinet har att göra med huggtänderna på trynet. Dessa tenderar att böja sig uppåt på ett sådant sätt att de kan tränga igenom munkorgens kött och nå pannan. Dessutom är det viktigt att notera att de övre hörntänderna eller betarna bara finns hos hanar. Hos honor är dessa hörntänder knappt synliga, så sexuell dimorfism är mycket tydlig i denna art.

Livsmiljö och utbredning

Även om mycket av informationen om dess livsmiljö är okänd, tror experter att den är densamma som, eller liknar den för, B. celebensis. Därför tror man att dessa svin bor i regnskogen, nära floder och dammar. Buruhjortsvin älskar nämligen att vältra sig i lera eller vatten. Denna art är dominerande på de inre delarna av ön, i jämförelse med andra arter av släktet.

Deras närvaro har också observerats i saltdammarna, där de utför uppvaktningsrelaterade beteenden. Buruhjortsvinets huvudmiljö är emellertid den som innehåller den tvåhjärtbladiga växtarten Pangium edule.

Diet

Buruhjortsvin är allätare, liksom de flesta medlemmarna i familjen Suidae. Svinens diet består av en mängd olika livsmedel, som löv, rötter, frukt eller små döda djur. Med tanke på att de inte jagar för att överleva kan vi klassificera dem som asätare av små ryggradsdjur eller ryggradslösa djur. De äter helt enkelt djur som de kan hitta medans de söker efter annan föda.

Fler intressanta fakta om buruhjortsvin

Det är inte alla egenskaper hos detta konstiga däggdjur som är baserade på morfologiska karaktärer. Här är några fler intressanta fakta om buruhjortsvin och hur de förhåller sig till miljön.

Socialt beteende

Buruhjortsvin är sociala djur som tenderar att leva i små grupper. Varje grupp består av en enda hane, flera honor samt deras avkommor. Men man har också observerat dem interagera fredligt med andra grupper.

Deras förhållande till människor

Buruhjortsvinet är ett djur av lugn karaktär, även i fångenskap. Det har också dykt upp i litteraturen som ett husdjur till en Jules Verne-karaktär i boken En världsomsegling under havet.

Artens bevarande

För närvarande har buruhjortsvinet förklarats vara en sårbar art som är lever i mycket specifika områden. Tyvärr är experter inte medvetna om varken hur många vuxna individer det finns eller populationens nuvarande status. Dess tidigare nedgång har främst varit resultatet av mänsklig aktivitet. Buruhjortsvinet har förlorat sin livsmiljö till både avverkning och omvandling av mark för odling.

En annan orsak till populationsnedgång, även om den är mindre känd, är jakten på detta djur som livsmedel, eftersom detta svin anses vara en delikatess. I synnerhet har icke-muslimska befolkningar varit ansvariga för jakten på buruhjortsvin.

En flock buruhjortsvin äter tillsammans.

Som du kan se så är buruhjortsvinet ett djur med ett mycket intressant utseende och även beteende. Detta däggdjur är dock inte ett av de mest populära, kanske för att det helt enkelt inte är så välkänt. Ju mer intresse och nyfikenhet du har gentemot naturen, desto mer kan du lära dig om detta och andra djur. Om den här artikeln har väckt din nyfikenhet finns det många fler intressanta djurfakta att upptäcka på vår webbplats!

Detta kanske intresserar dig
Förbud mot vietnamesiska hängbukssvin i vissa länder
My Animals
Läs det My Animals
Förbud mot vietnamesiska hängbukssvin i vissa länder

I Spanien har myndigheterna lagt fram ett nytt förbud mot vietnamesiska hängbukssvin eftersom den klassas som en invasiv art.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Melletti M, Meijaard E. Ecology, Conservation and Management of Wild Pigs and Peccaries [Internet]. Cambridge University Press; 2017. 472 p. Disponible en: https://books.google.es/books?id=vgVADwAAQBAJ&pg=PA73&dq=babirusa&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjoqOeDgt7qAhWFzIUKHUzQCmYQ6AEwBnoECAgQAg#v=onepage&q=babirusa&f=false
  • Macdonald AA. IUCN Red List of Threatened Species: Babyrousa babyrussa [Internet]. IUCN Red List of Threatened Species. 2008 [citado 22 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.iucnredlist.org/en
  • Garbutt N, Unwin M. 100 Animals [Internet]. Bradt Travel Guides; 2007. 172 p. Disponible en: https://books.google.es/books?id=6YY_kdYH-q0C&pg=PA39&dq=babirusa&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjoqOeDgt7qAhWFzIUKHUzQCmYQ6AEwCHoECAUQAg#v=onepage&q=babirusa&f=false

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.